GRUP PITAGORA

Curs de gestió de projectes MS Project

GRUP PITAGORA

Curs
Presencial
20 Hores
  • Barcelona
260 €

Curs de gestió de projectes MS Project

Descripció

Capacitar els alumnes en l'ús de les tècniques de disseny, planificació i execució de projectes i garantir la comprensió de les millors estratègies de treball per a projectes per aconseguir una millora clara de l'eficiència i l'eficàcia dels seus projectes.
Temari del curs

1. Introducció a la gestió de Projectes
Concepte de Projecte
Eficiència VS Eficàcia
Personatges de la Gestió de Projectes
• L'equip de projecte
• El / la cap de projecte
o Relació Cap de Projectes / Equip de Projectes
• El client
o Relació Cap de Projectes / Client
• Els stakeholders
o Qui són?
o Com ens poden ajudar?
Tipus de projecte
Per què treballar per Projectes?
• Avantatges
• Inconvenients
Canvi d'organització
• Organització funcional clàssica
• Organització Matricial
2. Definició d'un projecte
Tècniques de recollida d'informació i requeriments
Instruments d'anàlisi
• Anàlisi DAFO
• L'anàlisi de Participació (Stakeholder Analysis)
• L'arbre de problemes
• L'arbre d'objectius
Pla d'actuació
etapa creativa
• Recerca d'alternatives
• Tècniques de creativitat
o Les Bases de la creativitat
o El Brainstorming
o El Mind Mapping
o Altres tècniques
Disseny d'indicadors d'avaluació
• Variables representatives
• Confecció pas a pas d'un indicador
• Indicadors SMART i permeables a canvis
Estudi de viabilitat / Avantprojecte.
• Objectius
• Contingut
• Forma i fons
Punts clau en la Definició
3. La Planificació d'un projecte
Adquirir la mentalitat planificadora
Les bases d'una bona planificació
La planificació temporal detallada
• Com abastar un gran projecte
• WBS o Organigrama tècnic
• Divisió de tasques
• Tècniques de planificació aplicables
o Gantt
o Pert / CPM
o Mètode de la cadena crítica
4. MS Project
• Fonaments
o Introducció de tasques
o Estimació de durades
o Dependències entre tasques
o Recursos
• Com planificar amb MS Project
o Fases i subfases
o Demanar informació
o Identificar embuts i sobreassignacions
• Com millorar les planificacions amb el MS Project
o El triangle del Projecte
o Resoldre sobreassignacions de treball
o Planificar sota limitacions temporals
o Planificar baix limitacions de cost
o Replanificar
• Personalitzar el MS Project
o Formatar Vistes
o Formatar Tabals
o Camps Personalitzables i fórmules
o Alarmes
o A mida Informes
Punts clau en l'èxit d'una planificació
5. L'execució d'un projecte
Fer el seguiment d'un projecte:
• Observar
• Discernir desviacions
• Replanificar amb avantatge
• Conduir els riscos
• Documentar
• Seguiment amb l'MS Project
o La línia de base
o Actualitzar el projecte
o Demanar informació sobre desviacions
o Replanificació basant-se desviacions
o Personalització del MS Project per treure més informació
o Les Línies de Progrés
Punts clau en l'èxit de l'execució
6. Resum i tancament
Els punts clau de la gestió de Projectes
o Els més obvis
o Els més ocults
o Els més conflictius
o Els que marquen la diferència
Visió global sobre els Projectes
o Com triomfar amb un projecte
o Com fracassar fàcilment amb un projecte


Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Estarà capacitat per posar en marxa un projecte des de zero, desenvolupar-lo i tancar-lo
Estarà capacitat per definir i dissenyar una proposta de projecte adaptada a l'entorn o mercat, que respongui a unes línies estratègiques i que doni respostes precises i mesurables a les problemàtiques o necessitats percebudes.
Estarà capacitat per planificar un projecte amb tot el detall necessari, tant a nivell de temps com de costos, amb l'ajuda de l'eina MS Project.
Estarà capacitat per executar un projecte i fer el seguiment, readaptant en funció de les divergències entre el pla previst i la realitat.


Places

15

Preu

260 €

Avantatges del curs

Per garantir un òptim aprofitament del curs, el nombre d'assistents està limitat a un mínim de 10 persones i un màxim de 15. Grup Pitagora es reserva el dret d'anul?lació del curs si no s'arriba a un mínim de participants

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de gestió de projectes MS Project