CEAC

Instal·lacions Frigorífiques i Climatització

CEAC

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
consultar preu

Instal·lacions Frigorífiques i Climatització

Descripció

Els Serveis Públics d'Ocupació registren un 32% més de contractes en 2015 que l'any anterior per als titulats en el Grau Mitjà en Instal·lacions Frigorífiques i Climatització.Aconsegueix el títol de Grau Mitjà en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització i Especialitza't en instal·lacions i manteniments d'equips de climatització, ventilació i extracció de xarxes de distribució i equips terminals amb el temari adaptat a les Proves Lliures de la teva Comunitat Autònoma i pràctiques en empreses que t'ajudaran a desenvolupar la teva formació pràctica.Avantatges CEAC: • Adaptat als continguts curriculars del cicle formatiu de grau mitjà regulats pel Ministeri d'Educació.

 • Integra els continguts que queden regulats en els dos Certificats de Professionalitat.

 • Extens material pràctic e-learning.

 • Pràctiques professionals en empreses.

 • Entitat col·laboradora: revista I + C Instal·lacions i Construcció de Formació Contínua.

 • Suport del Grup Planeta.

 • Orientació laboral i borsa de treball.Veure més

Temari del curs

 • Electrotenía
 • Màquines i equips frigorífics.
 • Instal·lacions frigorífiques.
 • Tècniques de mecanització i unió.
 • Instal·lacions elèctriques i automatismes.
 • Tècniques de climatització i ventilació.
 • Instal·lacions d'aigua i gas.
 • Seguretat en el muntatge i manteniment.

Competències per a les que et prepara el curs


Replantejar, informar i resoldre problemes en les instal·lacions segons l'estudi i anàlisi de la documentació tècnica per a garantir la viabilitat del muntatge.

Muntar, en condicions de seguretat i qualitat, sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació, assegurant el seu funcionament.

Aplicar, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient, tècniques de mecanització i unió per al manteniment i muntatge d'instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació.

Comprovar i ajustar el funcionament de les instal·lacions, mesurar els paràmetres i realitzar les proves i verificacions funcionals i reglamentàries de les mateixes.

Utilitzar els mitjans apropiats i aplicar els procediments establerts amb la seguretat requerida en la localització i diagnòstic de les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions.

Titulació obtinguda

Prepara't amb CEAC per obtenir el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
Podràs presentar-te a les Proves Oficials per a l'obtenció del Títol Oficial de FP de Grau Mitjà en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització que convoqui la teva comunitat autònoma (Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, del Ministeri d'Educació).

Perspectives laborals


Instal·lador i mantenidor frigorista en instal·lacions comercials.

Instal·lador i mantenidor frigorista en processos industrials.

Instal·lador, muntador, mantenidor i reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Instal·lacions Frigorífiques i Climatització