Tech Talent Center UPC

Master in Business Innovation MBI Executive

Tech Talent Center UPC

Màster
Presencial
Oficial / Homologat
450 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Master in Business Innovation MBI Executive

Descripció

El Executive MBI, com a principal objectiu dotar els professionals d'instruments perquè gestionin el creixement de l'empresa sobre la base de la innovació i la capacitat d'emprendre. El programa posa el focus en la major creació de valor per al client, aprofitant, per exemple, una eina com l'Open Innovation.El mètode pedagògic del programa combina les classes magistrals amb el plantejament i resolució de casos de forma col·lectiva, en diversos d'ells es compta amb la participació dels seus protagonistes reals. A més, s'utilitza el més modern Programari de Simulació de negoci i l'enregistrament de les intervencions dels alumnes per a la posterior valoració, a nivell personal, amb el professor.El Claustre de Professors de l'Executive MBI està majoritàriament constituït per directius d'empresa i d'Institucions que compaginen la seva activitat professional amb la seva inquietud per compartir les seves experiències en l'àmbit docent. A destacar l'acord amb l'Imperial College de Londres, segons el qual un grup de 5 professors imparteix les seves classes al Executive MBI.Per fer més àgil el seguiment del curs, en formalitzar la matrícula tots els participants rebran un iPad on podran descarregar-se els apunts i tota la documentació del màster.L'Executive MBI, s'encamina cap a la seva quarta edició i està clarament posicionat com a referent dels estudis de màsters que giren al voltant de la Innovació.

Veure més

Temari del curs

Assignatures i distribució de crèdits:

Mòdul 1. PDF Desenvolupament Directiu (20 ECTS)
Strategic Management
-Strategic Management Process. Competitive advantage: USP.
-Corporate Diversification Strategy. Business Models.

Màrqueting
-Processos De màrqueting estratègic.
-Màrqueting De Productes i Serveis
-Gestió De Canals de Venda.

Estratègies de Distribució
-La Comunicació
-El Negoci en un entorn digital i el seu pla de Mktg.
Taller d'habilitats digitals i socials
Estratègies i tendència
Direcció Comercial
Estratègies de venda en entorns complexos.
-Direcció D'equips comercials
Finance Management
-La Estratègia Empresarial i el Departament Financer
-rendiment Econòmic i Rendibilitat Financera
-Anàlisi I Gestió d'Inversions
Taller Anàlisi de Riscos
Taller Introducció al Project Finance
Direcció de RRHH
-La Cultura empresarial. Planificació de RRHH. Reclutament i Selecció.

Formació i desenvolupament. Avaluació. Política salarial. Marc legal i Relacions laborals. Desvinculació.
-Balanced Score Card. Quadre de comandament estratègic i operatiu.
-Reforma Laboral Febrer-2012.

Direcció d'Operacions
-Estratègia D'Operacions. Balanced Score Card.
Innovation in Operations. BPM (Business Process Management). Service Processes.
-Sistemes ERP

Business Simulation
-Markstrat Simulation.
-Introducció. Presentació d'escenaris

Anàlisi de casos
Anàlisi dels resultats
-Presentació Per equips i conclusions en públic

Business Pla
-Pla D'empresa
-Planificació Estratègica
-Pla D'operacions

Mòdul 2. PHD Habilitats Directives (15 ECTS):
1. Comunicació: Amb el focus posat en la persona i la seva capacitat de lideratge a través de la comunicació es requereix el domini d'una sèrie de tècniques.
1.1. Comunicació Interpersonal com a eina de gestió estratègica
1.2. Presentacions en Públic
1.3. Comunicació en situacions de crisi en l'empresa
2. Treball en equip: El lideratge exercit a través de les persones, no només col·laboradors
2.1. Gestió d'equips innovadors
2.2. La gestió dels conflictes com a font d'innovació i creativitat
2.3. El lideratge transformador
2.4. La gestió d'equips multiculturals
2.5. El paper del coach en la gestió d'equips
2.6. Els rols del consultor en l'equip de projecte
2.7. Outdoor. Formació a l'exterior
3. Gestió del temps: Com el domini de l'agenda pròpia i dels altres per aconseguir els objectius i vehicular-a través de les persones i la seva dedicació.
3.1. Productivitat personal
3.2. Gestió de l'email
3.3. Eines de productivitat
4 Negociació: En un món d'interessos creuats forjar l'habilitat negociadora és imprescindible per triomfar a través del convenciment i no de la posició de poder.
4.1 Què entenem per negociació?
4.2 La capacitat comunicativa en negociació.
4.3 Els diferents estils de negociació

Mòdul 3. PIM Gestió de la innovació i desenvolupament de nous productes (15 ETCS):
Gestió de la innovació:
1.1 La gestió de la innovació a l'empresa
1.2 Innovació i gestió d'operacions
1.3 Estratègia empresarial i innovació
1.4 La gestió de la Propietat Intel·lectual
1.5 Models de negoci
1.6 La gestió del coneixement en l'organització
1.7 Innovació oberta. Aliances i xarxes estratègiques
1.8 La gestió de l'àrea de R + D + I
1.9 Design led Innovation
1.10 Transferència de Tecnologia
1.11 Gestió de projectes complexos
1.12 Visualització de la innovació
Desenvolupament de nous productes i serveis
2.1 Design Thinking.
2.2 Desenvolupament de nous productes B2B.
2.3 Cultura empresarial innovadora.
2.4 Innovació en serveis.
2.5 La gestió del procés de des. de nous productes.
2.6 Estratègia de producte i marca.
2.7 enginyeria concurrent.
2.8 El packaging i el desenvolupament de producte.
2.9 Investigació de mercat i la seva influència en desenvolupament de productes.
2.10 La gestió del procés de desenvolupament de nous productes.

