EFO Escuela de Formación online

Curs de gestió duanera del comerç internacional

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de gestió duanera del comerç internacional

Descripció

Curs online de gestió duanera del comerç internacional

Temari del curs

UD1. El sistema duaner i la normativa de comerç internacional
1.1 Concepte i funció de les duanes.
1.2 Territori duaner. Territori duaner comunitari.
1.3 Operadors.
1.4 Mercaderies comunitàries i no comunitàries.
1.5 Dret duaner.
1.6 Règims comercials i administratius.

UD2. Classificació aranzelària de les mercaderies
2.1 La tarifa duanera.
2.2 La nomenclatura.
2.3 Aranzel Integrat Comunitari. TARIC.

UD3. Reconeixement de l'origen de les mercaderies
3.1 Concepte d'origen en el Codi duaner comunitari.
3.2 Criteris d'atribució de l'origen a la Unió Europea.
3.3 Documents.

UD4. Càlcul i declaració del valor en duana de les mercaderies
4.1 Concepte de valor en duana.
4.2 Condicionants al valor en duana de les mercaderies.
4.3 Mètodes de valoració.
4.4 Càlcul del valor en duana en importacions per via aèria.
4.5 Documents de declaració de valor en duana.

UD5. Identificació i procediment de les destinacions duaners
5.1 Importació. Despatx a lliure pràctica.
5.2 Despatx a consum.
5.3 Exportació.
5.4 Règims econòmics i / o suspensius: concepte, concessió i funcionament.
5.5 Trànsit: concepte, regulació legal i funcionament.
5.6 Dipòsits i zones franques.
5.7 Reexportació, destrucció i abandonament de les mercaderies.

UD6. El deute duaner
6.1 Composició.
6.2 Normativa aplicable.
6.3 Exigibilitat del deute duaner.
6.4 Contracció i extinció del deute duaner.

UD7. Gestió de documents duaners
7.1 Document Únic Administratiu, DUA.
7.2 Emplenament del DUA.
7.3 Presentació.
7.4 Documents que s'han de presentar al costat del DUA.
7.5 Rectificació i invalidació de declaracions.
7.6 Comprovació de les declaracions.
7.7 Sistema estadístic, INTRASTAT.
7.8 Aplicació d'Internet i del sistema de transmissió electrònica de dades.
Veure més

Objetius

Analitzar els procediments duaners relatius al comerç internacional de mercaderies, segons la normativa vigent.

Elaborar la documentació necessària per a la gestió de les operacions d'importació / exportació i introducció / expedició de mercaderies.

Analitzar el compliment de l'operativa duanera de l'operació, realitzant les comprovacions necessàries.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de gestió duanera del comerç internacional