Escola Espai Barcelona

Curs de Gestió d'Empresa amb Comptabilitat i Finances

Escola Espai Barcelona

Curs
Presencial
60 Hores
  • Barcelona
consultar preu

Curs de Gestió d'Empresa amb Comptabilitat i Finances

Descripció

La complexitat del món en què es mouen les empreses fa que qualsevol treballador, autònom i / o directiu necessiti conèixer les bases de la comptabilitat i les finances.

 

La utilitat d'un pla d'empresa / negoci és doble;  • D'una banda, "Internament" obliga els seus promotors a iniciar la seva aventura empresarial amb uns mínims de coherència, rigor, eficàcia i possibilitats d'èxit. Contribueix a minimitzar els riscos que tot projecte empresarial porta amb si.

  • D'altra banda, "Externament", és una excel·lent carta de presentació del projecte a tercers. (nous socis, entitats financeres, etc.).


El principal objectiu d'aquest pack de és la d'aprendre a desenvolupar una iniciativa empresarial i com controlar la seva evolució, les seves desviacions i poder així prendre decisions per corregir-les a temps. Opció tant per a noves iniciatives com per a les ja existentes.
Veure més

Temari del curs

Curs de Gestió d'Empresa / Negoci
 

Comptabilitat:


1. Els estats comptables d'una empresa
2. El Pla General Comptable
3. Els Comptes i els seients
4. La constitució d'una empresa
5. L'Immobilitzat
6. Les Existències
7. Creditors i deutors per operacions comercials
8. Els Comptes financeres
9. Ingressos i despeses
10. Comprendre el ECPN i l'EFE
11. La Comptabilitat i la fiscalitat
12. Anàlisi dels estats comptables
                                   

Finances:

1. Estats Comptables
2. Càlcul i gestió de despeses
3. Anàlisi d'estats comptables
4. Pressupostos i plans financers
5. Evolució d'inversions i plans de gestió
                                  

Pla d'Empresa / Negoci:

1. Definició del negoci.
2. Desenvolupar el "Màrqueting" del negoci
3. Definir els productes o serveis del negoci.
4. Definir l'organització i la gestió de la idea de negoci.
5. Decidir els aspectes legals per a la constitució del negoci.
6. Desenvolupar el pla econòmic financer previst.
7. Valoració del projecte de negoci o empresarial
Veure més

Destinataris

A qualsevol autònom o treballador, directiu o no, que independent de la seva situació o la seva àrea de treball, tingui la necessitat de desenvolupar el seu propi pla de negoci o empresa i necessiti conèixer les bases de la comptabilitat i les finances, ja que amb molt d'esforç i dedicació volen iniciar i dirigir la seva pròpia empresa o negoci.
Veure més

Requisits

L'ordre models factors sí que altera el producte final, ja que difícilment podrem realitzar un pla de negoci correctament sense tenir uns coneixements mínims de finances, ni comprendrem correctament les finances sense una base mínima de comptabilitat.

Prova d'accés

No es realitza prova d'accés.

Metodologia

Sistema d'ensenyament presencial amb professor.
L'alumne a més disposa d'un Campus Virtual des d'on es pot descarregar temaris, consultar el fòrum de consultes i el tauler del professor, visualitzar podcasts, conèixer enllaços interessants recomanats, etc ...

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.
El professor podrà resoldre els dubtes plantejats pels alumnes tant en castellà com en català.

Tipus d'avaluació

El professor realitza pràctiques contínues, que es corregiran a l'aula d'estudi.

Horari/Torn

Horari de Tarda.

Places

8

Lloc on s'imparteix el curs

Espai
C/Entenza, 182
08029 Barcelona

Objetius

L'objectiu d'aquest pack de cursos consisteix a conèixer i comprendre per què serveixen la Comptabilitat (1ª part), les Finances (2a part), així com la confecció i preparació d'un Model de negoci (3a part), que ens permetrà elaborar el pla d'empresa i analitzar la seva viabilitat.

Titulació obtinguda

Certificació pròpia de l'escola.

Promocions


  • Família Nombrosa: 5% Descompte (presentant carnet)

  • Exalumnes de l'escola: 10% Descompte

  • Universitaris: 10% Descompte (presentant carnet d'universitat)

  • Aturats: 10% Descompte (presentant documentació acreditativa)

  • Emprenedors: 10% Descompte a gerents de pimes i autònoms.
NOTA: Aquests descomptes no són acumulables entre si.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestió d'Empresa amb Comptabilitat i Finances