Mòdul 4. PEM Gestió del Emprenedoria (10 ECTS):
L'Emprenedor:
-Característiques, Motivacions, entorn.
-Innovació I Emprenedoria
-Fonts De Finançament: Cas de Finançament en etapes inicials.
-Business Pla Express. Cas d'estudi.
-Networking Per a Emprenedors.
Estratègia Emprenedora
-Posicionament. Estratègia de Canal.
-internacionalització. Recursos clau, - Outsourcing, Pricing, Finançament a la Borsa.
-Creixement Inorgànic. M & A.
Finances per a Emprenedors
-model Financer.
-Planificació. Modelització d'hipòtesis
-Ampliacions De capital.
-Valoració D'empreses.
Les TIC en una Start-up
-Les Tecnologies necessàries
-cas "Cafè Express": Tallers d'AdWords, CRM yERP.
Emprenedoria en entorns de sostenibilitat i expenedoria social
-Emprendimiento En projectes sostenibles.
-Emprendimiento Social.
Aspectes Legals i Corporatius
Creació de la societat. Inici de l'activitat.
-Contracte De socis, Ampliacions de capital, fusions i adquisicions. Conflictes entre socis.
Aspectes laborals (contractes rescissió ...), esquemes de Remuneració / Incentius
-Propietat Intel·lectual. Patents.
-Capital Risc en etapes inicials
-Taula Rodona
Seminari sobre vendes
-Venda Consultiva
-Comunicació Adaptada
Veure més

Destinataris

Perfil d'estudiants:

L'alt nivell professional i la interdisciplinarietat dels perfils dels participants en les cinc primeres edicions del MBI, van facilitar un interessant networking entre els assistents que, sumant al valor afegit que implica la realització del màster, va facilitar la mobilitat laboral de molts d'ells.

• Mitjana de 37 anys d'edat.

• Càrrecs de Direcció, Management, Enginyeria, Consultoria, Responsables d'àrea, etc.

• Sectors de Banca, Serveis, Automoció, Química i Farmacèutica, Energia, Industrial, Sanitat, Construcció,

• Administració Pública, etc.

• Titulacions en àrees tècniques (Enginyeria, Llicenciatura en Ciències, Arquitectura, Matemàtiques, etc.)Dirigit a:

Professionals que després de diversos anys d'experiència professional, desitgen millorar el seu acompliment cap a posicions directives. Per això necessiten consolidar els seus coneixements en les àrees funcionals de l'empresa, desenvolupar mentalitat innovadora, potenciar les aptituds emprenedores i reforçar les actituds directives i de lideratge.

Veure més

Requisits

Requisits d'admissió Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

El programa Executive MBI (Master in Business Innovation) inclou, d'una banda, sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. Es desenvolupen sessions pràctiques, amb experiències reals basades en el mètode del cas, on es generen idees i coneixements que aporten un entorn de debat enriquidor. En aquestes sessions, on s'activa la interacció entre el professor i els participants, s'incideix en el desenvolupament de les habilitats directives del professional. La metodologia de l'Executive MBI implica i obliga a una participació activa, treballant amb experiències reals i casos pràctics, basada en el "learning by doing", recolzant-se també en els més avançats sistemes de Simulació de Negoci. En aquest sentit, durant el curs els participants realitzaran treball sobre casos pràctics, simulació de situacions reals, sistemes basats en el diàleg, utilització dels recursos digitals

Idiomes en què s'imparteix

Castellà / Anglès.

Horari/Torn

Divendres 16:00 a 21:00 h - dissabte 09:00 a 14:00 h.

Durada

Durada: 450 hores - 60 ECTS.

Lloc on s'imparteix el curs

Tech Talent Center - UPC. Barcelona

Objetius


  • Oferir els coneixements i les tècniques que permetin als participants enfortir les habilitats necessàries per a exercir el paper de líder a les seves organitzacions.

  • Analitzar l'evolució del món del treball per poder determinar les competències que seran essencials els propers anys per poder desenvolupar una direcció potent i eficaç.

  • Identificar els paràmetres sobre els quals es construeix i s'avalua una actuació directiva.

  • Conèixer les bases sobre les quals es construeixen les relacions interpersonals a la feina.

  • Entrenar en les principals habilitats directives vinculades a la direcció d'equips de treball.

  • Realitzar exercicis d'autoconeixement que permetin enfortir els propis factors positius i identificar les mancances personals.

  • Conèixer les tècniques de negociació i gestió de conflictes que permetin gestionar situacions de tensió a la pròpia organització i amb clients i proveïdors.Titulació obtinguda

? Titulació pròpia de Postgrau en Habilitats Directives per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Titulació privada de Postgrau en Habilitats Directives per l'Euncet Business School. En cas que l'alumne no tingui titulació universitària, obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Promocions

Beques i convenis

Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.

UPC Alumnis: 5% de descompte.

Premium Alumnis UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.

Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.

Bonificació Crèdit Tripartida o PIF.

Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.

Aturats: 15% de descompte.

Autònoms: 10% de descompte.

Preu

A consultar.

Avantatges del curs

Campus Virtual Els alumnes d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs. Aquesta eina permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes ...

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Master in Business Innovation MBI Executive