EFO Escuela de Formación online

Curs de gestió d'inventaris

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de gestió d'inventaris

Descripció

Curs online de gestió d'inventaris.

Temari del curs

UD1. Elaboració i gestió d'inventaris
1.1 Objectiu i importància de la gestió d'inventaris.
1.2 Diferenciació de conceptes.
1.3 Concepte i fonament dels inventaris físics.
1.4 Variables que afecten la gestió de l'inventari.
1.5 Mida, estructura i representació de l'inventari.
1.6 Anàlisi del conflicte bàsic entre disponibilitat i inventari.
1.8 Importància de la ubicació geogràfica respecte als centres de distribució.
1.9 Models de gestió d'inventaris.
1.10 Tipus d'inventaris.
1.11 Elaboració d'inventaris: Control i recompte d'estocs.
1.12 Criteris d'elaboració d'inventaris.
1.13 Classificació dels productes.
1.14 Planificació de l'estoc per demanda uniforme i no uniforme.
1.15 Aplicacions informàtiques de base de dades i fulls de càlcul aplicats a la gestió d'inventaris.

UD2. Valoració i càlcul d'inventaris
2.1 Valoració d'inventaris.
2.2 Estimació de costos associats a l'inventari.
2.3 Indicadors de mesura d'inventaris.
2.4 Anàlisi de desviacions en els inventaris.

UD3. Control i gestió d'estocs
3.1 Objectius i funcions de la gestió d'estoc.
3.2 Variacions de la demanda i nivell d'estoc.
3.3 Mètode de gestió d'estoc programat.
3.4 Mètode de gestió d'estoc no programat
3.5 Mètodes de determinació de comandes: Model de comanda òptima o model de Wilson.
3.6 Lot econòmic de fabricació i / o comanda.
3.7 Paràmetres de gestió d'estoc.
3.8 Rotació de l'estoc.
3.9 Càlcul de paràmetres d'estoc.

UD4. Seguiment i control d'indicadors de gestió d'estoc
4.1 Efectivitat de la gestió del magatzem.
4.2 Simulació Montecarlo, risc i incertesa.
4.3 Indicadors de gestió d'estoc.
4.4 Interpretació i càlcul d'indicadors de gestió d'índex de rotació i la seva repercussió en la mida del magatzem i el cost logístic d'emmagatzematge.
4.5 Optimització de punts d'emmagatzematge.
4.6 Cicle de vida de les existències.
Veure més

Objetius

Aplicar mètodes de gestió d'inventaris per a la determinació dels requeriments de mercaderies i materials en els sistemes de producció / aprovisionament.

Avaluar els costos d'inventari generats en l'emmagatzematge de materials i productes en un sistema de producció / aprovisionament.

Diferenciar els factors que intervenen en la gestió i control d'inventari de la cadena de subministrament, assenyalant les mesures correctores que garanteixin el nivell adequat d'aprovisionament dels diferents programes de producció.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de gestió d'inventaris