MasterD Cursos

Expert en Guió

MasterD Cursos

Postgrau
On-line | Semi-presencial
  • Barcelona
consultar preu

Expert en Guió

Descripció

En la indústria audiovisual, el guionista és el que proposa o idea el contingut narratiu del text audiovisual. El guió es converteix en un text en potència, un text complex per la pròpia estructura narrativa que concep el guionista i per la multitud de signes audiovisuals implícits en les seves paraules.Aquest curs d'expert en guió es compon de dos mòduls separats en, guió cinematogràfic i guió de TV i ficció.El sector audiovisual és una àrea en expansió i en constant desenvolupament pel que el guionista ha de comprendre l'estètica i les condicions econòmiques del mercat, la forma en que el seu treball pot ser vist en termes d'audiència i les etapes per les que passarà el guió des del desenvolupament fins a finalitzar la producció.


Veure més

Temari del curs

Guió Cinematogràfic:

1. La idea com punt de partida
2. Gènere i sentit cinematogràfic
3. Estructura I
4. Estructura II
5. La creació de personatges i espais
6. El discurs: transmissió, narrativa i guió literari
7. Anàlisi i millora de guió cinematogràfic
8. Com vendre el teu guió cinematogràfic

Guió de TV i Ficció:
1. Gèneres i formats de ficció en tv
2. De la idea al tema
3. L'estructura de les sèries. Trames i multitramas
4. Personatges. Situació i conflicte
5. El guió literari
6. El guió de entreteniments: monòlegs, tira còmica
7. Anàlisi i millora de la bíblia o pilot
8. Com vendre el teu sèrie / ficció tv
Veure més

Requisits

Sense requisits.

Titulació obtinguda

Aquells alumnes que conclouen els estudis i superar amb èxit els continguts d'aquest, obtindran el DIPLOMA de la Cátedra UPM/ MasterD Innovación y Competencias de la Universidad Politécnica de Madrid.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Expert en Guió