EFO Escuela de Formación online

Curs d'Expert en Màrqueting Immobiliari

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs d'Expert en Màrqueting Immobiliari

Descripció

Curs online d'Expert en Màrqueting Immobiliari.

Temari del curs

1. Introducció al Màrqueting Immobiliari
1.1. Concepte de Màrqueting
1.2. El Màrqueting i el seu entorn
1.3. El Mercat i el Màrqueting
1.4. El mercat immobiliari i el màrqueting.
 

2. Segmentació del mercat
2.1. Concepte i fins de la segmentació
2.2. Utilitat de la segmentació
2.3. Requisits de la segmentació
2.4. Criteris de segmentació
2.5. Segmentació del Mercat Immobiliari
2.5.1. Factors que influeixen en els segments de mercat d'habitatge.
2.6. Mètodes i tècniques de segmentació
2.7. Aplicació de la segmentació en el disseny de l'estratègia comercial
 

3. La investigació comercial
3.1 Introducció.
3.2. Els sistemes d'informació.
3.3. La investigació comercial al sector immobiliari.
3.4. Anàlisi de la competència. Els estudis d'oferta.
3.5. Anàlisi del client. Els estudis de demanda.
 

4. El Producte immobiliari
4.1. Classificació.
4.2. Factors que incideixen en la venda immobiliària.
4.3. La demanda immobiliària.
4.4. Motivacions del client immobiliari.
 

5. El Preu. Procés de valoració. Mètodes de valoració
5.1. EL Preu
5.2.Tipos de mètodes de valoració
5.3. El mètode de comparació.
5.4. Factors d'influència en la valoració per comparació. Taules d'homogeneïtzació.
5.5. El mètode de capitalització de rendes.
5.6. El mètode de cost de reposició.
5.7. El mètode del valor residual.
5.8. valoracions cadastrals
5.9. La depreciació del valor de taxació
5.10. Criteris dels mètodes, ús i finalitat dels diferents mètodes
5.10. Exemples pràctics segons els diferents mètodes (habitatges, naus industrials, locals comercials, terres?)
 

6. La Comunicació
6.1. Planificació.
6.2. Assignació de pressupostos.
6.3. Costos de la Comunicació.
6.4. El Briefing.
6.5. la Publicitat
6.6 El Pla de Mitjans.
6.7. Les Relacions Públiques.
6.8 La Promoció de vendes.
 

7. El Pla de Màrqueting
7.1. Què és un Pla de Màrqueting?
7.2. Avantatges d'un Pla de Màrqueting.
7.3. Fases i Etapes d'un Pla de Màrqueting.
7.4. Control del Pla de Màrqueting
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Expert en Màrqueting Immobiliari