EducaciOnline

Curs d'Especialització Organització d'esdeveniments i viatges de negoci. Ofimàtica

EducaciOnline

Curs
On-line
120 Hores
1.060 €

Descripció

El competitiu entorn econòmic actual obliga a les empreses a l'organització d'esdeveniments corporatius en què els directius puguin establir relacions comercials. En l'organització d'aquests esdeveniments i viatges, l'assistent de direcció ara un fort aliat: les diferents solucions informàtiques que permeten una accelerar la transmissió d'informació i el procés de presa de decisions.Per treballar avui dia com a assistent de direcció és imprescindible disposar dels coneixements i d'una formació pràctica centrada en les diferents solucions informàtiques, amb la qual el professional pugui donar resposta a qualsevol imprevist.

Veure més

Temari del curs

Programa:

ORGANITZACIÓ DE REUNIONS I ESDEVENIMENTS CORPORATIUS

    
Organització de reunions
    
Organització d'esdeveniments corporatius

ORGANITZACIÓ DE VIATGES DE NEGOCIS

     
Tipus de viatges
     
Objectius del viatge de negocis
     
Organització de viatges nacionals
     
Organització de viatges internacionals
     
Drets del viatger. Modificacions i anul·lacions. Assegurances
     
Viatge d'incentius

WINDOWS 7

    
La interfície del sistema
     
Aparença
     
Finestres, carpetes i arxius Utilitats

WORD 2010

     
Treballar amb el text
     
Qüestions de disseny
     
Inserir objectes i personal document

EXCEL 2010

     
Treballar amb, fulles, files i columnes
     
Dades i Fórmules
     
Disseny de Cel·les
     
Gràfics
     
Rangs, funcions i referències

ACCESS 2010

     
Les dades ben ordenats
     
Treballar amb taules
     
Objectes d'una base de dades

POWERPOINT

     
Treballar amb diapositives
     
Text
     
Vistes
     
Disseny de les diapositives
     
Inserció i dibuix d'elements Prepara la presentació


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS I VIATGES DE NEGOCIS

S'analitzen quins són els objectius de les reunions i tècniques per gestionar el temps, els objectius i l'organització dels viatges i com rebre a les persones que visiten l'empresa.

aplicacions ofimàtiques

En l'organització d'una empresa, la possibilitat de disposar de la informació amb rapidesa és clau per prendre les decisions més acertadas.El objectiu essencial d'aquesta assignatura és proporcionar la destresa suficient per trobar solucions informàtiques a qualsevol problema que plantegi el treball diari. Per assolir aquests coneixements, s'ha treballa amb les aplicacions de Microsoft Office 2010 i el sistema operatiu en què es basa: Windows 7.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Gestionar l'organització d'esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d'acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l'organització i negociant les condicions amb les persones implicades, amb l'objectiu d'aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.
Negociar en l'organització de viatges nacionals i internacionals, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes, de manera que s'aconsegueixi la màxima rendibilitat i eficiència en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.
Utilitzar el sistema operatiu per a desenvolupar les accions habituals a nivell usuari i les diferents aplicacions que incorpora.
Crear i editar textos amb diferents opcions tipogràfiques de fonts, mida i color.
Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.

Requisits

Requisits d'accés:

Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). Una capacitat professional adequada.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Durada

Durada: 6.5 mesos

Objetius

Definir els diferents tipus de reunions i seleccionar la més adequada en cada cas, en funció dels objectius. Descriure les etapes del desenvolupament d'una reunió i identificar els diferents tipus de participants. Aplicar tècniques de dinamització de reunions en casos concrets. Definir els principals tipus d'esdeveniments que es poden celebrar en una empresa. Descriure les etapes del desenvolupament d'un esdeveniment. Determinar els recursos humans i materials necessaris i la manera d'organitzar l'espai de qualsevol esdeveniment segons les seves característiques, tipus d'organització i normes de protocol. Determinar el cost estimatiu d'una reunió o un esdeveniment protocol·lari i intentar que s'ajusti als límits establerts. Identificar les diferents modalitats de viatges i les activitats associades i els elements que cal tenir presents a l'hora de preparar-los i organitzar-los, segons els tipus d'empresa, el motiu del viatge, el país i les persones que ho facin.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Organització d'esdeveniments i viatges de negoci. Certificat d'EducaciOnline en Aplicacions ofimàtiques

Promocions

Paga en còmodes quotes mensuals sense interessos. Perquè la teva única preocupació sigui estudiar.

Preu

1.060 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Especialització Organització d'esdeveniments i viatges de negoci. Ofimàtica

Curs d'Especialització Organització d'esdeveniments i viatges de negoci. Ofimàtica