EducaciOnline

Especialització Pla de màrqueting per a turisme

EducaciOnline

Curs
On-line
75 Hores
1.190 €

Descripció

En els últims anys el sector del turisme ha viscut una autèntica renovació. La globalització i les innovacions tecnològiques han creat nous mercats i canals de vendes. Per treballar avui en dia en aquest sector, el professional del turisme ha de tenir una formació el més practica possible i que incorpori els avenços tecnològics.Les empreses turístiques necessiten professionals amb coneixements i habilitats per desenvolupar-se amb èxit en l'e-commerce i els social media, dos escenaris bàsics que s'han de dominar a l'hora de dissenyar un pla de màrqueting turístic d'èxit.

Veure més

Temari del curs

Programa:

DESENVOLUPAMENT DE L'MIX DE MÀRQUETING PER A TURISME

     Disseny i gestió de productes per a turisme
     màrqueting intern
     Fixació del preu dels productes: consideracions, enfocaments i estratègies
     Canals de distribució
     Estratègia de comunicació de màrqueting integral: la publicitat
     Estratègia de comunicació de màrqueting integral: relacions públiques i promoció de vendes
     Estratègia de comunicació de màrqueting integral: venda personal
     Estratègia de comunicació de màrqueting integral: mrqueting directe i online

GESTIÓ DE MÀRQUETING TURÍSTIC

     Màrqueting de destinacions turístiques
     El pla de màrqueting
     Mercats de consum i anàlisi del comportament del consumidor
     Mercats organitzacionals i el seu comportament de compra
     Segmentació de mercat, selecció de mercats objectiu i posicionamentPla de marketing:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

EL PLA DE MÀRQUETING PER A TURISME

Aquesta assignatura se centra fonamentalment en la part operativa del màrqueting, i per a això aprofundeix en cadascuna de les variables que componen el mix de màrqueting de turisme i el desenvolupament del pla de marketing.El primer mòdul, «Desenvolupament del mix de màrqueting per a turisme », desenvolupa específicament les variables per turisme. El segon mòdul, «Gestió del màrqueting turístic», permetrà a l'estudiant preparar un pla de màrqueting i reconèixer la importància d'aquest.

Introdueix només el programa, assignatures del curs o temari, pots organitzar-lo en subnivells. Pensa que és un camp important d'orientació per a l'alumne.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Identificar els diferents estadis en el desenvolupament de productes i serveis de turisme.
Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
Serà capaç de determinar preus.
Serà capaç d'identificar els diferents canals de distribució de productes i serveis turístics.
Distingir les diferents alternatives de comunicació persuasiva amb què estimular la demanda de serveis turístics.
Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques per desenvolupar una planificació elemental de Màrqueting.
Serà capaç d'utilitzar els resultats de la investigació d'acord amb propòsits de màrqueting prèviament establerts.

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Definir el terme producte, incloent el producte o benefici central, el producte esperat, el producte de suport i el producte augmentat.
Explicar la interacció del client amb el sistema de prestació del servei, amb altres clients i la coparticipació del client.
Comprendre què és una marca així com els factors que influeixen en la seva creació.
Explicar el procés de desenvolupament d'un nou producte i el seu cicle de vida.
Comprendre per què el màrqueting intern és una part important del programa integral de màrqueting i per què és important tenir una empresa en la qual tots estiguin orientats a l'atenció al client.
Explicar per què la bona gestió dels empleats en situacions inesperades (no rutinàries) genera una imatge de qualitat i excel·lència en el servei.
Resumir els factors interns i externs que afecten les decisions sobre la fixació de preus
Contrastar les diferències entre els diferents enfocaments per a la fixació del preu en funció dels costos

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Pla de màrqueting per a turisme.

Preu

1.190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Pla de màrqueting per a turisme

Especialització Pla de màrqueting per a turisme