RTM CALIDAD Y FORMACION

Legislació Ambiental: residus, aigües residuals, sorolls, emissions atmosfèriques i contaminació del sòl - Online

RTM CALIDAD Y FORMACION

Curs
On-line
30 Hores
225 €

Descripció

Curs online de Legislació Ambiental: residus, aigües residuals, sorolls, emissions atmosfèriques i contaminació del sòl.Metodologia Pedadógica:La metodologia pedagògica per a la impartició de les accions formatives en modalitat eLearning inclou els següents aspectes:    
Mòduls Formatius: Coneixements i conceptes teòrics, amb suport de material didàctic, aportant exemples, casuístiques i experiències pràctiques reals.

    
Exercicis / Casos Pràctics / ... Realització d'exercicis, casos pràctics, vídeos, problemes, entreteniments per a l'aprenentatge ... que faciliten a l'alumne retenir, comprendre i interioritzar els coneixements adquirits.

    
Avaluació

    
L'aprenentatge i avaluació final de l'alumne s'estableix en base a:

        
La realització d'activitats i casos pràctics plantejats

        
La intervenció i participació en el fòrum del curs

        
La resolució dels test d'avaluació  
Tutoria per a l'aprenentatge:    
Tutoria dinamitzadora. Constitueix una manera de tutoritzar que afavoreix l'aprenentatge - formació en entorns virtuals i augmenta la motivació i implicació dels participants.

    
Sessions WEBINAR accedint a la URL de ADOBE CONNECT (una sessió webinar consisteix en una classe que transcorre de forma online en temps real). A través del FÒRUM o de la MISSATGERIA del curs el tutor donarà les pautes necessàries per a realitzar la sessió webinar, així com el dia i hora acordats per la convocatòria. (Els participants que no s'hagin pogut connectar, tindran accessible la sessió webinar gravada)

    
Fòrums. Els alumnes disposen d'un FÒRUM on bolcar les seves reflexions, dubtes i observacions a prop del curs i el seu contingut de manera que puguin ser compartides amb el tutor i amb la resta del grup - classe. També servirà per resoldre algunes de les activitats plantejades.

Veure més

Temari del curs

MÒDUL 0 INTRODUCCIÓ A LA NORMATIVA AMBIENTAL CATALANA I ESTATAL TEST D'AVALUACIÓ
MÒDUL 1 RESIDUS UNITAT 1: Normativa ambiental (Catalunya) UNITAT 2: Normativa ambiental (estatal) UNITAT 3: Definició i classificació de residus UNITAT 4: Codificació dels residus UNITAT 5: Obligacions dels residus ACTIVITATS I TEST D'AVALUACIÓ
MÒDUL 2 SÒLS CONTAMINATS UNITAT 6: Sòls contaminats ACTIVITATS I TEST D'AVALUACIÓ
MÒDUL 3 AIGÜES RESIDUALS UNITAT 7: Aigües residuals ACTIVITATS I TEST D'AVALUACIÓ MÒDUL 4 SOROLLS UNITAT 8: Soroll ACTIVITATS I TEST D'AVALUACIÓ
MÒDUL 5 EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES UNITAT 9: Emissions atmosfèriques ACTIVITATS I TEST D'AVALUACIÓ TEST D'AVALUACIÓ FINAL
Veure més

DestinatarisDirigit a:  •      directius,


  •       comandaments


  •      i Tècnics

 

de producció, manteniment, medi ambient, qualitat, seguretat i administració de les empreses interessades en conèixer la legislació ambiental aplicable i activitats a realitzar que minimitzin els riscos d'una aplicació parcial de la Legislació Ambiental.Veure més

Objetius

Conèixer la gestió pràctica de la legislació ambiental en què han d'operar les empreses a nivell autonòmic i estatal.
Efectuar una explicació detallada a nivell teòric i pràctic, de la legislació ambiental de caràcter sectorial: residus, aigües residuals, emissions atmosfèriques, contaminació del sòl, sorolls i vibracions.
Determinar les possibles responsabilitats jurídiques per incompliment de la normativa ambiental.

Promocions

Preu inclou:

Accés al Campus Virtual.

La participació en el curs

• Guia didàctica La documentació de l'alumne (on - line).

El certificat d'aprofitament,

La gestió davant la FTFE per tenir dret a la bonificació, en el cas de complir els requisitsCurs 100% bonificable en el cas de complir els requisits de la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació (FTFE)Descomptes: RTM aplica els següents descomptes: 1. Aturats: 50% de descompte 2. Professionals autònoms i particulars: 30% de descompte 3. Empresa: 20% de descompte (a partir de la 2a inscripció per a la mateixa convocatòria)

Preu

225 €
180 Euros + 21% IVA

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Legislació Ambiental: residus, aigües residuals, sorolls, emissions atmosfèriques i contaminació del sòl - Online

Legislació Ambiental: residus, aigües residuals, sorolls, emissions atmosfèriques i contaminació del sòl - Online