E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster Internacional en Project Management

E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster
Semi-presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
12.900 €

Màster Internacional en Project Management

Descripció

El dinamisme actual del mercat i l'entorn empresarial provoca que empreses i organitzacions tinguin la necessitat de gestionar multitud de projectes en paral·lel. En aquest entorn la figura del Project Manager adquireix una importància fonamental en organitzacions i empreses de totes les mides, ja que es tracta d'un perfil clau a l'hora de dissenyar estratègies de negoci eficients que aprofitin tots els recursos que tinguem disponibles.D'altra banda, la globalització, l'aparició de nous competidors o els ràpids canvis d'estratègies empresarials fan que els Directors de Projectes, a més d'haver de disposar d'uns coneixements molt amplis en gestió de projectes, també deguin tenir molt desenvolupades les seves competències personals i de rendiment.Cinc raons per fer el Màster Internacional en Project Management d'EAE:1. El Màster en Project Management més enfocat al desenvolupament professional: inclou realització del Project Management Game & Tools, desenvolupament d'un Projecte Final tutoritzat per professionals del Project Management i prepara per a l'examen de Project Management Professional (PMP) a les instal·lacions d'EAE en acabar el màster.2. Visites a empreses especialitzades en la gestió i direcció de projectes per conèixer best practices de la mà de professionals i directius experts en les diferents branques del Project Management: visita a la seu central de Microsoft Espanya per conèixer les principals solucions EPM, visita a MC Mutual, PMI Espanya ... etc.3. EAE és Registered Education Provider (REP), certificat pel Project Management Institute. El PMI és la principal associació mundial de professionals de Project Management.4. El participant pot donar-se d'alta de forma gratuïta com a membre del Project Management Institute, que garanteix l'accés a multitud de fonts bibliogràfiques, entre elles el Project Management Body of Knowledge.5. EAE és la segona escola de negocis més prestigiosa d'Espanya (Rànquing Merco 2015).Valors diferencials:

• Inclou realització del Project Management Game & Tools i desenvolupament d'un Projecte Final tutoritzat per professionals del Project Management

• Visites a empreses especialitzades en la gestió i direcció de projectes per conèixer millors pràctiques de la mà de professionals i directius experts en les diferents branques del Project Management: visita a la seu central de Microsoft Espanya per conèixer les principals solucions EPM, visita a MC Mutual, PMI Espanya ... etc.

• Certificació professional PMP. Els participants que superin el màster tindran l'opció de presentar-se als exàmens de certificació com a Project Manager Professional (PMP) ® del Project Management Institute (PMI).

• Membres del PMI. El Màster Internacional en Project Management permet als participants donar-se d'alta com a membre del Project Management Institute (PMI), en qualitat de Student Members, el que els dóna accés a recursos d'alta qualitat.

• Consell Assessor. El pla d'estudis del màster es desenvolupa conjuntament amb el Consell Assessor de l'àrea d'Operacions, format per 25 professionals d'empreses com Pepsico, Nike, DHL, Danone, Accenture, Fujitsu, Grup Planeta, Mango o Grup Puig, entre d'altres.

• EAE, Escola amb certificació R.E.P. EAE Business School és "Registered Education Provider" certificat pel Project Management Institute, la principal associació mundial de professionals del Project Management.


Veure més

Temari del curs

1. Direcció estratègica de projectes i l'empresa

2. Marc de referència per a la direcció de projectes

3. Gestió de l'abast

4. Gestió del temps

5. Gestió del cost

6. Gestió de la qualitat

7. Gestió del risc

8. El factor humà: gestió de persones, ètica i el Project Manager

9. Gestió de les adquisicions, contractacions i aspectes legals

10. Gestió de la comunicació

11. Gestió de la venda

12. Finançament de projectes

13. Gestió de programes i portafoli de projectes

14. Gestió de la integració

15. Preparació examen PMP

16. Project Management Game & Tools

17. Projecte final

Prova d'accés

L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats, a través de la seva trajectòria professional i currículum acadèmic.

Metodologia

Online amb període presencial

Durada

Inici: Febrer 2017.

Objetius

Amb el Màster Internacional en Project Management aprendràs sobre:

1. Direcció de projectes: Formar Directors de Projectes experts que sàpiguen com assolir els objectius proposats, augmentar la rendibilitat i potenciar la qualitat global del projecte.

2. Gestió estratègica: Conèixer les claus de la gestió estratègica dels projectes i la seva importància dins de l'estratègia global de l'organització.

3. Presa de decisions: Potenciar la presa de decisions en projectes complexos considerant els aspectes tècnics, econòmics, de qualitat, ambientals i d'exposició al risc que l'engloben.

4. Eficiència pressupostària: Conèixer, seleccionar i utilitzar adequadament les eines necessàries per a la gestió pressupostària d'un projecte.

5. Lideratge de persones: Proporcionar les habilitats directives necessàries per a gestionar un equip de projecte que asseguri l'èxit del mateix.

6. Certificació de L'PMI: Superar l'examen de certificació com a Project Manager.

 

Titulació obtinguda

Les persones que completin amb èxit el programa obtindran el títol de Màster Internacional en Project Management per EAE Business School. A més, els participants que compleixin els requisits acadèmics establerts obtindran la titulació de Màster Internacional en Project Management per la UPC.

Perspectives laborals

El Servei de Carreres Professionals de EAE Business School s'encarrega de fomentar i servir com a punt
de trobada entre alumnes, antics alumnes, empreses col·laboradores i altres col·lectius empresarials interessats en contractar professionals d'EAE. Any rere any, aquest servei ajuda a molts dels nostres alumnes a començar una relació professional.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos als programes d'EAE.

Preu

12.900 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Internacional en Project Management