EducaciOnline

Programa Superior en Màrqueting, Màrqueting a Internet i comerç electrònic

EducaciOnline

Curs
On-line
420 Hores
3.150 €

Descripció

Us donem la benvinguda al curs de Màrqueting, Màrqueting a Internet i E-commerce, que té com a objectiu satisfer la demanda actual de personal qualificat en un sector en creixement constant.

Al mercat actual, el màrqueting és un dels pilars fonamentals per a poder definir estratègies que permetin presentar competitivament els productes o serveis d'una empresa.

Els seus professionals han de conèixer i dominar un ampli ventall de tècniques específiques i conceptes, com l'anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació de preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes… I, per descomptat, també han de dominar el mitjà que ha revolucionat la manera d'entendre el màrqueting: internet.

En aquest últim àmbit, el màrqueting electrònic o e-marketing s'erigeix ??com una peça clau i importantíssima dins dels plans de qualsevol empresa, ja que la xarxa ja és un dels mitjans amb més poder de prescripció, de manera que les estratègies de posicionament, el màrqueting en les xarxes socials, les accions de màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva són avui imprescindibles.

El comerç electrònic obre, a més, nous mercats per a petites i grans empreses.

Veure més

Temari del curs

 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • L'entorn de la investigació comercial
 • El disseny de la investigació comercial
 • Recollida d'informació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L'entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d'un web. Perfil de l'internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d'enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l'origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d'afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El curs de Màrqueting, Màrqueting a Internet i E-commerce capacita el titulat per a l?exercici de funcions tècniques i direcció de màrqueting, amb una especialització d?entorns digitals, en l?àmbit d?una pime o organització.

Així, doncs, serà capaç de potar a terme polítiques eficaces de màrqueting en general per a comercialitzar béns i serveis de l?empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat.

A més, obtindrà una preparació especialitzada que li permetrà dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda per mitjà de l?ús de les noves tecnologies, i també de definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i desenvolupar iniciatives de negoci basades en la xarxa.

Destinataris

A qui va dirigit aquest curs?     Persones que gestionen petites i mitjanes empreses

     Professionals de màrqueting

     Responsables de comunicació

     Directors comercials

     Estudiants de màrqueting i d'administració d'empreses

     Professionals de comunicació o vendes

     Qualsevol càrrec que necessiti ampliar el coneixements dels seus mercats

Veure més

Requisits

Requisits d'accés

un nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). una capacitat professional adequada.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Durada

Durada: 17.5 mesos
Inici: Octubre 2017

Objetius


 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d'empresa i sector.

 • Completar l'anàlisi exhaustiva de l'empresa i l'entorn per a analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.

 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l'empresa per a la consecució dels objectius que s'hagi marcat.

 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa amb orientació als beneficis.

 • Definir el procés i les etapes d'un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.

 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l'empresa.

 • Dissenyar i desenvolupar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s'utilitzaran i la seva implantació.

 • Analitzar i proposar un lloc web basant-se en els conceptes d'usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.

 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.

 • Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting.Titulació obtinguda

Diploma d'Extensió Universitària
de la UOC en màrqueting
Diploma d'Extensió Universitària
de la UOC en màrqueting a internet
i comerç electrònic

Preu

3.150 €
Quota: 141 ? / mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Màrqueting, Màrqueting a Internet i comerç electrònic

Programa Superior en Màrqueting, Màrqueting a Internet i comerç electrònic