E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster en Borsa i Mercats Financers (Full Time)

E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
12.900 €

Màster en Borsa i Mercats Financers (Full Time)

Descripció

El Màster en Borsa i Mercats Financers està dissenyat per preparar directius financers que sàpiguen afrontar els canvis econòmics amb la solvència i anticipació necessària que exigeixen les organitzacions actuals. Professionals de les finances que siguin flexibles, sàpiguen dirigir i liderar equips, tinguin les capacitats necessàries per generar valor en tot moment, assignin i distribueixin els recursos financers de la manera més eficient possible i, sobretot, contribueixin a la direcció de l'empresa a l'hora d'aconseguir els seus objectius gràcies a la seva visió estratègica.En definitiva, professionals que necessiten recolzar els seus coneixements i qualificació professional amb una acreditació oficial, per a l'obtenció aquesta dissenyat el nostre Màster.Cinc raons per fer el Màster en Borsa i Mercats Financers de EAE:


   • 1. És el millor màster de finances impartit a Barcelona i tercer millor màster de finances d'Espanya segons el rànquing "250 millors màsters" elaborat per El Mundo el 2015.

  • 2. El Programa prepara per superar l'examen de certificació EFA (European Financial Advisor) de l'EFPA (European Financial Planning Association), principal associació europea de professionals del sector financer.

  • 3. El màster de finances més enfocat al desenvolupament professional. El programa incorpora la realització de pràctiques curriculars en empreses del sector de banca i finances.

  • 4. El programa més complet i pràctic. Actualitzat anualment, incorpora un Simulador de Borsa i la creació d'un Pla de Banca i Mercats Financers.

  • 5. EAE és una de les 30 millors escoles de negocis del món (Rànquing Amèrica Economia 2014) i la segona escola de negocis més prestigiosa d'Espanya (Rànquing Merco 2015).Valors diferencials:

• Certificació EFPA de l'EFA. En finalitzar el màster, el participant tindrà l'opció de presentar-se als exàmens de certificació del € FPA, Nivell EFA (European Financial Advisor). El programa dedica vuit sessions presencials a la preparació dels exàmens de l'EFPA a través de qüestionaris reals.

• EAE, membre d'AECA i ACCID. EAE és membre de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i d'AECA (Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses). Gràcies a aquests acords, els participants del programa es beneficien de les activitats i beneficis oferts per les dues associacions durant el curs

• Consell Assessor. El pla d'estudis del màster es desenvolupa conjuntament amb el Consell Assessor de l'àrea de Finances, format per 21 professionals d'empreses com Zurich, Nike, Agbar, Affinity Petcare, Grup Dia, Schroders o Marcilla, entre d'altres.

• Pla de Borsa i Mercats Financers. El programa incorpora la realització d'un Pla de Borsa i Mercats Financers en finalitzar el curs. Amb la realització d'aquest pla, els participants tenen l'oportunitat de sintetitzar i reflectir la diversitat de coneixements i habilitats en el sector de les finances adquirits durant el desenvolupament del programa acadèmic.

• Rànquing El Mundo. El Màster en Direcció Financera d'EAE és el tercer millor màster de l'àrea de Finances d'Espanya, segons el rànquing "250 millors màsters" elaborat per El Mundo.

• Professorat: Tot el professorat s'ha seleccionat atenent tant a la seva experiència professional en el camp de coneixement de les seves respectives assignatures com a la seva experiència docent en la preparació de programes per obtenir l'acreditació EFPA

• El 91% dels estudiants del Màster en Borsa i Mercats Financieroa que van sol·licitar realitzar pràctiques o internship, les van realitzar.


Veure més

Temari del curs

Módul I - Entorn econòmic

Entorn econòmic
Sistema financer

Módul II - Finances Quantitatives

Matemàtiques de les operacions financeres
Models financers

Módul III - Mercats financers

Mercats Financers I
Mercats Financers II

Módul IV - Decisions financeres

Anàlisi d'inversions
Gestió del risc financer i productes derivats
Fiscalitat de les operacions financeres

Módul V - Banca i institucions financeres

Anàlisi del sector bancari
Direcció estratègica bancària
Direcció Comercial i Màrqueting Bancari
Banca majorista
Banca minorista
Gestió dels riscos bancaris
Fons d'inversió

Mòdul VI - Projecte Final: Pla d'Empresa

Amb el Màster en Borsa i Mercats Financers a Barcelona i Madrid elaborarem un pla d'empresa en grup amb sessions individualitzades de tutoria al llarg de tot el curs acadèmic.
Veure més

Prova d'accés

L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats, a través de la seva trajectòria professional i currículum acadèmic.

Metodologia

Presencial.
Dedicació: Full Time.

Durada

Inici: A consultar.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona i Madrid.

Objetius

Amb el Màster en Borsa i Mercats Financers aprendràs sobre:

1. Decisions estratègiques: Optimitzar la presa de decisions del sector borsa i mercats financers en un entorn canviant.

2. Instruments de borsa i mercats financers: Dotar els participants d'eines per a la borsa i mercats financers que generi valor, tant a nivell organitzatiu com en els mercats financers.

3. Presa de decisions pressupostàries: Dominar les eines i instruments de planificació i elaboració de pressupostos que donen suport al procés de presa de decisions financeres.

4. Lideratge directiu: Desenvolupar les competències i habilitats imprescindibles per poder dirigir amb èxit una empresa moderna des del punt de vista de la funció de l'assessor financer.

 

Titulació obtinguda

Les persones que completen amb èxit el programa obtindrà el títol de Màster en Borsa i Mercats Financers per EAE Business School. A més, els participants que compleixin els requisits acadèmics establerts obtindran la titulació de màster per la Universitat Politècnica de Catalunya (si es realitza el programa a Barcelona). Per a poder obtenir les titulacions que atorguen les universitats, cal complir els requisits que sol·liciten les dues institucions.

Perspectives laborals

Alguns dels perfils professionals per als quals capacita el màster són:
Banquer en banca privada. Director d'oficines de banca comercial, personal o corporativa. Analista de banca d'inversió. Gestor d'inversions. Gestor de fons. Analista de mercats en agències i societats de valors. Analista en companyies de venture capital i private equity. Gestor de mercats de capitals.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos als programes d'EAE.

Preu

12.900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Borsa i Mercats Financers (Full Time)