Ostelea

Màster en Organització d'Esdeveniments, Protocol i Turisme de Negocis - MICE

Ostelea

Màster
Presencial
60 Crèdits
 • Barcelona
15.200 €

Màster en Organització d'Esdeveniments, Protocol i Turisme de Negocis - MICE

Descripció

El Màster en Organització d'Esdeveniments, Protocol i Turisme de Negoci de Ostelea té com a objectiu formar professionals i directius que liderin projectes empresarials centrats en la planificació i gestió de diferents tipus d'esdeveniments (especialment accions de Meetings, Incentives, Conferences i Exhibitions així com congressos i convencions, fires professionals), dominen els conceptes de protocol i les estratègies de comunicació i relacions públiques i generin un desenvolupament turístic centrat en el segment del turisme de negocis de qualitat, així com amb la perspectiva empresarial necessària per a ser eficients en la presa de decisions.


Temari del curs


Mòdul 1: Estructura i finances del sector turístic
 • Estructura del mercat turístic mundial - 6 Crèdits - Obligatòria • Finances per al sector turístic - 6 Crèdits - Obligatòria
Mòdul 2: Gestió del talent i innovació
 • Capital intel·lectual i gestió del talent - 6 Crèdits - Obligatòria • Innovació i mentalitat emprenedora - 6 Crèdits - Obligatòria
Mòdul 3: Gestió d'empreses d'organització d'esdeveniments i turisme de negocis en entorns globals
 • Direcció estratègica d'empreses d'esdeveniments i turisme de negocis - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Organització d'esdeveniments i empreses de turisme de negocis: operacions, logística i qualitat - 6 Crèdits - Obligatòria
Mòdul 4: Màrqueting internacional, protocol d'esdeveniments i turisme de negocis
 • Màrqueting internacional i gestió d'experiències per a empreses d'esdeveniments i turisme de negocis - 6 Crèdits - Obligatòria
 • Protocol oficial i d'empresa - 6 Crèdits - Obligatòria
Mòdul 5: Treball de Fi de Màster
 • Treball de Fi de Màster - 12 Crèdits - Obligatori
Veure més

Requisits

Estar en possessió d'una llicenciatura o d'un grau universitari.

Durada

Oberta la convocatoria per l'abril i l'octubre del 2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius


 • Conocer la industria MICE (meetings, Incentives, Conferencing y Exhibitions) y el área de Protocolo de las instituciones

 • Formar directivos orientados a la gestión empresarial de las empresas turísticas capaces de obtener los resultados esperados a nivel global.

 • Dar a conocer las claves de la elaboración de planes estratégicos y su aplicación a la acción inmediata en entornos MICE (Meetings, Incentives, Conferencing y Exhibitions). 

 • Desarrollar la capacidad de creatividad e innovación en la industria y su gestión sostenible a través de una formación integral y especializada,  cualificando a los participantes para la asunción de puestos de responsabilidad.

 • Desarrollar las habilidades directivas necesarias de un gestor global de empresas MICE para conseguir que se desarrolle un trabajo colaborativo, asertivo y participativo entre todos los miembros del equipo.Titulació obtinguda

El participante que complete con éxito el programa en el campus de Barcelona obtendrá triple titulación:
El título de Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo de Negocios por The Ostelea, School of Tourism & Hopitality.
El título de Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo de Negocios por EAE Business School.
La titulación de la Universitat de Lleida.

Perspectives laborals

Organització d'esdeveniments culturals per encàrrec d'empreses privades, públiques o clients individuals.

Organització, disseny i gestió d'esdeveniments, estudi de la visibilitat, rendibilitat i el retorn de la inversió.

Departaments d'institucions públiques de l'àmbit estatal, autonòmic, provincial o municipal dedicats a la implementació de polítiques culturals, patrimonials i artístic-culturals a través de disseny, la planificació i la gestió d'esdeveniments en aquest camp.

Empreses dedicades a l'organització de fires i altres actes de promoció comercial en l'àmbit de les relacions públiques.

Establiments hotelers dedicats al hosting d'esdeveniments, com congressos, convencions i conferències.

Promocions


 • Les Ajudes Econòmiques de Ostelea tenen per objectiu donar suport econòmicament a tots els estudiants admetem que necessiten cobrir una part dels costos inherents a la seva formació superior, encaminada a enfortir les seves capacitats acadèmiques i professionals.

 • Programa de Beques.Preu

15.200 €

Avantatges del curs

El Màster en Organització d'Esdeveniments, Protocol i Turisme de Negocis de Ostelea està dirigit per Sr. D.Javier Barazarte, Empresari autònom, productor independent esdeveniments culturals i artístics. Llicenciat en Dret per la Universitat Santa Maria de Veneçuela (2006), especialista en Dret Marítim per la Universitat Central de Veneçuela (2014).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Organització d'Esdeveniments, Protocol i Turisme de Negocis - MICE