EducaciOnline

Programa Superior en Màrqueting i Community management i social màrqueting

EducaciOnline

Curs
On-line
420 Hores
3.490 €

Programa Superior en Màrqueting i Community management i social màrqueting

Descripció

DEFINEIX EL PLA ESTRATÈGIC D'UNA EMPRESAL'elaboració del pla de màrqueting és, probablement, un dels moments més importants de tota empresa, sigui quina sigui la seva mida o el sector en què es desenvolupi la seva activitat. El responsable de màrqueting ha de saber analitzar a fons la situació interna i externa de l'empresa, ha de definir els objectius estratègics i comercials, els terminis, els recursos materials i financers i el personal necessari per assolir aquests objectius.El curs de formació superior en MÀRQUETING d'EducaciOnline t'ofereix l'oportunitat de preparar-te per aquest lloc de responsabilitat adquirint les capacitats d'anàlisi i diagnòstic del mercat, aprenent a pensar de forma estratègica i desenvolupant les habilitats per definir, implementar, planificar i executar les polítiques de màrqueting de l'empresa moderna.Perfil ProfessionalEl curs capacita el titulat per a l'exercici de funcions tècniques, de gestió i direcció de

màrqueting en el si d'una empresa o organització.

Té com a objectiu formar professionals capaços de desenvolupar polítiques eficaces de màrqueting per comercialitzar béns i serveis de l'empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat, recolzant-se en la investigació comercial com a eina per obtenir informació.

Permetrà obtenir els coneixements necessaris per tractar i interpretar les dades obtingudes i plasmar-los en informes de valor afegit per a la presa de decisions.Competències• Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d'empresa i sector.

• Realitzar l'anàlisi exhaustiva de l'empresa i l'entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.

• Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l'empresa per a la consecució dels objectius marcats per aquesta.

• Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa orientada als beneficis.

• Valorar el marc de la investigació comercial a través del coneixement dels tipus d'estudis quantitatius i qualitatius, les tècniques d'investigació i les aplicacions que pot tenir en diversos àmbits.

• Definir el procés i les etapes d'un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per al seu posterior tractament.

• Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que aquest ajudi a la presa de decisions de l'empresa.

• Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.

VOLS SER UN EXPERT EN RELACIONS SOCIALS ENTRE EMPRESES I CONSUMIDORS?Avui en dia l'e-màrqueting ja és una peça fonamental en l'estratègia de qualsevol empresa que vulgui establir relacions sòlides i rendibles amb els seus clients i consumidors. I és que les xarxes socials s'han convertit, en poc temps, en un dels canals de prescripció, conversa i recomanació més importants i fiables per als consumidors.El curs superior de COMMUNITY MANAGEMENT I SOCIAL MÀRQUETING d'EducaciOnline et permet adquirir les capacitats i coneixements necessaris per a abordar amb èxit els nous reptes del màrqueting digital que ja s'estan plantejant en els departaments de màrqueting i comunicació d'empreses de qualsevol mida.Perfil ProfessionalEl curs capacita per exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació amb especialització en entorns digitals i Social Media Màrqueting.

El titulat serà capaç d'idear estratègies de màrqueting i de xarxes socials, dissenyant, planificant

i gestionant les diferents operatives, així com els canals i eines de comunicació, promoció,

fidelització, diàleg i venda, mitjançant l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials. Portant el

control de l'estratègia de màrqueting a internet i monotorizando i actuant sobre la presència de la

marca a les xarxes socials.Competències• Planificar un pla d'e-màrqueting per a una empresa, des dels objectius, les eines a utilitzar i la seva implementació.

• Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i

comunicació persuasiva a la web col · laborativa.

• Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

• Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l'execució d'una botiga en línia per al seu posterior desenvolupament,

des de la captació d'usuaris fins a la venda i la posterior fidelització.

• Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social i assumir els fonaments del social media per determinar

una estratègia de social mitjana.

• Crear un pla estratègic en mitjans socials en funció d'uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d'acció que

aconsegueixi una correcta execució del pla estratègic.

• monitoritzar i valorar l'impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.

• Exercir les funcions operatives d'un Community Manager creant i gestionant la comunitat i la reputació

d'acord amb els objectius de l'organització i amb les eines més adequades.


METODOLOGIAT'oferim un model pedagògic innovador i de qualitat que té com a centre d'interès l'estudiant, facilitar l'estudi i alhora, fer compatible la seva activitat quotidiana amb els objectius de la formació.El Campus virtual, els continguts del material didàctic, i els professors i tutors, són els instruments bàsics del model que qualifica l'estudiant per un mètode d'avaluació contínua. Aquesta avaluació, permet conèixer l'evolució de l'estudiant durant el curs i ajudar durant el procés de formació.Doble titulacióEducaciOnline ha creat ofertes de doble titulació, per als seus cursos de formació superior, que et beneficiaran sempre que vulguis ampliar el teu curriculum amb l'especialització professional de qualitat i titulació universitària.

Es tracta d'ofertes formatives amb el contingut curricular complet de dos cursos de temes relacionats i que, un cop superats, donen accés a dos Diplomes d'Extensió Universitària de la UOC.

Per exemple, és freqüent que l'estudiant interessat en el curs de comptabilitat estigui també interessat en l'àrea de finances.

El programa de doble titulació de comptabilitat i finances dóna resposta a aquests dos interessos i amb unes condicions molt favorables per a l'alumne.

Així doncs, EducaciOnline t'ofereix la possibilitat d'aprofitar aquesta oferta amb unes millors condicions i amb un calendari adaptat per poder abordar aquest programa amb èxit.

Qualsevol Curs de Formació Superior d'EducaciOnline associat un altre curs relacionat, que complementa i desenvolupa la gran diversitat de competències professionals que exigeix ??el mercat laboral. Això garanteix, juntament amb la titulació final, l'especialització necessària per optar a llocs de treball de categories professionals superiors ..

Recorda ... pots aconseguir dos Diplomes de la UOC en les àrees del teu interès amb unes condicions immillorables.

Veure més

Durada

Quota: 160 euros / mes.

Preu

3.490 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Màrqueting i Community management i social màrqueting