EducaciOnline

Especialització Màrqueting a Internet

EducaciOnline

Curs
On-line
90 Hores
1.190 €

Descripció

En l'actualitat, les mitjanes i petites empresa no poden desenvolupar la seva activitat comercial al marge d'Internet. La xarxa és el major mercat global que hagi existit mai i les Pimes han d'incorporar a la seva gestió comercial un pla de màrqueting digital que els obri la porta a nous mercats.Empreses de tots els sectors necessiten professionals formats en l'ús i domini de les noves eines del màrqueting digital, que siguin capaços d'analitzar el nou entorn digital i d'adaptar el pla de màrqueting tradicional al nou entorn web i de xarxes socials. Per a això és imprescindible una formació el més practica possible que incorpori les últimes novetats del sector.

Veure més

Temari del curs

Programa:

MÀRQUETING A INTERNET
 •         La revolució d'Internet
 •         El núvol o cloud computing
 •         De les 4 P a les 4 C i a les 4 E
 •         Evolució del màrqueting en els mitjans digitals
 •         Màrqueting a Internet i e-màrqueting
 •         L'escenari de l'e-màrqueting
 •         Els beneficis del màrqueting a Internet
 •         E-estratègia
 •         El pla d'e-màrqueting
 •         Etapes en el desenvolupament del pla d'e-màrqueting
 •         Crowdsourcing i màrqueting a Internet
 •         Introducció a la publicitat a Internet


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.
MÀRQUETING A INTERNET

L'assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a tota organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més analitza què ha canviat del màrqueting tradicional pel que fa al màrqueting on-line i facilita la comprensió de les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats que suposa per a tota organització als nous reptes digitals.

Analitza la importància de la web per aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i les estratègies SEO (optimització en motors de cerca) i SEM (Search Engine Marketing).

Permet conèixer en profunditat eines com Google Adwords i el desenvolupament d'accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís), així com la manera d'utilitzar el màrqueting viral i l'advergaming (jocs publicitaris) i com el telèfon mòbil dota de portabilitat al multimèdia ia Internet i s'erigeix ??com a eina fonamental de màrqueting.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Adquirir a els Criteris de Valoració del panorama de l'e-business, el emarketing il 'e-commerce.
Adquirir a els Coneixements Essencials per a desenvolupà i executar un plat d'e-màrqueting i Diferents Estratègies.
Desenvolupar Competències directives adequades a l'entorn de la petita i Mitjana empresa a l'Àmbit del màrqueting a Internet.
Formar professionals en el màrqueting a Internet.
Entendre el paper del consumidor-usuari Davant el màrqueting a Internet.
Comprendre Internet i a els serveis que alberga.
Entendre el paper de l'màrqueting il 'empresa en el conjunto de la Word Wide Web.
Identificar els Diferents tipologies de LLOCS web.
Comprendre el concepte de lloc web i adquirir els Habilitats necessaries per plantejar el lloc web corporatiu d'una empresa il 'actualització dels Seus continguts.
Capacitar l'estudiant per afrontar el Procés de la presencia web d'una empresa o Organització.
Entendre i valorar a els Conceptes d'usabilitat, accessibilitat, analítica i digues

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Durada

Durada: 4.5 mesos

Inici: Octubre 2017

Objetius

Adquirir els criteris de valoració del panorama de l'e-business, el emarketing i l'e-commerce. Adquirir els coneixements essencials per a desenvolupar i executar un pla d'e-màrqueting i diferents estratègies. Desenvolupar competències directives adequades a l'entorn de la petita i mitjana empresa en l'àmbit del màrqueting a Internet. Formar professionals en el màrqueting a Internet. Entendre el paper del consumidor-usuari davant el màrqueting a Internet. Comprendre Internet i els serveis que alberga. Entendre el paper del màrqueting i l'empresa en el conjunt de la Word Wide Web. Identificar les diferents tipologies de llocs web. Comprendre el concepte de lloc web i adquirir les habilitats necessàries per plantejar el lloc web corporatiu d'una empresa i l'actualització dels seus continguts. Capacitar l'estudiant per afrontar el procés de la presència web d'una empresa o organització. Entendre i valorar els conceptes d'usabilitat, accessibilitat, analítica i digues

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Màrqueting a Internet.

Preu

1.190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Màrqueting a Internet

Especialització Màrqueting a Internet