Cátedra UPM/ MasterD Innovación y Competencias

FP Grau superior de Tècnic Superior en Educació Infantil

Cátedra UPM/ MasterD Innovación y Competencias

Cicle formatiu de grau superior
On-line | Semi-presencial
 • Barcelona
consultar preu

FP Grau superior de Tècnic Superior en Educació Infantil

Descripció

Amb aquest curs de tècnic superior en educació infantil podràs obetener la formació necessària per aconseguir un títol oficial de fp grau superior d'educació infantil a través de les proves lliures convocades per les diferents administracions educatives de les comunitats autònomes.El curs d'educació infantil és una especialitat molt sol·licitada dins el sector de l'educació formal i no formal, així com en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància, i amb gran projecció de futur, a causa de la necessitat de disposar d'personal titulat i qualificat en aquest àmbit.No ho pensis més! si t'agraden els nens aconsegueix ja! el teu títol oficial de fp en educació infantil i treballa com a educador infantil en llars d'infants, escoles infantils, escoles bressol, ...


Veure més

Temari del curs

 • 1. Didàctica de l'educació infantil
 • 2. Autonomia personal i salut infantil
 • 3. El joc infantil i la seva metodologia
 • 4. Expressió i comunicació
 • 5. Desenvolupament cognitiu i motor
 • 6. Desenvolupament socioafectiu
 • 7. Habilitats socials
 • 8. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
 • 9. Primers auxilis
 • 10. Formació i orientació laboral. material propi
 • 11. Empresa i iniciativa emprenedora. material propi

Requisits

Batxiller / COU.

Metodologia

Campus virtual: Estudia on i quan vulguis.

Objetius

L'objectiu principal del curs és preparar l'alumne per a superar les proves lliures de Tècnic Superior en Educació Infantil i amb això poder treballar en els centres públic i privats com a educador. Els objectius específics són:Programar, dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció educativa i d'atenció social amb la infància i les seves famílies. Utilitzar recursos i procediments per donar resposta a les necessitats dels nens, nenes i famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis. Actuar davant contingències, transmetent seguretat i confiança. Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, gestionant la documentació associada i transmetent la informació. Mantenir relacions fluides amb els nens i nenes i les seves famílies, membres del grup en què s'estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presen

Titulació obtinguda

Aquells alumnes que conclouen els estudis i superar amb èxit els continguts d'aquest, obtindran el DIPLOMA de La Cátedra UPM/ MasterD Innovación y Competencias de la Universidad Politécnica de Madrid.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

FP Grau superior de Tècnic Superior en Educació Infantil