Implika Barcelona

FP Tècnic Superior en Administració i Finances

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
Oficial / Homologat
 • Barcelona
consultar preu

FP Tècnic Superior en Administració i Finances

Descripció

El curs de Tècnic en Administració i Finances et prepara per treballar en grans, mitjanes i petites empreses de qualsevol sector productiu. A través d'aquesta formació adquireixes coneixements per realitzar tasques administratives, comptables, fiscals, comercials, laborals així com de gestió, supervisió i tramitació.Una formació transversal en l'àrea empresarial amb múltiples sortides laborals.

Prepara't per accedir al món laboral des d'una de les formacions reglades amb més demanda.Amb aquest curs de Implika en col·laboració amb l'Institut Ilerna obtindràs el títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior com a Tècnic en Administració i Finances expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.En Implika et formem, al Implika t'examines, al Implika ho aconsegueixes.

Temari del curs

Primer Semestre
 •      Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 •      Procés integral de l'activitat comercial (Bloc A)
 •      Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 •      Anglès

Segon Semestre
 •      Comunicació i atenció al client
 •      Procés integral de l'activitat comercial (Bloc B)
 •      Ofimàtica i procés de la informació
 •      Gestió de recursos humans

Tercer Semestre
 •      Gestió financera
 •      Comptabilitat i fiscalitat
 •      Gestió logística i comercial

Quart Semestre
 •      Simulació empresarial
 •      Formació i Orientació Laboral
 •      Projecte d'Administració i Finances
 •      Formació en Centres de Treball
Veure més

Objetius


 • Elaborar i tramitar documents o comunicacions internes o externes a partir d'ordres rebudes, informació obtinguda i / o necessitats detectades.

 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l'empresa.

 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora de les mateixes.

 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l'empresa, segons els processos i procediments administratius aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.

 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l'estudi de viabilitat de projectes d'inversió, seguint les normes i protocols establerts.Perspectives laborals

Administratiu d'oficina, Administratiu comercial, Administratiu financer, Administratiu comptable, administratiu de logística, Administratiu de banca i d'assegurances, Administratiu de recursos humans, Administratiu de l'Administració pública, Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories, Tècnic en gestió de cobraments, Responsable d'atenció al client.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

FP Tècnic Superior en Administració i Finances