Grado en Derecho

Facultat de Dret (UdG)

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
 • Girona
consultar preu

Grado en Derecho

Descripció

Vull estudiar el Grau en Dret...

Per aconseguir una sòlida formació jurídica que em capaciti per treballar i aplicar el dret en un entorn molt canviant i dinàmic.

Perquè els estudis de dret, a més de formar-me com a jurista, em permetran adquirir altres coneixements, habilitats i compet ències com són analitzar i comprendre problemes, desenvolupar un raonament crític, formar opinions i expressar-les; coneixements i habilitats que són molt útils i versàtils per afrontar els reptes del món actual.

Perquè poques titulacions donen tantes opcions professionals com la de graduat en dret: podré treballar en el sector públic i el privat, com a professional liberal o en empreses o per a l'Administració.

Temari del curs

1r Curs
 • Dret administratiu (OB):  6,00 crèdits.
 • Dret civil I (OB):  12,00 crèdits.
 • Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa (OB):  6,00 crèdits.
 • Ciència política i economia (B):  12,00 crèdits.
 • Dret processal (OB):  6,00 crèdits.
 • Història de la ciència jurídica (OB):  12,00 crèdits.
 • Filosofia del dret (OB):  6,00 crèdits.
2n Curs
 • Dret civil I (OB):  3,00 crèdits.
 • Dret civil II (OB):  5,00 crèdits.
 • Dret del treball i de la seguretat social (OB):  4,00 crèdits.
 • Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa (OB):  8,00 crèdits.
 • Dret financer i tributari (OB):  4,00 crèdits.
 • Dret mercantil i internacional privat (OB):  9,00 crèdits.
 • Dret internacional públic i relacions internacionals (OB):  7,00 crèdits.
 • Dret penal (OB):  8,00 crèdits.
 • Dret processal (OB):  8,00 crèdits.
3r Curs
 • Dret administratiu (OB):  8,00 crèdits.
 • Dret civil II (OB):  3,00 crèdits.
 • Dret del treball i de la seguretat social (OB):  7,00 crèdits.
 • Dret financer i tributari (OB):  9,00 crèdits.
 • Dret mercantil i internacional privat (OB):  12,00 crèdits.
 • Dret internacional públic i relacions internacionals (OB):  3,00 crèdits.
 • Dret penal (OB):  6,00 crèdits.
 • Dret processal (OB):  4,00 crèdits.
 • Treball final de grau (TFG):  3,00 crèdits.
 • Optativitat (OP):  3,00 crèdits.
4t Curs
 • Dret civil II (OB):  4,00 crèdits.
 • Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa (OB):  4,00 crèdits.
 • Dret financer i tributari (OB):  4,00 crèdits.
 • Dret mercantil i internacional privat (OB):  4,00 crèdits.
 • Dret internacional públic i relacions internacionals (OB):  4,00 crèdits.
 • Filosofia del dret (OB):  4,00 crèdits.
 • Treball final de grau (TFG):  9,00 crèdits.
 • Optativitat (OP):  27,00 crèdits.
Veure més

Requisits

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d'utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l'ordenament, raonar i argumentar jurídicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic, etc.

Idiomes en què s'imparteix

Catalán, Castellano.

Durada

4 años.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat de Dret
Campus de Montilivi
c/ de la Universitat de Girona, 12
17003 Girona mapa de situacio

Titulació obtinguda

Grado en Derecho (Grau en Dret)

Perspectives laborals

El grau de Dret t'obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l'exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic.

Un altre camp professional és el de l'Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals.

La titulació també et permetrà integrar-te a l'Administració pública, tant l'estatal, auto­nòmica o local, com la de la Unió Europea o d'altres organismes internacionals.

Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca del dret.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grado en Derecho