La Salle -URL

Grau en Electrònica - Menció en Robótica

La Salle -URL

Grau
Presencial
240 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Grau en Electrònica - Menció en Robótica

Descripció

L'electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat. És la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, control i el tractament de dades.

El Grau en Enginyeria Electrònica està emmarcat dins l'entorn de les TIC i gaudeix d'una base tecnològica pròpia i d'unes competències professionals clarament definides i molt demandades.

Estudiant la menció en Robòtica, t'especialitzaràs en el món de la robòtica aplicada a múltiples sectors, entre els quals destaquen la robòtica social, educativa, terapèutica i assistencial, creant tecnologia que permetrà transformar oficis i millorar la vida quotidiana, creant elements tangibles amb vida artificial, un sector en fort creixement i amb gran projecció de futur.


Veure més

Temari del curs

Semestre 1- Semestre 2
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra
Semestre 3
Disseny i programació orientats a objectes
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Física
Senyals i sistemes de transmissió
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Semestre 4
Disseny i programació orientats a objectes
Electrònica analògica
Estadística i anàlisi matemàtica
Física
Senyals i sistemes de transmissió
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Teoria de Circuits
Semestre 5
Laboratori de mesures electròniques
Xarxes d'àrea local
Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions
Organizational Management
Processament digital del senyal
Propagació Electromagnètica
Sistemes operatius
Semestre 6
Laboratori de mesures electròniques
Xarxes d'àrea local
Circuits integrats programables
Project Management
Sensors
Sistemes de control
Tecnologies de RF
Tecnologies en perifèrics
Semestre 7
Automàtica i domòtica
Electrònica de potència
Entrepreneurship and innovation
Interconnexió de xarxes de dades
Mercat i serveis de telecomunicació
Semestre 8
Corporate social responsibility
Pràctiques externes
Treball final de grau

Assignatures optatives
Acústica arquitectònica
Col·laboració departamental I
Col·laboració departamental II
Col·laboració departamental III
Col·laboració departamental IV
Col·laboració departamental IX
Col·laboració departamental V
Col·laboració departamental VI
Col·laboració departamental VII
Col·laboració departamental VIII
Comptabilitat
Administració i disseny de sistemes
Comunicacions digitals
Comunicacions per canals hostils
Comunicacions òptiques
Desenvolupament de nous productes
Direcció d'Equips i Organitzacions
Direcció de projectes
Disseny i usabilitat II
Distribució i comercialització
Dramatúrgia Audiovisual
Edició musical
Animació I
Enregistrament de vídeo
Equipament de vídeo
Estratègia de negocis
Finances
Fonaments d'acústica i àudio
Fonaments de TX de TV
Fotografia digital
Gestió de màrqueting
Gestió i planificació de xarxes
Gràfics I
Animació II
Gràfics II
Història Audiovisual
Laboratori de comunicacions
Laboratori de telemàtica
Llenguatge Audiovisual
Llenguatges de programació
Macroeconomia
Metodologia del programari
Microeconomia
Microelectrònica
Antenes
Mineria de dades
Màrqueting
Mètodes i eines de decisió
Negoci internacional
Processament d'àudio i parla
Processament digital de la imatge
Producció de vídeo i àudio
Producció multimèdia I
Producció multimèdia II
Programació avançada i estructura de dades
Arquitectura de computadors
Programació hipermèdia
Projectes Client / Servidor
Projectes de programació
Projectes en arquitectura distribuïda
Projectes web
Pràctiques externes II
Pràctiques externes III
Realitat virtual
Seguretat en les TIC
Sistemes basats en el coneixement
Avenços en Informàtica
Sistemes d'informació
Sistemes operatius avançats
Programari ràdio
TV digital II
Tecnologies de xarxes d'ordinadors
Televisió interactiva
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica I
Teoria i laboratori d'enginyeria acústica II
Vendes
Videojocs
Visualització de vídeo
Vídeo digital
Xarxes de banda ampla de nova generació
Xarxes sense fils
Circuits de microones
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Exercir com a Enginyer Tècnic d'Electrònica combinant l'Enginyeria (desenvolupament), la Ciència (investigació) i la Societat (aplicació).
Formar un professional de la Robòtica amb sòlids coneixements i elevada experiència pràctica, en camps com la robòtica col·laborativa o la intel·ligència artificial.

Requisits


  • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

  • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

  • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.

  • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.

  • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Horari/Torn

De dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes

Places

25

Lloc on s'imparteix el curs

La Salle-URL (Campus Barcelona)

Objetius

Aquest Grau prepara professionals amb una formació àmplia i sòlida que els permetrà dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les TIC, i del sector de l'electrònica en particular, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Electrònica - Menció en Robótica