MASTERD Profesionales

Màster en Automatització Industrial

MASTERD Profesionales

Màster
On-line | Semi-presencial
 • 3
  -
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Barcelona
consultar preu

Màster en Automatització Industrial

Descripció

El màster en automatització industrial aquesta pensat com a resposta a la creixent demanda d'experts professionals en estigui àrea industrial ia l'escassa formació existent en aquestes tecnologies.El sector industrial requereix de professionals qualificats experts en automatització industrial que facin possible el correcte funcionament del procés productiu ja sigui perquè realitzen tasques de manteniment o per responsabilitzar-se de la instal·lació de les maquinàries adequades al referit procés.Aquest màster en automatització industrial constitueix una via segura per la teva millora professional o la teva incorporació a llocs de responsabilitat dins del sector industrial.


Veure més

Temari del curs

 • Mòdul 1. Gestió del Manteniment
 • Mòdul 2. Electrotècnia
 • Mòdul 3. Automatismes Elèctrics
 • Mòdul 4. Autòmats Programables
 • Mòdul 5. Comunicació Industrial
 • Mòdul 6. Sistemes de Control i Monitorització de Processos
Veure més

Requisits

Diplomatura / Llicenciatura

Objetius

Comprendre com és la realització d'un projecte electrotècnic. Identificar els principals components d'un quadre elèctric d'automatismes cablejats. Saber interpretar un esquema d'un automatisme i portar-lo a la pràctica realitzant el muntatge d'aquest. Conèixer el funcionament i aplicació dels diferents components hidràulics. Aprendre a seleccionar i denominar correctament els elements integrants d'una instal·lació hidràulica. Saber analitzar l'esquema de funcionament d'un circuit hidràulic, sent capaç d'identificar problemes i desenvolupar millores. Conèixer l'autòmat S7-1200 com a dispositiu habitualment utilitzat a nivell industrial: arquitectura, connexions, entrades, sortides, etc., i aprendre a programar-lo. Aprendre a connectar les entrades i sortides de l'autòmat. Saber realitzar i interpretar interconnexions entre diferents equips. Poder realitzar la monitorització d'un sistema productiu. Conèixer de forma general què és un sistema SCADA (automatització elèctrica).

Titulació obtinguda

Aquells alumnes que conclouen els estudis i superar amb èxit els continguts d'aquest, obtindran el DIPLOMA de la Càtedra UPM / MasterD "Innovació i Competències" de la Universitat Politècnica de Madrid.

Avantatges del curs

Centre Col·laborador Siemens a productes d'automatització. Tallers Presencials grupals i individuals en els nostres centres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Automatització Industrial