EFO Escuela de Formación online

Curs de gestió de comandes i estoc

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de gestió de comandes i estoc

Descripció

Curs online de gestió de comandes i estoc.

Temari del curs

UD1. Gestió d'estocs i magatzem
1.1 Operativa del magatzem.
1.2 Entrada de mercaderies segons la tipologia del magatzem.
1.3 Fluxos interns.
1.4 Sortida de mercaderies: segons tipologia del magatzem.
1.5 Indicadors de gestió d'estoc.
1.6 Interpretació i càlcul d'indicadors de gestió d'índex de rotació i la seva repercussió en la mida del magatzem i el cost logístic d'emmagatzematge.
1.7 Altres índexs relacionats amb la gestió d'estocs.

UD2. Gestió i preparació de comandes
2.1 La manipulació de la mercaderia i la preparació de comandes com a elements clau.
2.2 Recepció i tractament de les comandes.
2.3 El picking list. Confecció. Tipus. Contingut.
2.4 Procediments de picking, sistemes d'extracció.
2.5 Procediments de picking, elements organitzatius.
2.6 Elements materials, al picking.
2.7 Condicionament i preparació última de la comanda.
2.8 Detecció i tractament d'incidències.
2.9 La documentació d'acompanyament de la mercaderia: etiqueta de producte i etiqueta de transportista.
2.10 L'envàs i l'embalatge.

UD3. Gestió i preparació d'inventaris
3.1 Concepte i fonament dels inventaris físics.
3.2 Inventari informàtic i inventari real.
3.3 Inventaris incorrectes.
3.4 Mesures preventives i correctores: Tipus i efectes positius.
3.5 Mètodes de realització d'inventaris.
3.6 Sistemes de valoració d'inventaris: FIFO, LIFO, PMP, NIFO, HIFO.
3.7 Classificacions ABC segons punts de vista: ocupació física, valor, criticitat.
3.8 Anàlisi de desviacions en els inventaris accions correctores.

UD4. Aplicació de sistemes informàtics de gestió del magatzem
4.1 La tecnologia i sistemes de gestió informatitzada del magatzem (SGA).
4.2 Elements organitzatius i materials per incrementar la productivitat del magatzem.
4.3 El codi de barres: Etiquetes informàtiques o tags.
4.4 RFID. PDA.
4.5 Tecnologia làser i elements de manipulació.
4.6 Actualització de l'estoc.
4.7 Control d'operacions.
4.8 Utilització de Sistema manual i informàtic.
Veure més

Objetius


Aplicar tècniques d'organització de les activitats de diferents tipus de magatzem optimitzant els recursos disponibles.

Gestionar els processos de preparació de comandes de les diferents operacions del magatzem garantint la integritat de les mateixes fins al seu destí i respectant les especificacions rebudes.

Elaborar inventaris aplicant tècniques de control d'existències detectant fallades, errors o minves diaris de l'estoc del magatzem.

Aplicar procediments de correcció per a les incidències pròpies del procés d'emmagatzematge de mercaderies.

Utilitzar adequadament els sistemes i aplicacions informàtiques de gestió de magatzems.Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de gestió de comandes i estoc