Institut Paul Bocuse España

Grau en Arts Culinàries i Gestió d'empresa de la Restauració

Institut Paul Bocuse España

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
240 Crèdits
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

En l'actual panorama gastronòmic internacional en el qual la cuina, la culinària, els productes locals, les tradicions i el saber fer en la transformació dels plats, són reconeguts com a patrimoni cultural immaterial; ha generat una important i creixent demanda de professionals creatius, proactius i compromesos capaços de seguir el camí cap a la constant transformació i innovació culinària.

Davant aquest paradigma, el Institut Paul Bocuse Espanya ofereix un nou Grau en Arts Culinàries i Gestió d'empreses de la Restauració de la mà de l'experiència i el coneixement d'un dels xefs més importants i influents del món, qui fos el fundador de la Nouvelle Cuisine però en un entorn gastronòmic innovador i creatiu com l'és la ciutat de Barcelona. El Grau es desenvolupa sota un enfocament internacional, on la culinària és portada més enllà de la pràctica i el saber fer, i per tant, és concebuda com una transformació artística que és posada en valor per al benefici social. El Grau aporta eines conceptuals, tècniques i tecnològiques de tal manera que els permeti gestionar de manera sostenible empreses de la restauració alternatives i innovadores amb una visió integral del sector.

El principal objectiu del Grau és formar a professionals capaços de desenvolupar la seva pròpia identitat culinària sense oblidar una correcta gestió de les empreses i negocis vinculats amb el sector de la restauració en un context global.

Per a això, el Grau ofereix una àmplia formació en management específic per al sector culinari i de restauració, un coneixement sòlid sobre els gustos i preferències del mercat actual, un enteniment en noves tecnologies i robòtica que permetin millorar l'experiència digital en restauració; tot això amb l'objectiu que els nostres alumnes adquireixin una visió estratègica, global i sostenible en qualsevol de les sortides professionals per les quals el grau s'ha dissenyat.

Itineraris d'especialització: possibilitat de triar un esment entre pastisseria i cuina a partir del tercer any i especialitzar-se en el quart any, podent cursar alguna de les següents especialitats:

 • Cuina mediterrània i d'avantguarda

 • International Wine & Beverage management

 • Lifestyle Hospitality Management

 • Pastisseria i Rebosteria CreativaVeure més

Temari del curs

La seva estructura, seqüenciació de continguts i organització acadèmica estan elaborats partint de les premisses que emmarquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials al nostre país, modificat pel Reial decret 861/2010; i els principis i filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que s'estableixen legalment a Espanya a través de la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica d'Universitat, LOMLOU, de 2007.
Pla d'Estudis (Subjecte a canvis).

Primer Curs:
 • Tècniques culinàries I (Introducció a l'Aprenentatge cuina, pastisseria i en servei) - 12 Crèdits – Obligatòria
 • Anglès professional I - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Entorn professional I (història, Entorn digital, ofimàtica, anàlisi sensorial, etc.) - 9 Crèdits – Obligatòria
 • Management culinari I (Organització de la producció i Trazabilidad, higiene i seguretat alimentària) - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Tècniques culinàries II (Aprenentatge cuina i fleca) - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Management culinari i de restaurant II (Coneixement de productes i F&B Management) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Màrqueting I (Fonaments de Màrqueting) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Comptabilitat i gestió de finances I - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Recursos Humans I - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Entorn professional II (sumillería i ciències dels aliments) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Projecte creatiu (1 i-mag) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Projecte analitico: Estudis documentaris (metodologia) - 3 Crèdits – Obligatòria
Segon Curs:
 • Tècniques Culinàries III (Aprenentatge en cuina i fleca) - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Pràctica/Aplicació I
 • Cuina i servei restaurant- 9 Crèdits – Obligatòria
 • Taula de xef - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Compres i magatzem - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Pastisseria restaurant - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Entorn professional III (sumillería II i polítiques, legislació i normativa) - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Engonals professional II - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Enfocament Innovador I (Desenvolupament sostenible, creació i desenvolupament de concepte culinaris, concepció cuina) - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Màrqueting II (Màrqueting aplicat a la restauració, comportament del consumidor) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Management culinari i de restaurant III (coneixement de productes, F&B, gestió del canvi) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Projectes/Treballs Col·lectius tutoritzats (Seminari d'arquitectura i avant scene) - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Pràctica en empresa i defensa (oral + escrit) - 3 Crèdits – Obligatòria
Tercer Curs:
 • Pràctica/Aplicació (en zona d'aplicació de l'escola) II - 9 Crèdits – Obligatòria
 • Pràctica/Aplicació: Perfeccionament cuina i pastisseria I
 • Pràctica/Aplicació: Cuina gastronòmica I
 • Màrqueting III (aplicat a la restauració, estudis de mercat i comunicació offline) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Recursos Humans II - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Comptabilitat, gestió i finances II - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Management culinari i de restaurant IV (gestió de compres) - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Enfocament innovador II - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Projectes/ Treballs Col·lectius tutoritzats (creació d'una carta de restaurant gastronòmic i d'un menú salut i ben estar) - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Pràctica/Aplicació (en zona d'aplicació de l'escola) III - 9 Crèdits – Obligatòria
 • Pràctica/Aplicació: Perfeccionament cuina i pastisseria II
 • Pràctica/Aplicació: Cuina gastronòmica II
 • Entorn professional IV (cultura professional) + Inglés Professional III - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Recursos Humans III - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Comptabilitat, gestió i finances III - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Enfocament innovador III - 3 Crèdits – Obligatòria
 • Projectes/Treballs col·lectius tutoritzats: Projecte d'esdeveniments i projecte de creació de concepte - 6 Crèdits – Obligatòria
 • Pràctica en empresa i defensa (oral + escrit) - 3 Crèdits – Obligatòria
Quart Curs:
Obligatòries comuns:
 • Anglès Professional IV- 6 crèdits – obligatòria
 • Màrqueting IV i Comunicació Online - 6 crèdits – obligatòria
 • Nutrició i Salut - 6 crèdits – obligatòria
 • Gestió de Compres - 6 crèdits – obligatòria
 • Tècniques de Cocció i Innovació Tecnològica - 6 crèdits – obligatòria
 • Seminari d'Arquitectura i Enginyeria - 6 crèdits – obligatòria
 • L'alumne haurà de triar 3 assignatures optatives per completar els 240 ECTS
Optatives:
Opció Cuina
 • Perfecionamiento en alta cuina (Centre de recerca) - 6 Crèdits
 • Cuina a la carta (saisons) - 6 Crèdits
 • Projecte creatiu 4 carta gastronòmica - 6 crèdits
 • Cuina « benestar » - 6 crèdits
Opció Esment Pastisseria
 • Especialització en pastisseria - 6 crèdits
 • Fleca 1 60 heures credits - 6 crèdits
 • Projecte creatiu 4 carta gastronòmica - 6 crèdits
 • Pastisseria « benestar » - 6 crèdits
Opció International Wine & Beverage Management
 • Seminari vins i begudes - 6 crèdits
 • Mixología i servei de begudes - 6 crèdits
 • Carta de vins i maridatge - 6 crèdits
 • Projecte creatiu i analític - 6 crèdits
Opció International Lifestyle Hospitality Management
 • Perspectives sensorials - 6 crèdits
 • Design and lifestyle - 6 crèdits
 • Disseny i arquitectura d'interior - 6 crèdits
 • Projecte creatiu i analític - 6 crèdits
Treball fi de grau - 6 ECTS Obligatòria
Veure més

