IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Màster en Disseny Gràfic de la Informació i Media Branding

IED Istituto Europeo di Design - Barcelona

Màster
Presencial
6 Mesos
  • Barcelona
11.900 €

Descripció

El Màster en Disseny Gràfic de la Informació i Mitjana Branding aborda el desafiament que plantegen l'aparició de noves plataformes i múltiples dispositius, i l'evolució en els hàbits de lectura i escriptura. L'objectiu del curs proposa explorar i plantejar estratègies de comunicació visual que permetin emetre continguts (informació) de manera més clara, eficaç i atractiva sobre diferents plataformes, dotant els alumnes de les eines necessàries per afrontar els reptes del context.Les aplicacions pràctiques d'aquest màster abasten múltiples àmbits i (afortunadament, davant d'un entorn en permanent canvi) moltes d'elles es perfilaran en els propers anys. Això fa del Màster en Disseny Gràfic de la Informació i Mitjana Branding una eina de futur amb alt potencial d'aplicació. A causa d'aquest enfocament, el Treball Final de Màster s'orienta a la creació de continguts amb una forta identitat de branding, que s'apliquen en la comunicació en suports gràfics i multimèdia.El Màster obre noves perspectives laborals als professionals de la comunicació especialitzats en aquesta àrea. Cada vegada són més les empreses i institucions que, amb l'objectiu de consolidar la seva identitat i millorar la comunicació dels seus productes i serveis, desenvolupen departaments específics de Disseny Gràfic de la Informació, incorporant especialistes en el tema.El Màster potencia la cultura del projecte amb empreses per a solucionar la distància entre formació i món laboral. Els alumnes no només estudien la metodologia i les eines de les disciplines sinó que també aprenen a treballar i a relacionar-se amb briefings i clients reals.El Treball Final es desenvolupa en col·laboració amb Turner Broadcasting System, per les seves marques MuchMusic, HTV, TNT, TNT Sèries, I-SAT i Esporte Interativo.

Veure més

Destinataris

Dissenyadors gràfics i d'altres disciplines del disseny com multimèdia, comunicació visual i audiovisual, web, producte i management, que entenguin la problemàtica d'una informació dissenyada.

Llicenciats en ciències de la comunicació, periodistes i altres interessats en un aspecte naturalment multidisciplinari com el disseny de la informació i la visualització de dades.

Requisits

Els estudiants participants han de tenir

coneixement del programari Adobe Creative

Suite (InDesign, Illustrator i Photoshop).

En alguns casos, la bibliografia del curs

serà en anglès. Els estudiants han de tenir

la capacitat de poder accedir a bibliografia

en llengua anglesa, així com a versions de

programari en anglès

Metodologia

El Màster té un pla d'estudis teòric-pràctic, enfocat a la realització d'un projecte final, i les assignatures es divideixen en tres mòduls: Disseny Gràfic, Disseny de la Informació i Mitjana Branding. Les assignatures troncals tenen dos canals fonamentals:

Desenvolupament de continguts: treballar les tècniques d'investigació per obtenir dades, analitzar-los i organitzar-los. A partir d'aquestes dades es creen els continguts específics per al projecte de disseny de la informació.

Visualització: explorar i aprofundir en els recursos estilístics per donar solucions visuals a aquests continguts, i treballar l'arquitectura dels layouts. Els coneixements de les assignatures troncals s'enriqueixen amb diversos workshops específics. Els workshops agilitzen el cicle de les classes, enriquint la rutina de les assignatures troncals amb inputs de professionals que aporten diferents enfocaments i plataformes on actua el disseny de la informació. Són workshops d'alta intensitat.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Horari/Torn

Dilluns a divendres de 18.30 a 22.40.

Durada

Data d'Inici: 25 de gener de 2018.
Crèdits: 60.

Lloc on s'imparteix el curs

IED Barcelona

Objetius

L'objectiu principal del Màster en Disseny Gràfic de la Informació és dotar els alumnes amb les eines per dissenyar amb claredat peces de comunicació visual que continguin gran quantitat d'informació, aplicant-los en suports multimèdia, obtenint el màxim de comprensió per part dels lectors / audiència usuaris als quals estan dirigits aquests missatges.

El curs aborda el disseny de la informació, contemplant aspectes conceptuals, estètics i funcionals, sense descuidar cap d'ells. Els continguts del Màster estan orientats per dotar l'estudiant de diversitat pel que fa a recursos estilístics, tècnics i artístics, per aconseguir una resolució visual de la informació atractiva i eficaç. Es llegeix més el que es llegeix millor.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

Multimèdia: canals de televisió, diaris, revistes.
Consultoria en disseny de la informació.
Dissenyador d'informació en projectes multidisciplinaris.
Agències de publicitat i agències de notícies.
Estudis de disseny.
Departaments de disseny d'informació en entitats i organismes oficials, agències i empreses.
Desenvolupament d'infografia, panells, senyalètica (wayfinding), manuals instructius.

Preu

11.900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny Gràfic de la Informació i Media Branding

Màster en Disseny Gràfic de la Informació i Media Branding