CEAC

Curs de Gestor tècnic Immobiliari

CEAC

Curs
Distància
consultar preu

Curs de Gestor tècnic Immobiliari

Descripció

Converteix-te en un expert assessor del sector immobiliari i millora les teves possibilitats laborals. Accedeix a un nou camp professional i troba una feina més adequat al teu perfil.Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 4/2000 de 25 de juny, que va proclamar la liberalització del sector immobiliari i establint que no cal ser agent de la propietat immobiliària (API) ni pertànyer a Col·legi Professional algun per poder exercir en la intermediació immobiliària i, per tant, exercir en les transaccions immobiliàries, sorgeix la necessitat de formar aquelles persones que desitgen intervenir professionalment en el món immobiliari, adquirint els coneixements necessaris per a realitzar amb èxit serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents.CEAC és un centre de formació homologat per ANPIFF. Un cop finalitzat el curs, l'alumne podrà formalitzar la corresponent inscripció en aquesta associació. ANPIFF (Associació Nacional de Professionals Immobiliaris, Financers i Fiscals) és una associació d'àmbit nacional que tramita la inscripció i les assegurances de responsabilitat civil professional i caució exigits en el decret per exercir l'activitat immobiliària davant el registre oficial, amb condicions i preus especials per als seus associats. Igualment, ANPIFF remet anualment el llistat dels seus associats que estan en possessió del certificat acreditatiu de Perit judicial i que desitgin exercir la professió davant els diferents jutjats i tribunals de tot el territori nacional, d'acord amb el que estableix la LEC, per poder exercir l'activitat de Perit Judicial.A més tindràs el nivell de coneixements necessari per presentar-te a les proves oficials i aconseguir el teu certificat de Perit Judicial.Avantatges CEAC: • Curs avalat per A.N.P.I.F.F. (Associació Nacional de Professionals Immobiliari Financers i Fiscals).

 • Amb el diploma: possibilitat de ser membre de ANPIFF i obtenir el títol de gestor tècnic Immobiliari, a més de beneficiar-te dels avantatges dels associats.

 • Videoconferències en línia d'empresa mensuals liderades per experts.

 • Equip d'experts docents.

 • Borsa de Treball.Veure més

Temari del curs

El programa del curs et permet endinsar-te de forma pràctica en cadascun dels conceptes, processos i eines essencials per a convertir-te en un expert en gestió immobiliària

Temari: 
 • Dret Privat immobiliari.
 • Dret Públic Immobiliari.
 • Dret professional immobiliari.
 • Dret tributari.
 • Tècniques de Gestió immobiliària.
 • Valoracions del sòl.
 • Valoracions hipotecàries.
 • màrqueting Immobiliari
 • Perit judicial immobiliari I i II.

Competències per a les que et prepara el curs

Descriure les funcions de l'agent immobiliari en relació a les transaccions de béns immobles, les negociacions amb els seus propietaris i tècniques per aconseguir el possible comprador.

Identificar i aplicar la normativa corresponent i vigent en cada operació immobiliària.

Implementar procediments que provin que l'agent immobiliari va contactar amb el comprador, davant d'un supòsit de venda directa pel propi propietari.

Interpretar i transmetre els impostos que graven les operacions de compravenda, tant des d'un punt de vista del venedor com del comprador.

Realitzar els contractes d'arrendament d'acord amb els pactes que la normativa arrendatària regula, els contractes de mediació o de mandat que regeixen els drets i obligacions entre les parts contractants (agent immobiliari-client) i els contractes en virtut dels quals es transmeti la propietat de l'immoble (compravenda, permuta, donació, etc.).

Perspectives laborals

Treballar en agències immobiliàries.

Exercir el lloc d'assessor immobiliari en gestories i assessories.

Exercir com a pèrit immobiliari per delegació judicial o de l'Administració.

Crear una agència immobiliària pròpia, disposant d'amplis coneixements per a la seva gestió i administració.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestor tècnic Immobiliari