MASTERD Profesionales

FP Grau superior de Tècnic Superior en Educació Infantil

MASTERD Profesionales

Cicle formatiu de grau superior
On-line | Semi-presencial
  • 3
    -
    • Barcelona
    • Barcelona
    • Barcelona
consultar preu

FP Grau superior de Tècnic Superior en Educació Infantil

Descripció

Amb aquest curs de tècnic superior en educació infantil podràs obetener la formació necessària per aconseguir un títol oficial de fp grau superior d'educació infantil a través de les proves lliures convocades per les diferents administracions educatives de les comunitats autònomes.El curs d'educació infantil és una especialitat molt sol·licitada dins el sector de l'educació formal i no formal, així com en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància, i amb gran projecció de futur, a causa de la necessitat de disposar de personal titulat i qualificat en aquest àmbit.No ho pensis més! si t'agraden els nens aconsegueix ja! el teu títol oficial de fp en educació infantil i treballa com a educador infantil en llars d'infants, escoles infantils, escoles bressol, ...


Veure més

Temari del curs

1. Didàctica de l'educació infantil
2. Autonomia personal i salut infantil
3. El joc infantil i la seva metodologia
4. Expressió i comunicació
5. Desenvolupament cognitiu i motor
6. Desenvolupament socioafectiu
7. Habilitats socials
8. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
9. Primers auxilis
10. Formació i orientació laboral. material propi
11. Empresa i iniciativa emprenedora. material propi
Veure més

Requisits

Nivell d'estudis: Batxiller - COU.

Metodologia

Campus virtual: Estudia on i quan vulguis.

Objetius

El objetivo principal del curso es preparar al alumno para superar las pruebas libres de Técnico Superior en Educación Infantil y con ello poder trabajar en los centros público y privados como educador. Los objetivos específicos son: Programar, diseñar y llevar a cabo actividades de intervención educativa y de atención social con la infancia y sus familias. Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las necesidades de los niños, niñas y familias que requieran la participación de otros profesionales o servicios. Actuar ante contingencias, transmitiendo seguridad y confianza. Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, gestionando la documentación asociada y trasmitiendo la información. Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos.

Titulació obtinguda

Aquells alumnes que conclouen els estudis i superar amb èxit els continguts d'aquest, obtindran el DIPLOMA de la Càtedra UPM / MasterD "Innovació i Competències" de la Universitat Politècnica de Madrid.
Preparació Proves Lliures de FP: Obtenció del títol oficial.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

FP Grau superior de Tècnic Superior en Educació Infantil