Implika Barcelona

FP Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius + certificació oficial de Mons virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació (Doble Titulació)

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
Oficial / Homologat
  • Barcelona
consultar preu

FP Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius + certificació oficial de Mons virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació (Doble Titulació)

Descripció

Ja pots obtenir una doble titulació única: al títol de Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns se suma la Certificació Oficial en Mons virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació. Aquesta nova doble titulació, desenvolupada gràcies a l'acord assolit entre Implika i Obicex, Fundació de la Comunicació Experiencial, augmenta exponencialment l'ocupabilitat en dirigir-se a un dels sectors tecnològics de major projecció. Així, diversos estudis situen en més d'un 65% la taxa anual de creixement dels sectors relacionats amb la realitat virtual i la Gamificació.

Temari del curs

Mòduls del curs:
2000 hores (incloses les 388 de pràctiques) repartides en dos anys.

Mòdul professional 1: Projectes d'animació audiovisual 2D i 3D.
Durada: 66 hores Equivalència en crèdits ECTS: 7
UF 1: Recursos tècnics i humans. 26 hores
UF 2: Finalització del projecte, capes i renders.40 hores

Mòdul professional 2: Disseny, dibuix i modelatge per a animació.
Durada: 132 hores Equivalència en crèdits ECTS: 11
UF 1: Principis de disseny i dibuix. 42 hores
UF 2: Preproducció de l'animació. 20 hores
UF 3: Modelatge. 70 hores

Mòdul professional 3: Animació d'elements 2D i 3D.
Durada: 165 hores Equivalència en crèdits ECTS: 16
UF 1: Tècniques d'animació i captació de moviment. 24 hores
UF 2: Animació 2D i 3D. 52 hores
UF 3: Rigging i animació de personatges. 50 hores
UF 4: Partícules, simulacions i efectes. 39 hores

Mòdul professional 4: Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.
Durada: 132 hores Equivalència en crèdits ECTS: 11
UF 1: Mapeig UV. 20 hores
UF 2: Color i texturització 2D i 3D. 42 hores
UF 3: Acabats 3D. 20 hores
UF 4: Il·luminació. 50 hores

Mòdul professional 5: Projectes de jocs i entorns interactius.
Durada: 66 hores Equivalència en crèdits ECTS: 7
UF 1: Disseny i planificació del projecte. 46 hores
UF 2: Producció i avaluació del projecte. 20 hores

Mòdul professional 6: Realització de projectes multimèdia interactius.
Durada: 132 hores Equivalència en crèdits ECTS: 12
UF 1: Disseny d'interfície d'usuari. 20 hores
UF 2: Disseny per a multimèdia interactiu. 20 hores
UF 3: Administració de mitjans digitals. 20 hores
UF 4: Programació d'elements interactius. 52 hores
UF 5: Elements interactius animats. 20 hores

Mòdul professional 7: Desenvolupament d'entorns interactius multidispositiu i videojocs.
Durada: 231 hores Equivalència en crèdits ECTS: 11
UF 1: Desenvolupament d'aplicacions multidispositiu. 40 hores
UF 2: Programació d'aplicacions multidispositiu. 40 hores
UF 3: Disseny de videojocs. 60 hores
UF 4: Desenvolupament de videojocs. 50 hores
UF 5: Desenvolupament d'aplicacions multimèdia. 21 hores
UF 6: Simulació d'entorns multidispositiu. 20 hores

Mòdul professional 8: Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals.
Durada: 99 hores Equivalència en crèdits ECTS: 9
Unitats formatives que el componen:
UF 1: Configuració i manteniment dels equips. 20 hores
UF 2: Realització de la postproducció. 35 hores
UF 3: Generació i introducció d'efectes. 24 hores
UF 4: Processos per a l'acabat i generació del màster. 20 hores

Mòdul professional 9: Creació de mons virtuals.
Durada: 132 hores Unitats formatives que el componen:
UF1: Tècniques de representació 3D en temps real. 70 hores
UF2: Sistemes de visualització immersius. 42 hores
UF3: Sistemes d'interacció i feedback.20 hores

