Ostelea

Grau en Turisme Internacional

Ostelea

Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys
 • Barcelona
5.900 €

Grau en Turisme Internacional

Descripció

El turisme i l'oci s'han convertit en epifenòmens de la societat actual que han assolit una gran repercussió social, política i territorial. Això és per la magnitud que la panòplia d'activitats que engloben ha suposat en termes econòmics i d'ocupació. Per aquest motiu, la Universitat de Lleida, a través de la seva Escola Universitària de Turisme Ostelea, vol apostar amb el Grau que aquí es presenta per una formació acadèmica innovadora, que s'allunyi de formulacions més tradicionals en els estudis de Grau sobre turisme existents al país. El Grau en Turisme Internacional recull les potencialitats que l'oci i el turisme poden suposar en termes d'ocupabilitat per als futurs titulats, ja que respon a una demanda social creixent de professionals experts en aquests dos àmbits tan estretament interrelacionats.Cal destacar que el turisme és un fenomen d'una dimensió internacional evident, present en pràcticament totes les regions i països del planeta, tot i comptar amb nivells de concentració molt importants. Es tracta, d'altra banda, d'una situació en què interactuen grans empreses multinacionals d'hostaleria, restauració, transport, oci i diversió, majoristes i al detall de viatges, intermediació en línia, etc.; amb una plèiade de petites i mitjanes empreses que operen en aquests mateixos àmbits, disseminades per qualsevol racó del planeta, i per un conjunt d'administracions públiques de tots els nivells que en alguns casos regulen aquestes activitats i que en d'altres les impulsen i les fomenten. 


Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: Primer Curs
 • Anglès per a professionals del turisme i l'oci I - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Introducció a l'economia del turisme - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Oci i recreació com activitats econòmiques - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Història i institucions del turisme internacional - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Estructura i organització d'empreses - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Anglès per a professionals del turisme i l'oci II - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Fonaments jurídics de les activitats turístiques i recreatives - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Valoració del patrimoni cultural i natural: recursos i productes - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Desenvolupament i sociologia de la civilització de l'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Pràctiques en empreses i institucions I - 6 Crèdits - Obligatòria
Mòdul 2: Segon Curs
 • Anglès per a professionals del turisme i l'oci III - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Espais geogràfics del món. Geografia del turisme - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Psicologia i motivació de l'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Treball, oci i temps lliure: cultures, llocs i tecnologies - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Introducció a la sociologia i psicologia del turisme - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Introducció al màrqueting - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Anglès per a professionals del turisme i l'oci IV - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Tècniques d'anàlisi - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Gestió dels recursos humans a les empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Pràctiques en empreses i institucions II - 6 Crèdits - Obligatòria
Mòdul 3: Tercer Curs
Obligatòries
 • Responsabilitat social corporativa en turisme i oci - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Sistemes de qualitat en turisme i oci - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Màrqueting experiencial - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Posicionament de productes i gestió de la identitat corporativa - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Xarxes socials, Internet, turisme i oci - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Pràctiques en empreses i institucions III - 6 Crèdits - Obligatòria
Optatives
 • Direcció i gestió d'empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Optativa
 • Estratègies empresarials i competència internacional en turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
 • Estructura dels mercats turístics i recreatius - 6 Crèdits - Optativa
 • Noves tecnologies de la informació aplicades al màrqueting i la promoció de productes de turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
 • El turisme com a estratègia de desenvolupament territorial - 6 Crèdits - Optativa
 • Planificació i gestió de destinacions turístiques locals - 6 Crèdits - Optativa
 • Direcció i gestió d'empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Optativa
 • Estratègies empresarials i competència internacional en turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
 • Estructura dels mercats turístics i recreatius - 6 Crèdits - Optativa
 • Turisme d'oci i entreteniment - 6 Crèdits - Optativa
 • Oci i societat - 6 Crèdits - Optativa
 • Noves tecnologies de la informació aplicades al màrqueting i la promoció de productes de turisme i oci - 6 Crèdits - Optativa
 • Oci i animació sociocultural - 6 Crèdits - Optativa
 • Patrocini i mecenatge - 6 Crèdits - Optativa
 • Desenvolupament de projectes i productes d'oci - 6 Crèdits - Optativa
 • Planificació i gestió de grans esdeveniments culturals i esportius - 6 Crèdits - Optativa
Mòdul 4: Quart Curs
Obligatòries
 • Emprenedoria i creació d'empreses turístiques i d'oci - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Treball de Fi de Grau - 6 Crèdits - TFG Obligatori
 • Pràctiques en empreses i institucions IV - 12 Crèdits - Pràctiques obligatòries
Optatives
 • Operacions i processos de producció en empreses d'allotjament turístic - 6 Crèdits - Optativa
 • Producció, gestió i comercialització de viatges - 6 Crèdits - Optativa
 • Dret públic i privat del turisme - 6 Crèdits - Optativa
 • Polítiques turístiques comparades - 6 Crèdits - Optativa
 • Gestió de modalitats turístiques basades en recursos naturals - 6 Crèdits - Optativa
 • Gestió de modalitats turístiques basades en recursos culturals - 6 Crèdits - Optativa
 • Gestió d'altres formes de turisme especialitzades - 6 Crèdits - Optativa
 • Sostenibilitat i turisme: problemàtiques i potencialitats - 6 Crèdits - Optativa
 • Cooperació internacional i turisme - 6 Crèdits - Optativa
 • Planificació i gestió de parcs d'atraccions i parcs temàtics internacionals - 6 Crèdits - Optativa
 • Models d'organització i gestió dels museus internacionals - 6 Crèdits - Optativa
 • Gestió d'activitats i esdeveniments esportius - 6 Crèdits - Optativa
 • Gestió d'indústries i esdeveniments culturals - 6 Crèdits - Optativa
 • Restauració, gastronomia i globalització - 6 Crèdits - Optativa
 • Activitats recreatives als espais naturals - 6 Crèdits - Optativa
 • Oci a l'espai urbà - 6 Crèdits - Optativa
 • Nous models d'oci tecnològic - 6 Crèdits - Optativa
 • Dret públic i privat de l'oci - 6 Crèdits - Optativa
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Conèixer la indústria turística. Construir una forta base de coneixement de la indústria hotelera des d'una perspectiva internacional i sempre des de l'enfocament directiu.

