MasterD Cursos

Màster en Energies Renovables

MasterD Cursos

Màster
On-line | Semi-presencial
  • Barcelona
consultar preu

Màster en Energies Renovables

Descripció

El màster en energies renovables et prepara per ser un expert en el sector de les energies renovables. Coneixeràs l'entorn energètic actual i podràs gestionar les empreses dedicades a aquest sector.Prepara't el màster en energies renovables i coneixeràs tot el relacionat amb l'energia solar i eòlica, la biomassa passant per la hidràulica i automatització d'aquests sistemes. Aquest màster en energies renovables et prepara per treballar com a expert el sector de les energies renovables.Si vols optar a un lloc de responsable o expert dins el sector de les energies renovables pots preparar aquest màster en renovables i obtenir un certificat acreditatiu de la Càtedra UPM / MasterD.No ho pensis més i accedeix al mercat laboral amb garanties.


Veure més

Temari del curs

  • Mòdul 1. Energia solar tèrmica.
  • Mòdul 2. Energia solar fotovoltaica.
  • Mòdul 3. Energia eòlica.
  • Mòdul 4. Automatismes elèctrics.
  • Mòdul 5. Hidràulica.
  • Mòdul 6. Autòmats programables.
  • Mòdul 7. Biomassa i biocombustibles.
  • Mòdul 8. Arquitectura bioclimàtica.
Veure més

Requisits

Diplomatura / Llicenciatura.

Objetius

Entendre el fonament físic i la transformació de l'energia a partir de recursos renovables.Estudiar diferents instal·lacions i aplicacions d'energies renovables.Conèixer els fonaments de l'energia solar.Aprendre a dimensionar instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques.Identificar els principals components d'un aerogenerador i com es porta a terme el procés de transformació de l'energia cinètica del vent en energia elèctrica.Conèixer el funcionament i aplicació de diferents components oleohidràulics.Conèixer les diferents fonts de biomassa, els seus processos de transformació i les seves possibles aplicacions.Ser capaç de desenvolupar processos per a l'aprofitament de la biomassa amb finalitats energètiques. Conèixer el potencial dels biocombustibles en el transport, així com la tecnologia associada a la seva obtenció i purificació. Conèixer i identificar conceptes bàsics sobre desenvolupament sostenible i la seva aplicació.

Titulació obtinguda

Aquells alumnes que conclouen els estudis i superar amb èxit els continguts d'aquest, obtindran el DIPLOMA de la Cátedra UPM/ MasterD Innovación y Competencias de la Universidad Politécnica de Madrid.

Promocions

Programes Informàtics gratis amb matrícula T * SOL i PV * SOL.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Energies Renovables