IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Curs d'Estiu en Experience Design for Retail

IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Curs
Presencial
10 Crèdits
  • Barcelona
4.100 €

Curs d'Estiu en Experience Design for Retail

Descripció

El Curs d'estiu a Experience Design for Retail ofereix una visió àmplia i actual sobre l'execució de noves experiències dins i fora d'un espai comercial, vinculat a una estratègia cíclica i envoltant a 360 º; així doncs, cada participant l'oportunitat de conèixer noves eines i metodologies aplicables a qualsevol sector del mercat on la innovació i el desenvolupament d'estratègies són determinants per crear experiències memorables i enriquidores. Tots aquests coneixements permeten enriquir i créixer la visió de cada participant i la manera d'afrontar nous reptes amb una visió més estratègica.
Veure més

Temari del curs

El curs parteix d'una incògnita: Com generar experiències memorables, coherents i viables?
Per a això, es treballaran tres eixos de desenvolupament per generar experiències de marca:
• Conèixer i crear l'arquitectura d'una marca, això implica dissenyar i desenvolupar l'univers de marca el qual serà l'eix des del qual s'extrapolessin totes les evidències perifèriques implícites en un model de negoci.
• Entendre el paper de l'espai comercial i el seu disseny com un lloc en el qual convergeix i es tradueix l'univers de marca i els seus valors en elements tangibles; en aquest eix és primordial pensar en l'experiència completa des del abans, el durant i el després, això indicarà com i quines seran les tipologies d'evidències perifèriques que s'han de dissenyar i desenvolupar per crear l'experiència d'usuari en l'espai comercial segons l'estratègia marcada.
• La gestió del factor humà dins de l'espai comercial i l'experiència inscrita en ell. Per mitjà de metodologies com el Role Playing, es podrà evidenciar la tipologia del servei i la seva coherència amb tots els factors que prèviament es van analitzar i avaluar.
Veure més

Destinataris

El curs va dirigit a estudiants, professionals i emprenedors dels sectors d'arquitectura, del disseny d'interiors i de producte interessats a desenvolupar i entendre com generar espais comercials memorables gràcies al desenvolupament d'experiències i la seva correcta gestió.

Idiomes en què s'imparteix

Anglès.

Horari/Torn

Dilluns a divendres de 9.30 a 14.30h.

Durada

Data d'inici: juliol 2018.
Durada: 4 setmanes.

Objetius

Conèixer l'estructura bàsica per realitzar la construcció d'una arquitectura de marca, basada en el desenvolupament d'una estratègia pensada i dissenyada per incorporar un diàleg coherent entre tots els escenaris. En aquests escenaris s'ha de comunicar la filosofia i els valors de la marca extrapolats a l'experiència dins i fora de l'espai comercial.

Explorar i interpretar cada espai comercial com el punt on l'essència intangible de cada marca pren forma tangible en peces gràfiques on, per tant, també s'humanitza gràcies als actors que intervenen en l'espai. Des d'aquesta perspectiva, entendrem el disseny d'experiències i la manera que escollim per generar valor.

Interpretar la manera en la qual es crea una estratègia envoltant basada en el disseny d'experiències i la seva implicació amb els espais comercials.

Preu

4.100 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Estiu en Experience Design for Retail