Innovació i gestió sostenible. Desenvolupar la capacitat de creativitat i innovació en el sector turístic i la seva gestió sostenible a través d'una formació integral i especialitzada, qualificant als participants per a l'assumpció de llocs de responsabilitat en establiments hotelers.

Visió global. Formar directius orientant-los a la gestió empresarial de les empreses hoteleres i de restauració, perquè siguin capaços d'obtenir els resultats esperats a nivell global.

Formació. Desenvolupar les habilitats directives necessàries d'un gestor global d'empreses hoteleres i de restauració per aconseguir que es desenvolupi un treball col·laboratiu, assertiu i participatiu entre tots els membres de l'equip.

Desenvolupament de plans estratègics.

DestinatarisÉs recomanable que els estudiants que ingressen en aquesta titulació disposin de coneixements significatius en Ciències Socials i Humanitats, un domini de l'anglès raonable, una capacitat informàtic-tecnològica correcta, i seria clarament convenient que haguessin assistit i superat assignatures bàsiques i generalistes d'Economia.

 

Horari/Torn

Oberta la convocatòria d'octubre del 2017.

Durada

240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Titulació obtinguda

Titulació: Graduat en Turisme Internacional
Menció 1: Gestió estratègica de les empreses turístiques internacionals
Menció 2: Creació de productes i foment de destinacions turístiques internacionals
Universitat: Universitat de Lleida, EAE Business School i Ostelea

Perspectives laborals

Empreses dedicades a la planificació i gestió de destinacions turístiques internacionals.
Empreses dedicades a la planificació i gestió de productes turístics amb implicació internacional, especialment en els llocs de product / project manager turístic.
Agències de viatges, operadors turístics, en línia travel agències (OTES).
Empreses hoteleres, especialment en els llocs de gestió, direcció comercial, direcció de serveis d'atenció al client i direcció de reserves.
Empreses dedicades a la gestió d'esdeveniments internacionals, com ara fires i congressos.
Consultores en l'àmbit del turisme internacional.

Promocions


 • Les ajudes econòmiques d'Ostelea tenen per objectiu donar suport econòmicament a tots els estudiants. Admetem que l'alumnat necessita cobrir una part dels costos inherents a la seva formació superior, encaminada a enfortir les seves capacitats acadèmiques i professionals.


 


 • Programa de BequesPreu

5.900 €

Avantatges del curs

Programa ERASMUS per realitzar intercanvis a EUROPA.

Idiomes. Possibilitat d'estudiar el Grau en Castellà, Bilingüe (Castellà i Anglès) i amb Rus com a idioma optatiu.

Programa de mobilitat INTERNACIONAL. Addicionalment al programa
ERASMUS, Ostelea compta amb multitud d'acords particulars amb altres universitats estrangeres. Algunes universitats són UPC a Lima (Perú), Universitat d'Anahuac del Mayab a DF (Mèxic) o el INSEEC (París).

4 + 1: Ostelea ofereix l'oportunitat de realitzar el Màster Universitari en Gestió de Turisme Internacional un cop finalitzat el grau.

Assistència a fires sectorials. Com Barcelona Travel, considerada la fira del sector més important de Catalunya; o IBTM un dels referents en turisme de negocis.

International faculty: Part dels continguts són impartits per professors d'universitats partners de Ostelea.

Cicle de trobades amb directius d'hotels i d'empreses de restauració, i consultors turístics internacionals.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Turisme Internacional