Requisits

El procés d'admissió garanteix la idoneïtat dels candidats, d'aquesta manera tots els participants podran aprofitar al màxim aquesta experiència d'aprenentatge.Requisits d'accés:


 • Estudiants amb Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i assimilats.

 • Estudiants amb títol tècnic superior de Formació Professional (Grau Superior).

 • Estudiants amb estudis estrangers convalidables.

 • Titulats universitaris i assimilats.

 • Estudiants amb prova d'accés per a majors de 25 anys.

 • Estudiants amb prova d'accés per a majors de 45 anys.Metodologia

Learning by doing: els estudiants tindran una formació teòric-pràctica temàtica que es desenvolupa setmanalment, així, aprenen sobre el tractament de verdures, carns, peix, guarnicions, entre unes altres, de la mà de reconeguts xefs.

Entorn tècnic de primera generació: el Institut Paul Bocuse Espanya, Escola Superior de Gastronomia compta amb laboratoris de cuina específics en tecnologies culinàries i mètodes de cocció, laboratoris de rebosteria, una de fleca, un restaurant i un laboratori dedicat a la creativitat i l'exploració de noves tècniques.

Idiomes en què s'imparteix

Francès com a idioma optatiu des del primer any.

Durada

El present Grau en Arts Culinàries i Gestió d'empreses de la Restauració consta de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre anys de durada.

Objetius


 • Respondre a les necessitats de formació existents facilitant l'aprenentatge de les qüestions fonamentals sobre teoria, procediments, tècniques, pràctiques i experiències en els àmbits de la culinària i de la restauració.

 • Obtenir un corpus formatiu bàsic de caràcter superior que permeti l'especialització tècnica i de gestió directiva d'empreses i institucions en els àmbits de la culinària i la restauració.

 • Generar perfils d'especialització específics que contemplin tant les necessitats de la gestió empresarial com la gestió d'aspectes col·lectius i, en particular, l'aprofitament dels recursos naturals i culturals llocs al servei de la culinària i la restauració.

 • Dissenyar, planificar i gestionar projectes empresarials en els sectors de la culinària i la restauració.

 • Assegurar una aproximació multidisciplinària i transdisciplinar a la culinària i a la restauració.

 • Afavorir el desenvolupament del pensament creatiu i innovador sobre la identitat culinària de les regions en un context globalitzat.

 • Afavorir la combinació de la creativitat, la visió de negoci i les competències organitzatives en iniciatives emprenedores en els àmbits de la culinària i la restauració.Titulació obtinguda

Triple Titulació: títol del Institut Paul Bocuse Espanya, EAE Business School i Universitat de Barcelona (en procés de validació).

Màster: possibilitat de realitzar un dels nostres programes de Màster per permetre l'especialització en diversos àmbits de la culinària.

Avantatges del curs

Reconeixement internacional i professional de l'Institut a nivell mundial.
Róbótica aplicada a la restauració i maneig de programari especialitzat: els alumnes del Grau aprendran de manera interactiva a optimitzar i interactuar amb les noves eines que ens proporciona la robòtica, la impressió 3D i la digitalització, de tal manera que puguin fer front a l'actual context tecnològic.
Certificat Michelin: l'alumne al llarg dels quatre anys del Grau podrà participar en activitats organitzades de manera conjunta amb la guia Michelin que li acreditarà com a coneixedor i ambaixador de la filosofia d'aquest Grup.
Programa ERASMUS.
Intercanvis internacionals.
Assistència a fires sectorials.
International Faculty
Visites a empreses de restauració i organitzacions
Enfoqui internacional:interacció amb la recerca i l'obertura al món a través de la xarxa de partners universitaris internacionals que reuneix a 17 escoles i universitats.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Arts Culinàries i Gestió d'empresa de la Restauració

Grau en Arts Culinàries i Gestió d'empresa de la Restauració