EFO Escuela de Formación online

Curs de gestió econòmica bàsica del petit comerç

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de gestió econòmica bàsica del petit comerç

Descripció

Curs online de gestió econòmica bàsica del petit comerç.

Temari del curs

UD1. Gestió fiscal, comptable, i laboral del petit comerç
1.1 Gestió fiscal en petits comerços.
1.2 Gestió comptable en petits comerços.
1.3 Gestió laboral en petits comerços.
1.4 Serveis on-line de les Administracions Públiques per al petit comerç.
1.5 Software i paquets integrats de gestió administrativa de petit comerç.
 
UD2. Gestió de tresoreria en el petit comerç
2.1 Necessitats de tresoreria.
2.2 Estimació de la situació de tresoreria.
2.3 Calendari de pagaments i cobraments.
2.4 Comptes financeres.
2.5 Seguiment de comptes.
2.6 Estratègies de tresoreria.
 
UD3. Gestió de mitjans de cobrament i pagament en el petit comerç
3.1 Documentació d'operacions comercials.
3.2 Documents canviaris.
3.3 Operacions bancàries de cobraments i pagaments.
3.4 Mitjans telemàtics de pagament.
Veure més

Objetius


Realitzar els tràmits i emplenar la documentació de les obligacions -mercantiles, fiscals i laborals- del comerciant de botiga, d'acord amb la normativa vigent.

Seleccionar els instruments i mitjans de cobrament i pagament en les operacions de petits comerços, emetent i emplenant els documents corresponents, en funció de la normativa mercantil

Aplicar tècniques de gestió i control de tresoreria en el desenvolupament d'operacions en petits comerços per diferents períodes de temps, calculant la disponibilitat diària de liquiditat i corregint els desajustos o dèficits.Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de gestió econòmica bàsica del petit comerç