Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (UOC)

Descripció

El títol de graduat en Relacions Laborals i Ocupació per la UOC s'adscriu a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.Promoció:

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.Es tracta d'un grau generalista i de caràcter multidisciplinari, amb una vocació eminentment professionalitzadora.La perspectiva multidisciplinària d'aquest grau permet als estudiants manejar un conjunt d'eines provinents de diferents àmbits de coneixement (dret, organització d'empreses, psicologia, sociologia, economia), que els permetran actuar en unes activitats tan rellevants per al present com les vinculades amb les relacions laborals i l'ocupació, tant en el sector privat com en el públic.

Temari del curs

Pla d'estudis:

Tipus de matèria - Crèdits

Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives * 42
Treball fi de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en una assignatura de sis crèdits.
Total 240

Formació bàsica (60 ECTS):

 •     Introducció a les competències TIC 6 crèdits ECTS.
 •     Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció al dret 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció a l'economia 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments psicosocials del comportament humà 6 crèdits ECTS.
 •     Tècniques d'expressió, argumentació i negociació 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció a l'empresa 6 crèdits ECTS.
 •     Mètodes d'investigació qualitativa 6 crèdits ECTS.
 •     Persones i organitzacions 6 crèdits ECTS.
 •     Idioma modern: anglès I 6 crèdits ECTS.

 
Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS):

 •     Dret de l'empresa 6 crèdits ECTS.
 •     Dret de la Seguretat Social I 6 crèdits ECTS.
 •     Dret de la Seguretat Social II 6 crèdits ECTS.
 •     Dret del treball col·lectiu 6 créditos ECTS.
 •     Dret del treball individual I 6 crèdits ECTS.
 •     Dret del treball individual II 6 crèdits ECTS.
 •     Dret fiscal 6 crèdits ECTS.
 •     Dret processal laboral 6 crèdits ECTS.
 •     Dret públic 6 crèdits ECTS.
 •     Economia del treball I 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments d'estadística 6 crèdits ECTS.
 •     Fonaments jurídics de la prevenció de riscos laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Idioma modern: anglès II 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció a la informació financera de l'empresa 6 crèdits ECTS.
 •     Introducció al dret processal 6 crèdits ECTS.
 •     Negociació i gestió del conflicte en les organitzacions 6 crèdits ECTS.
 •     Organització d'empreses 6 crèdits ECTS.
 •     Política i direcció de persones 6 crèdits ECTS.
 •     Polítiques sociolaborals 6 crèdits ECTS.
 •     Problemàtiques psicosocials del món contemporani 6 crèdits ECTS.
 •     Sociopsicologia del treball 6 crèdits ECTS.
 •     Teoria de les relacions laborals 6 crèdits ECTS.

 
Assignatures optatives (42 crèdits ECTS):

 •     Auditoria sociolaboral I 6 crèdits ECTS.
 •     Auditoria sociolaboral II 6 crèdits ECTS.
 •     Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral 6 crèdits ECTS.
 •     Comunicació i màrqueting intern 6 crèdits ECTS.
 •     Dret de la funció pública 6 crèdits ECTS.
 •     Dret sancionador en matèria social 6 crèdits ECTS.
 •     Direcció estratègica 6 crèdits ECTS.
 •     Economia del treball II 6 crèdits ECTS.
 •     El mercat de treball europeu 6 crèdits ECTS.
 •     Gènere i treball 6 crèdits ECTS.
 •     Gestió d'equips de treball 6 crèdits ECTS.
 •     Elements de gestió de la prevenció de riscos laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Gestió del canvi 6 crèdits ECTS.
 •     Gestió i desenvolupament de recursos humans 6 crèdits ECTS.
 •     Habilitats directives 6 crèdits ECTS.
 •     Modalitats de contractació, nòmines i assegurances socials 6 crèdits ECTS.
 •     Nacionalitat i estrangeria 6 crèdits ECTS.
 •     Polítiques d'ocupació 6 crèdits ECTS.
 •     Pràctiques 6 crèdits ECTS.
 •     Psicologia de les organitzacions 6 crèdits ECTS.
 •     Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional 6 crèdits ECTS.
 •     Retencions fiscals i gestions tributàries 6 crèdits ECTS.
 •     Tècniques de la prevenció de riscos laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Solució extrajudicial de conflictes laborals 6 crèdits ECTS.
 •     Treball i societat del coneixement 6 crèdits ECTS.

 
Treball final de grau 6 crèdits ECTS.

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Durada: 4 anys.

Inici curs: Setembre 2017.

Objetius

L'objectiu del grau de Relacions Laborals i Ocupació és formar professionals que dominin l'organització del treball des d'una perspectiva multidisciplinària, amb polivalència funcional i capacitat d'adaptació als canvis tecnològics.

Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EES).

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).