EFO Escuela de Formación online

Curs de gestió operativa de tresoreria

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de gestió operativa de tresoreria

Descripció

Curs online de gestió operativa de tresoreria.

Temari del curs

UD1. Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers
1.1 Intermediaris financers i Agents econòmics.
1.2 Característiques i finalitat dels instruments financers al servei de l'empresa.
1.3 La Llei canviària i del xec.
1.4 La Lletra de Canvi.
1.5 El Pagaré.
1.6 Altres mitjans de cobrament i pagament. Característiques i finalitat.
1.7 Identificació de tributs i impostos.
 

UD2. Confecció i ocupació de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria
2.1 Documents de cobrament i pagament en forma convencional o telemàtica.
2.2 Identificació d'operacions financeres bàsiques en la gestió de cobraments i pagaments.
2.3 Emplenament de llibres registres.
2.4 Targetes de crèdit i de dèbit.
2.5 Gestió de tresoreria a través de banca on line.
2.6 Obtenció i emplenament de documents oficials a través d'Internet.
 

UD3. Mètodes bàsics de control de tresoreria
3.1 El pressupost de tresoreria.
3.2 El llibre de caixa.
3.3 El llibre de bancs.
 

UD4. Operacions de càlcul financer i comercial
4.1 Utilització de l'interès simple en operacions bàsiques de tresoreria.
4.2 Aplicació de l'interès compost en operacions bàsiques de tresoreria.
4.3 Descompte simple.
4.4 Comptes corrents.
4.5 Comptes de crèdit.
4.6 Càlcul de comissions bancàries.
 

UD5. Mitjans i Terminis de presentació de la documentació
5.1 Formes de presentar la documentació sobre cobraments i pagaments.
5.2 Organismes als quals cal presentar documentació.
5.3 Presentació de la documentació a través d'Internet.
5.4 Descàrrega de programes d'ajuda per a l'emplenament de documents de pagament.
5.5 Utilització de mecanismes de pagament en entitats financeres a través d'internet.
5.6 Utilització de Banca on line.
Veure més

Objetius

Identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emissió

Confeccionar els documents de cobrament i pagament aplicant la normativa mercantil i fiscal, utilitzant mitjans convencionals i telemàtics, registrant els mateixos en els llibres corresponents

Identificar els mitjans i terminis de presentació de la documentació de cobrament o pagament davant diferents destinataris públics o privats, d'acord amb la normativa vigent

Realitzar els càlculs corresponents a la gestió de tresoreria utilitzant mitjans convencionals i informàtics

Aplicar els mètodes i funcions del control de la tresoreria detectant les desviacions produïdes i identificant les conseqüències de la seva no-aplicació

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de gestió operativa de tresoreria