EducaciOnline

Curs de Full de càlcul: aplicacions avançades

EducaciOnline

Curs
On-line
25 Hores
173 €

DescripcióEl full de càlcul és una eina molt potent que permet gestionar una gran part de les dades que fem servir habitualment. Simplifica tasques, ens ajuda a treballar amb dades, a elaborar-les, a mostrar-les de diverses maneres i a presentar-les d'una manera gràfica i aclaridora. Aprofundir en el coneixement del full de càlcul permet un aprofitament més gran i una gestió més àgil d'aquestes dades.

Precisament, el seminari Aplicacions avançades del full de càlcul s¿adreça a les persones que volen aprofundir en el coneixement de les funcions del full de càlcul. El contingut del curs està pensat per a assolir competències avançades en qualsevol programa de tractament de dades numèriques, amb l¿objectiu de fer operacions d¿una manera més automatitzada i la representació gràfica dels resultats obtinguts.

Temari del curs


Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Continguts
Professorat
Matrícula i preu
Altres cursos d'interès
Programes relacionats
Presentació
El full de càlcul és una eina molt potent que permet gestionar una gran part de les dades que fem servir habitualment. Simplifica tasques, ens ajuda a treballar amb dades, a elaborar-les, a mostrar-les de diverses maneres i a presentar-les d'una manera gràfica i aclaridora. Aprofundir en el coneixement del full de càlcul permet un aprofitament més gran i una gestió més àgil d'aquestes dades.
Crèdits: 1 ECTS
Durada: 25 hores
Inici: 8 novembre 2017
Títol: Full de càlcul: aplicacions avançades
Idioma: castellà
Precisament, el seminari Aplicacions avançades del full de càlcul s¿adreça a les persones que volen aprofundir en el coneixement de les funcions del full de càlcul. El contingut del curs està pensat per a assolir competències avançades en qualsevol programa de tractament de dades numèriques, amb l¿objectiu de fer operacions d¿una manera més automatitzada i la representació gràfica dels resultats obtinguts.
 
Cursos relacionats
El full de càlcul. Nivell inicial
Objectius

CompetènciesMetodologia
Continguts
1. Conceptes bàsics i ús del full de càlcul
1.1. El full de càlcul: recordatori dels conceptes bàsics
1.2. Utilització del full de càlcul en l'àmbit personal i professional
2. Estratègies avançades de treball amb el full de càlcul
2.1. Treballar amb llibres i fulls
2.2. Aplicació avançada de formats
2.3. Treball amb sèries de dades
2.4. Treball amb llistes i bases de dades
2.5. Creació de plantilles i protecció de llibres i fulls
2.6. Optimització objectius i escenaris
2.7. Treball amb taules i gràfics dinàmics
2.8. Creació i modificació de macros
3. Representació gràfica dels resultats
4. Vinculació de documents amb altres programes
4.1. Publicació de pàgines web
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Tractament i presentació de les dades de caràcter numèric.

Requisits


  •  Coneixements previs d'usuari en l'ús de l'ordinador i d'Internet.

  •  Coneixements elementals de l'ús del full de càlcul.Metodologia

L'aprenentatge es basa en la resolució d'activitats o casos pràctics que proposa el professor consultor (o professor virtual). Aquest s'adreça als participants per orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d'aprenentatge, i els aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada participant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides en la guia d'aprenentatge. Fa l'avaluació formativa i personalitzada del participant segons la previsió del curs.


Idiomes en què s'imparteix

castellà

Durada

Inici: 8 novembre 2017

Objetius


  • Consolidar els conceptes bàsics del full de càlcul.

  • Descobrir les moltes possibilitats d'ús del full de càlcul en l'àmbit personal i professional.

  • Adquirir estratègies avançades de treball amb el full de càlcul

  • Aprendre a representar gràficament els càlculs fets.

  • Conèixer com es vinculen documents amb altres programes.Titulació obtinguda

Full de càlcul: aplicacions avançades

Preu

173 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Full de càlcul: aplicacions avançades

Curs de Full de càlcul: aplicacions avançades