EducaciOnline

Especialització Polítiques de màrqueting

EducaciOnline

Curs
On-line
90 Hores
1.190 €

Descripció

Mai abans el consumidor va estar tan a prop ni tub un accés més ràpid a la informació sobre productes i serveis com ara. La globalització i les noves tecnologies han creat un mercat cada vegada més competitiu, on les empreses han de poder establir vincles de confiança i fidelitat amb els clients.Les empreses busquen professionals del màrqueting capaços de superar el repte de dissenyar polítiques que afegeixin valor al seu producte. Per això, han de tenir la formació i l'experiència adequada per planificar una estratègia comercial d'èxit.

Veure més

Temari del curs

Programa:

MÀRQUETING I ACTIVITAT ECONÒMICA

    
Les motivacions del consumidor
    
El màrqueting dependent del mercat
    
Antecedents del màrqueting

MÀRQUETING I EMPRESA

    
Què és el màrqueting?
    
El mix de màrqueting
    
Les funcions de l'empresa
    
Les variables comercials
    
Estratègies de direcció

POLÍTIQUES DE PRODUCTE

    
El producte
    
La comunicació dels beneficis
    
Anàlisi comercial

POLÍTIQUES DE PREUS

    
Els preus
    
2. El preu en les polítiques del producte

LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL

    
Els canals de distribució
    
Estratègies de distribució

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

    
La publicitat com a forma de comunicació
    
Estratègia publicitària
    
Publicitat: contingut i objectius
    
Planificació de mitjans publicitaris
    
Eficàcia publicitària
    
El pressupost publicitari
    
Organització de la campanya publicitària
    
Relacions públiques
    
Promoció de vendes


Pla d'estudis:

Taller virtual

El curs s'inicia amb un taller virtual de 15 dies de durada i facilita a l'estudiant familiaritzar-se amb el campus virtual.

POLÍTIQUES DE MÀRQUETING

En aquesta assignatura s'avança des de l'estudi per separat dels diferents instruments de les polítiques del màrqueting (producte, preu, distribució i comunicació) fins al pla de màrqueting, instrument que representa la integració dels mateixos. El fet de decidir sobre polítiques de màrqueting requerirà:

        
Un procés d'anàlisi interna de l'empresa sobre quins productes estem oferint, a quins preus, a quin mercat ia quins mercats de distribució arribem, i quines són les nostres estratègies comunicatives.
        
Un procés d'anàlisi extern sobre el mercat. L'entorn econòmic (estructura i conjuntura econòmica), els clients potencials, les seves motivacions de compra i les posicions de la competència són variables que haurem d'observar i analitzar per tal de decidir la nostra política de màrqueting.
        
Establir polítiques de màrqueting concretades en objectius sobre producte, distribució i comunicació.
        
Organitzar els mitjans per dur a terme les polítiques proposades i establir el seguiment i control.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Avaluar les oportunitats de mercat per al llançament d'un producte, pel que fa a tendències, zones o segments per cobrir i necessitats de clients potencials.
Realitzar una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) que ha d'aportar les dades necessàries per definir els objectius de màrqueting estratègic.
Desenvolupar i concretar els objectius del màrqueting estratègic en un pla de màrqueting que coordini les accions referides a producte, preu, distribució i comunicació, així com el seu seguiment i control.
Definir els objectius de posicionament dins el marc del pla de màrqueting, de manera que aportin diferències competitives del propi producte servei en relació a la competència i que siguin coherents amb les característiques del públic objectiu.
Elaborar briefings per a l'execució o la contractació externa de les accions de comunicació previstes en el pla de màrqueting

Requisits

Requisits d'accés:


Un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
Una capacitat professional adequada.

Objetius

Conèixer les eines per analitzar l'organització des d'un punt de vista comercial.
Confeccionar un pla de màrqueting: màrqueting operatiu.
Analitzar, a partir d'un pla de màrqueting, els elements que componen el màrqueting total i les seves relacions, especialment entre preu, distribució i comunicació, i les partides assignades al pressupost.

Titulació obtinguda

Els estudiants obtindran un certificat d'aprofitament, atorgat per EducaciOnline, de cadascuna de les assignatures superades. L'estudiant que superi totes les assignatures podrà completar l'itinerari previst per a l'obtenció del diploma d'extensió universitària de la UOC. Certificats EducaciOnline: Certificat d'EducaciOnline en Polítiques de màrqueting.

Preu

1.190 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Especialització Polítiques de màrqueting

Especialització Polítiques de màrqueting