Implika Barcelona

FP Tècnic Superior en Educació Infantil

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
Oficial / Homologat
 • Barcelona
consultar preu

FP Tècnic Superior en Educació Infantil

Descripció

El curs FP de Tècnic Superior en Educació Infantil et prepara per treballar amb nens 0 a 6 anys. Es tracta d'una fase crucial en el desenvolupament integral de l'infant. S'hi adquireixen habilitats motrius, comunicatives i es produeix un gran progrés en el nivell d'autonomia i desenvolupament intel·lectual, emocional i social del menor. Aquestes actituds acompanyaran el nen al llarg dels anys i marcaran la seva personalitat en l'etapa adulta.La formació de Tècnic Superior en Educació Infantil et capacitarà per acompanyar els petits en aquest emocionant viatge, treballant com a educador en llars d'infants, ludoteques i centres infantils on exerciràs una de les professions més demandades en l'actualitat.Amb aquest curs de Implika en col·laboració amb l'Institut Ilerna obtindràs el títol oficial de Cicle Formatiu de Grau Superior com a Tècnic Superior en Educació Infantil expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

En Implika et formem, al Implika t'examines, al Implika ho aconsegueixes.
Veure més

Temari del curs

Primer Semestre
 •      Anatomia Personal i Salut Infantil
 •      Expressió i Comunicació
 •      Primers Auxilis

Segon Semestre
 •      El joc infantil i la seva metodologia
 •      Desenvolupament socioafectiu
 •      Habilitats socials

Tercer Semestre
 •      Didàctica de l'educació infantil
 •      Empresa i iniciativa emprenedora


quart Semestre

     Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
     Desenvolupament cognitiu i motriu
     Formació i Orientació Laboral
     Projecte d'atenció a la infància
Veure més

Objetius


 • Aprendre a programar i dur a terme activitats d'intervenció educativa.

 • Conèixer els aspectes relacionats amb l'alimentació, nutrició, higiene i malalties en la infància.

 • Conèixer les diferents fases de desenvolupament del nen.

 • Adquirir coneixements en atenció a menors en risc social.

 • Analitzar el procés d'intervenció i els seus resultats, gestionant la documentació associada i transmetent la informació.Perspectives laborals

Educador / a infantil en primer cicle d'educació infantil a les institucions
dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de
titularitat privada.

Educador / a en institucions i / o en programes específics de treball amb
menors (0-6 anys) en situació de risc social o en mitjans de suport familiar.

Podràs desenvolupar-te professionalment com a educador / a en programes o
activitats d'oci i temps lliure amb menors (0-6 anys).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

FP Tècnic Superior en Educació Infantil