Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) online

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (e-learning)

Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) online

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (e-learning)

Descripció

El Màster en Intervenció en Dificultats de l'Aprenentatge ofereix a tots aquells professionals i futurs professionals en el camp de l'educació, una àmplia i rigorosa formació, amb una oferta d'assignatures altament especialitzada, que per les seves característiques no trobem en la Universitat. El màster està estructurat en dos blocs, en el primer es capacita a l'alumne per enfrontar-se a les Necessitats Educatives derivades de patologies que afecten al desenvolupament general del nen, el segon bloc s'aborden els Trastorns Específics d'Aprenentatge incorporant els criteris més actuals per al seu diagnòstic i tractament.El programa del Màster en Intervenció en Dificultats de l'Aprenentatge de l'ISEP està avalat per més de 1.900 titulats, des de 1984.


 
Veure més

Temari del curs

Estructura del sistema educatiu
 • Mòdul 1. Anàlisi de la institució escolar. L'aprenentatge i les seves dificultats

Detecció i diagnòstic
 • Mòdul 2. Avaluació d'Intervenció Psicopedagògica
 • Mòdul 3. Atenció primerenca i intervenció psicopedagògica

Intervenció i atenció a la diversitat
 • Mòdul 4. Recursos psicopedagògics per a la interculturalitat
 • Mòdul 5. Atenció a la diversitat
 • Mòdul 6. Fonaments biològics i neuropsicològics de l'aprenentatge

Intervenció en el desenvolupament intel·lectual
 • Mòdul 7. Altes capacitats
 • Mòdul 8. Discapacitat intel·lectual
 • Mòdul 9. Estratègies d'aprenentatge

Intervenció en problemes de conducta
 • Mòdul 10. Diagnòstic i intervenció en trastorns de conducta
 • Mòdul 11. Processos de mediació en la resolució de conflictes
 • Mòdul 12. Assetjament escolar i ciberassetjament
 • Mòdul 13. Psicologia positiva aplicada a l'educació

Intervenció en dèficits motors i sensorials
 • Mòdul 14. Alumnes amb dèficits motors
 • Mòdul 15. Alumnes amb dèficits visuals
 • Mòdul 16. Alumnes amb dèficits auditius
 • Mòdul 17. Noves tecnologies aplicades a la intervenció educativa

Intervenció en dèficits psíquics
 • Mòdul 18. Trastorns d'atenció i hiperactivitat
 • Mòdul 19. Trastorns de l'espectre autista (TEA)

Intervenció en àrees d'aprenentatge
 • Mòdul 20. Processos i dificultats en l'adquisició de l'expressió oral
 • Mòdul 21. Processos i dificultats d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura
 • Mòdul 22. Intervenció en les dificultats de l'aprenentatge de les matemàtiques

Treball final de màster
Pràctiques i memòria de pràctiques
Veure més

Destinataris

Aquest màster està dirigit principalment als professionals de l'àmbit educatiu (mestres, professors, logopedes, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs) així com als professionals de camps socials i sanitaris (educadors socials, treballadors socials, logopedes, terapeutes ocupacionals i altres especialistes).Tots aquests professionals han d'estar preparats per donar resposta a les dificultats d'aprenentatge mitjançant un abordatge educatiu especialitzat. Dia a dia avancem cap a un sistema educatiu més integrador i transversal.

Veure més

Requisits

Psicòlegs, Pedagogs, Psicopedagogs, mestres, logopedes, educadors, Treballadors socials, terapeutes ocupacionals

Titulació obtinguda

Diploma de màster atorgat per la Universitat de Vic (Títol propi expedit en virtut de l'article 34.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats).
Amb el Reconeixement Tècnic-Professional de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge (e-learning)