Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL)
Màster
Presencial
60 Crèdits
  • Barcelona
6.400 €

Descripció

La transició de la tecnologia digital ha suposat per a la indústria audiovisual un canvi profund que va més enllà de la mera adopció d'una nova tecnologia, que afecta de manera irreversible els processos de la producció audiovisual i dels seus oficis. El mercat demana un perfil de professional flexible, versàtil i capaç de resoldre amb èxit totes les etapes de creació d'un audiovisual. Per aconseguir aquest repte, en aquest curs es posa èmfasi en l'aprenentatge dels programes d'imatge i so més usats en la indústria com Adobe Photoshop, Apple Final Cut Pro, Adobe After Effects, DaVinci Resolve o Pro Tools, explorant, a més, com la presa d'imatge i so i els formats utilitzats puguin condicionar aquest flux de treball.

Temari del curs

"Workflow" de la postproducció digital (6 ECTS)
Anàlisi de la postproducció audiovisual en funció dels seus fluxos de treball, els media empleats i els objectius prefixats de distribució. Digitalització, mostrejat, bit rate, aspect ratio. Formats (còdecs i contenidors)

Processament d'imatge  (2 ECTS)
Preparació d'imatges estàtiques en aplicacions específiques (Photoshop) per a la seva adaptació al flux de postproducció audiovisual.

Captació d'imatge (1 ECTS)
Condicionants en la presa d'imatge en funció de la càmera utilitzada. Tipus de sensor, sensibilitat, profunditat de camp. RAW, corbes LOG, LUT, DIT, etc.
    
NLE (Final cut pro X) (3 ECTS)
Tècniques d'edició avançada amb FCPX. Altres aplicacions d'edició no lineal estandarditzades en el sector professional.

Composició (after effects) (6 ECTS)
Composició d'imatge en espais 2D i 3D. Tracking, chroma, màscares, rotoscòpia, animació amb Adobe After Effects. Aproximació a altres aplicacions d'animació.

Grafisme (2 ECTS)
Ús creatiu de les tècniques de composició en la generació de títols, caretes, ràfegues, crèdits i presentacions (motion graphics)

Etalonatge (DA VINCI) (3 ECTS)
Ajust i correcció de color. Ús creatiu del etalonatge en la creació de sentit en la narració audiovisual. Correcció de primaris i secundaris a través de màscares, seleccions i tracking dinàmic (Black Magic DaVinci Resolve).

Disseny i captació de so (1 ECTS)
Planificació de la captació de so en funció del flux de postproducció audiovisual. Microfonia, accessoris i tècniques de captació.

Barreja de so (protocols) (3 ECTS)
Processament i mescla multipista del so. Compressors, reductors de soroll, SX (efectes de so), equalització, filtres, masterització, ...

Projecte final (6 ECTS)
Al llarg de tot el curs l'alumne haurà de desenvolupar un projecte propi, tutoritzat per un especialista, que ha de lliurar a la finalització del mateix.
Veure més

Requisits

Per accedir als ensenyaments de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti al país expedidor del títol per a l'accés al màster.

En casos concretos se prevé la posibilidad de que accedan alumnos no titulados, que por su trayectoria profesional o personal, se considere que están en condiciones de seguir los cursos. En este caso, el título que obtendrán estos estudiantes será de extensión universitaria.

Horari/Torn

Dilluns i dimecres, de 18 a 21: 30h (Alguns dissabtes, tutories)

Durada

Un curs acadèmic.
Inici: octubre de 2017.
Final: juny de 2018.

Lloc on s'imparteix el curs

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna
Plaça Joan Coromines s / n, 08010 Barcelona

Objetius

Formar els alumnes en totes les fases de la postproducció audiovisual i en els diferents fluxos de treball a través de l'aprenentatge de les principals aplicacions implicades en cadascuna de les fases de la postproducció. Una vez acabado el DIEZ, los alumnos deben poder integrarse en el sector laboral de la postproducción audiovisual con los conocimientos exigibles en esta especialidad.

Preu

6.400 €
El pagament del màster es realitza en tres quotes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Postproducció Audiovisual

Màster en Postproducció Audiovisual