Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Disseny i Creació Digitals (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
180 Crèdits
consultar preu

Grau de Disseny i Creació Digitals (UOC)

Descripció

El grau de Disseny i Creació Digital de la UOC forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials d'una manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.

Competències:

Competències generals
 • Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.

 • Identificar, integrar-se i participar en comunitats de coneixement i treballar en equip de manera col·laborativa i cooperativa utilitzant entorns digitals.

 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.Competències transversals
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Competències específiques
 • Utilitzar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de manera innovadora i generar noves idees.

 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a fer.

 • Aplicar processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats propis del disseny a projectes per tal d'assolir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.

 • Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials, incorporant la cultura del disseny a les organitzacions.

 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.

 • Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.

 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.

 • Incloure els conceptes clau de sostenibilitat i respecte a l'entorn en els projectes de disseny.

 • Reconèixer i incorporar la complexitat de la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats de disseny.

 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per tal d'imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny.


Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.
Veure més

Temari del curs

Formació bàsica (48 crèdits ECTS):
 •     Comunicació: teories i tècniques 6 crèdits ECTS.
 •     Disseny d'interacció 6 crèdits ECTS.
 •     Ètica i sostenibilitat en el disseny 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments del disseny gràfic 6 crèdits ECTS.
 •     Història, teoria i crítica del disseny 6 crèdits ECTS.
 •     Recursos i comunitats digitals 6 crèdits ECTS.
 •     Taller de forma i composició 6 crèdits ECTS.
 •     Tècniques de creativitat i innovació 6 crèdits ECTS.
 
Assignatures obligatòries (102 crèdits ETCS) :
 •     Antropologia del disseny 6 crèdits ECTS.
 •     Cultura visual i nous mitjans 6 crèdits ECTS.
 •     Disseny d'interfícies 6 crèdits ECTS.
 •     Disseny centrat en les persones 6 crèdits ECTS.
 •     Gestió del disseny 6 crèdits ECTS.
 •     Infografia i visualització 6 crèdits ECTS.
 •     Producció gràfica 6 crèdits ECTS.
 •     Producció i publicació digital 6 crèdits ECTS.
 •     Programació per al disseny i les arts 6 crèdits ECTS.
 •     Projecte I: Identitat i marca 6 crèdits ECTS.
 •     Projecte II: Disseny editorial 6 crèdits ECTS.
 •     Projecte III: Senyalètica i Digital Signage 6 crèdits ECTS.
 •     Projecte IV: Portfoli 6 crèdits ECTS.
 •     Storytelling: Recursos narratius 6 crèdits ECTS.
 •     Taller de forma i composició 6 crèdits ECTS.
 •     Taller de color 6 crèdits ECTS.
 •     Taller de dibuix 6 crèdits ECTS.
 •     Tipografia 6 crèdits ECTS.
 
Assignatures optatives (24 crèdits ETCS):
 •     Animació 6 crèdits ECTS.
 •     Disseny i societat 6 crèdits ECTS.
 •     Direcció d'art 6 crèdits ECTS.
 •     Disseny generatiu 6 crèdits ECTS.
 •     Fabricació digital 6 crèdits ECTS.
 •     Fotografia 6 crèdits ECTS.
 •     Il·lustració 6 crèdits ECTS.
 •     Anglès I 6 crèdits ECTS.
 •     Anglès II 6 crèdits ECTS.
 •     Llenguatges i estàndards web 6 crèdits ECTS.
 •     Muntatge audiovisual 6 crèdits ECTS.
 •     Motion graphics 6 crèdits ECTS.
 •     Packaging 6 crèdits ECTS.
 •     Pràctiques6 crèdits ECTS.
 •     Tipografia avançada 6 crèdits ECTS.
 
Treball de fi de grau  6 crèdits ECTS.
Veure més

Destinataris

Requisits acadèmics

Opcions d'accés vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

 • PAU

 • Batxillerat homologat (Accés per preinscripció universitària)

 • Formació professional de segon grau

 • Cicles formatius de grau superior (veure convalidacions)

 • Mòduls professionals de nivell 3

 • Acreditació UNED per a l'accés (per a persones amb estudis estrangers)

 • Proves d'accés per a més grans de 25 anys

 • Accés per a més grans de 40 anys amb experiència laboral

 • Proves d'accés per a més grans de 45 anys

 • Homologació ministerial

 • Diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o titulació assimilada

 • Llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura o titulació assimilada

 • Grau oficial espanyol

 • Màster universitari espanyol

 • Doctorat espanyol

 • Grau oficial no espanyol (que pertanyi a l'EEES)

 • Màster universitari no espanyol (que pertanyi a l'EEES)

 • Doctorat no espanyol (que pertanyi a l'EEES)

 • Convalidació parcial d'estudis espanyols (via convalidació d'estudis estrangers)Veure més

Requisits

Requisitos académicos

Opciones de acceso válidas para acceder a estudios de grado oficial

 • PAU

 • Bachillerato homologado (Acceso por preinscripción universitaria)

 • Formación profesional de segundo grado

 • Ciclos formativos de grado superior (ver convalidaciones)

 • Módulos profesionales de nivel 3

 • Acreditación UNED para el acceso (para personas con estudios extranjeros)

 • Pruebas de acceso para mayores de 25 años

 • Acceso para mayores de 40 años con experiencia laboral

 • Pruebas de acceso para mayores de 45 años

 • Homologación ministerial

 • Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o titulación asimilada

 • Licenciatura, ingeniería superior, arquitectura o titulación asimilada

 • Grado oficial español

 • Máster universitario español

 • Doctorado español

 • Grado oficial no español (que pertenezca al EEES)

 • Máster universitario no español (que pertenezca al EEES)

 • Doctorado no español (que pertenezca al EEES)

 • Convalidación parcial de estudios españoles (vía convalidación de estudios extranjeros)


Conocimientos previos

No es indispensable tener conocimientos previos específicos
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula!.

Durada

Data inici: 20 de setembre 2017. Últims dies de matrícula!.

El grau de Disseny i Creació Digital té una durada mínima estimada de tres anys acadèmics distribuïts en sis quadrimestres, amb una càrrega total de 180 crèdits ECTS.

Objetius

El grau de Disseny i Creació Digital de la UOC forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials d'una manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.A la UOC concebem el disseny no només com a cerca de solucions sinó també com una manera d'entendre i relacionar-se amb el món. Apostem per una formació coneixedora del context en què s'insereix i capaç d'integrar tant les diferents branques del disseny com els diferents processos, mètodes i tècniques desenvolupats sobre materials i suports de tota mena, especialment els digitals, consubstancials a la mateixa universitat.L'adaptació i intervenció en els canvis i transformacions ocasionats per la implantació de les tecnologies digitals en el disseny és una de les característiques fonamentals del nostre programa formatiu, que incorpora el treball en xarxa, les tècniques de visualització i les eines digitals com a complements de la resta de tècniques més tradicionals per a poder oferir les millors solucions a cada projecte.Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

Disseny gràfic

Disseny audiovisual

Disseny web

Creació d'aplicacions

Editorial

Animació

Il·lustració

Direcció d'art

Direcció creativa

Disseny d'interfícies

Infografia

Visualització de dades

Gestió del disseny

Crítica del disseny

Comissariat d'exposicions gràfiques

Image maker

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).