Mòdul professional 10: Tecnologies de realitat augmentada.
Durada: 132 hores Unitats formatives que el componen:
F1: Visualització basada en geoposicionament. 42 hores
UF2: Tracking i imatge augmentada. 48 hores
UF3: Projection Mapping Interactiu. 42 hores

Mòdul professional 11: Comunicació experiencial i gamificació.
Durada: 66 hores Unitats formatives que el componen:
UF1: Assessoria i comercialització de projectes experiencials. 33 hores
UF2: Disseny i implementació de projectes de gamificació. 33 hores

Mòdul professional 12: Formació i orientació laboral
Durada: 99 hores Equivalència en crèdits ECTS: 5
UF 1: Incorporació al treball. 66 hores
UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul professional 13: Empresa i iniciativa emprenedora
Durada: 66 hores Equivalència en crèdits ECTS: 4
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

Mòdul professional 14: Projecte de mons virtuals, realitat augmentada i gamificació.
Durada: 99 hores Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul professional 15: Formació en centres de treball.
Durada: 388 hores Equivalència en crèdits ECTS: 22
388 hores PRÀCTIQUES de Formació en CENTRES DE TREBALL o Projecte d'emprenedoria a través de la Fundació OBICEX
Veure més

Requisits

Per matricular no caldrà que facis les Proves Lliures ni comptar amb una nota mínima d'accés. 'Una nova manera d'entendre la Formació Professional !.Ja que aquesta doble titulació inclou l'obtenció d'una Formació Professional de Grau Superior, necessites complir els requisits d'accés a un cicle de grau superior:

  •     Tenir el títol de graduat en Batxiller.

  •     Tenir el títol de tècnic / a o de tècnic / a auxiliar.

  •     Haver superat COU.

  •     Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

  •     Haver superat la prova d'accés a universitat per a majors de 25 anys.

  •     Haver superat la prova d'accés a Grau Superior.
En el cas que no compleixis els requisits per cursar aquest cicle formatiu d'FP, pots preparar les proves d'accés a grau superior que, un cop aprovades, et habilitaran per cursar i obtenir la titulació Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius + certificació Oficial de Mons virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació. 
Veure més

Metodologia

La modalitat en la qual impartim aquest curs és presencial i consta d'un total de 15 mòduls distribuïts en dos cursos que sumen un total de 2000 hores. És un curs 100% pràctic. No es realitzen exàmens i la totalitat de la nota s'obté a través de les competències mostrades través exercicis, treballs i projectes. En aquest sentit, destaca la realització de tallers pràctics amb una durada total de 80h repartides entre els dos anys, 40 hores al final de cada curs. A més d'aquests tallers, acompanyem la formació pràctica en empreses en centres de treball. Professor especialitzat en la matèria, classes presencials i comptem amb un campus virtual 3D. El curs s'impartirà en aules proveïdes d'ordinadors equipats amb les aplicacions i programes informàtics necessaris. Com poguessin ser 3D Max, Família Adobe, Unit 5, Visual Studio 2015, Unreal Engine 4 i Mudbox, així com a llenguatge de programació HTML, CSS, XML i PHP Recursos didàctics proporcionats per Obicex.

Tipus d'avaluació

Puntuació 80% basada en els exercicis realitzats durant el curs.

Objetius

La competència general d'aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

Perspectives laborals

En empreses del sector audiovisual, de l'animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva així com en publicitat i empreses relacionades amb Internet i els nous mitjans de comunicació: Realització de videojocs. Animador / 3D. Animador / a 2D. Interpolador / a. Modelador / 3D. Grafista digital. Generador / a d'espais virtuals. Tècnic / a d'efectes especials 3D. Integrador / a multimèdia audiovisual. Desenvolupador / a d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia. Editor / a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius. Tècnic / a en sistemes i realització en multimèdia.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

FP Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius + certificació oficial de Mons virtuals, Realitat Augmentada i Gamificació (Doble Titulació)