EFO Escuela de Formación online

Curs d'Expert en Team Building. Gestió de Lideratge de Grups de Treball Orientats a Objectius

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
200 Hores
consultar preu

Curs d'Expert en Team Building. Gestió de Lideratge de Grups de Treball Orientats a Objectius

Descripció

Curs online d'Expert en Team Building. Gestió de Lideratge de Grups de Treball Orientats a Objectius

Temari del curs

Tema 1. Models organitzatius: la humanització de l'organització.
1.La importància de les organitzacions.
2.Aproximación conceptual a l'organització.
3.Tipus d'organitzacions.
4.La estructura.
5.Cambio i desenvolupament en l'organització.
6. El coach com a agent de canvi.
7.Impactos derivats de la introducció d'una cultura de coaching.
8.Profesionales amb vocació de persona.

Tema 2. L'equip en l'organització actual.
1.La Importància dels equips en les organitzacions actuals.
2.Modelos explicatius de l'eficàcia dels equips.
3. Composició d'equips, recursos i tasques.
4. Els processos en els equips.

Tema 3. El lideratge en l'equip.
1.Liderazgo.
2.Enfoques en la teoria del lideratge.
3.Estilos de lideratge.
4. El paper del líder.

Tema 4. Coaching i lideratge d'empresa.
1. El coaching com a ajuda a la formació del lideratge.
2. El coaching com a estil de lideratge.
3. El coach com a líder i formador de líders.
4. El líder com a coach.

Tema 5. Coaching executiu.
1.El específic del coaching executiu.
2.Cualidades i competències.
3.Formació i experiència empresarial.
4.Dificultades del directiu. Errors més comuns.
5.Instrumentos i eines de mesurament del coaching executiu.

Tema 6. Tècniques per millorar el funcionament d'un equip.
1. Programa d'entrenament.
2.Tècniques de desenvolupament en equip.

Tema 7. Les dinàmiques de grup.
1. Definició.
2. Aplicacions als diferents camps de la vida social.
3. Què són les tècniques de Dinàmica de Grups ?.
4.Normes generals per a l'ús de les tècniques de grup.
5. El paper del dinamitzador.


Tema 8. Classificació de les dinàmiques de grup.
1.Segons la mida del grup.
2.Segons la participació dels experts.
3.Según els objectius.

Tema 9. Tècniques de dinàmica de grups en la resolució de conflictes a l'empresa.
1.Perspectiva positiva del conflicte.
2.Conflicto versus violència.
3.Prevención.
4.Anàlisi i negociació.
5.Búsqueda de solucions.
6.Procedimientos per ensenyar a resoldre conflictes.
Veure més

Objetius

A través d'aquest pack formatiu l'alumnat podrà adquirir la base teòrica necessària per crear, gestionar i liderar equips de treball orientats a objectius en el si d'una empresa, a més de conèixer els nous models organitzatius, descobrir l'aportació que ofereix el coaching executiu al exercici del lideratge en l'empresa i oferir tècniques per a millorar el funcionament dels equips de treball.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Expert en Team Building. Gestió de Lideratge de Grups de Treball Orientats a Objectius