EducaciOnline

Especialització Organització d'empreses. Qualitat

EducaciOnline

Curs
On-line
150 Hores
1.435 €

Descripció

DARRERE DE CADA NEGOCI D'ÈXIT, HAVER UN DIA UN EMPRENEDOR AMB UNA BONA IDEA, QUE VA CONVERTIR EN ...

... empresa a través de la producció i comercialització d'un producte o servei. Davant d'un mercat cada vegada més globalitzat i competitiu, cal conèixer en profunditat tots els angles de la gestió empresarial.

El professional interessat en l'organització empresarial ha de saber valorar la funció i la importància que cada departament en el global de l'empresa i saber implementar, mitjançant una formació teòrica i pràctica, un sistema de gestió de qualitat.

Veure més

Temari del curs

Programa:

L'EMPRESA
1. L'empresa i el seu entorn
2. L'empresa com a organització
3. L'empresa com a sistema de gestió
4. Les funcions internes de la direcció
PROCESSOS I LOGÍSTICA
1. La gestió per processos
2. Què és la logística
3. La cadena logística
4. Just in time (JIT)
5. Logística, qualitat i medi ambient
MÀRQUETING
1. Introducció al màrqueting
2. Màrqueting analític
3. Màrqueting estratègic
4. Màrqueting operatiu
5. La innovació del màrqueting
FINANCES
1. La inversió i el finançament
2. Els elements patrimonials
3. Els principis comptables
4. Els comptes
5. El cicle comptable
6. La normalització comptable
7. Definicions i relacions comptables
8. El patrimoni i les seves variacions
QUALITAT COM NECESSITAT ESTRATÈGICA
1. Anàlisi del concepte "qualitat"
2. Estratègia de qualitat
3. Normes i models de qualitat
GESTIÓ DE LA QUALITAT PERSONAL
1. La qualitat personal
2. Recursos per a la gestió de la qualitat personal


Pla d'estudis:

INTRODUCCIÓ A L'ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
L'assignatura se centra en l'empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l'àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més ofereix una
introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.
INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT
L'assignatura pretén contestar per què és necessari un sistema de gestió de qualitat, i desenvolupa les eines de planificació. També tracta la qualitat des d'una visió global al món, nivells d'aplicació i tendències.
Recorre les diferents normes i models de gestió de les organitzacions per acabar amb dos aspectes clau en els inicis de tot pla de qualitat: la definició i aplicació dels mínims organitzatius bàsics per afrontar un projecte d'implantació i els aspectes humans en l'entorn dels sistemes de gestió.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

? Disposar d'una visió global de l'empresa així com de les seves possibles tipus de
organització i processos de gestió empresarial.
? Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i
valorar els diferents sistemes.
? Comprendre i valorar la importància d'aplicar el procés de màrqueting i de
investigació de mercat en l'empresa per recolzar la presa de decisions i
implementar les estratègies i les tàctiques de forma competitiva en el mercat.
? Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l'empresa: la seva
funcionament i el Pla general comptable.
? Comprendre els aspectes jurídics i laborares inherents a la contractació
laboral.
? Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar
elements clau per al seu desenvolupament.
? Comprendre els processos de negociació i participar-hi com
negociador.
? Valorar i defensar la importància de la qualitat.

Requisits

REQUISITS D'ACCÉS:
- Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat
(LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2)
- Una capacitat professional adequada en l'àmbit del
curs.

Objetius

? Identificar l'empresa com a unitat econòmica
formada per una sèrie d'elements propis, que està
influenciada per un entorn i que es compon de
diferents àrees funcionals.
? Conèixer els diferents tipus d'empreses, societats i
estructures que coexisteixen en el món empresarial.
? Distingir els tipus d'organització empresarial i
definir la planificació estratègica.
? Conèixer les conceptes bàsics de les diferents àrees
funcionals de l'empresa: logística, màrqueting,
comptabilitat, recursos humans ...
? Assimilar les claus històriques de la gestió de qualitat i
la seva evolució fins al seu estat actual.
? Ser capaç de justificar la necessitat d'implantar un
sistema de gestió de qualitat des del punt de vista
estratègic i d'evolució de les organitzacions.
? Ser capaç de descriure i analitzar les principals normes
de gestió de qualitat.
? Ser capaç de definir els mínims de gestió de qualitat
d'una empresa.

Titulació obtinguda

- Certificat d'EducaciOnline en Organització de
empreses.
- Certificat d'EducaciOnline en Introducció a la
qualitat

Preu

1.435 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Organització d'empreses. Qualitat

Especialització Organització d'empreses. Qualitat