Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella (IESP)
Màster
Semi-presencial
1 Anys
 • Barcelona
3.950 €

Màster en Psicoteràpia integradora

Descripció

Aquest màster parteix d'un plantejament ampli i flexible a l'hora d'abordar els processos psicoterapèutics. Aquest plantejament està centrat més en el fet que el protagonista de la psicoteràpia és el client, que en el fet d'una defensa aferrissada d'un model de treball en concret. Això significa que el disseny del màster posa l'accent en el procés de construcció i d'intervenció psicoterapèutic per a cada cas i cada problema, incidint en la importància de la relació terapèutica, i enfocant la individualitat del psicoterapeuta com a part essencial del que allà pugui succeir.Per aconseguir capacitar als alumnes en l'exercici eficaç d'aquest abordatge, el professorat expert en el treball clínic "de camp", incidirà en aspectes pràctics que ajudin als alumnes a assimilar els continguts teòrics i els instruments d'intervenció des de l'estil personal que cadascun d'ells (els alumnes) ha de desenvolupar per trobar-se còmodes, resolutius i creatius a l'espai terapèutic.Aquest màster pretén oferir una visió sobre el "fer psicoteràpia" professional, personal, vivencial i pràctica, des d'un vessant teòric-pràctic, que conjugui de forma epistemològica i tècnica, models útils i flexibles, a l'hora d'abordar el funcionament integral d'una persona i d'un problema.Per això, el màster està plantejat bàsicament de forma didàctica i enfocada a la pràctica clínica, perquè l'alumne/a faci el recorregut que el psicoterapeuta ha de travessar per poder intervenir eficaçment davant del món intra i interpersonal del client, dotant-lo dels instruments que necessita per abordar-lo.
Veure més

Temari del curs

La Teoria
 1. La Integració: Què és? Per què es necessita?
 2. Models integradors.
El Client i el símptoma
 1. El símptoma i la seva funció a la identitat del client.
 2. El cos, el moviment i el no verbal com a metàfora del funcionament  del client.
 3. El símptoma i la seva funció familiar.
El terapeuta
 1. Actituds Terapèutiques bàsiques.
 2. Habilitats Terapèutiques bàsiques.
 3. El terapeuta, el seu cicle vital i les seves dificultats a l'hora de fer teràpia.
El problema
 1. La demanda i la seva anàlisis.
 2. El problema i el funcionament del client.
 
La primera entrevista
 1. Gestió de la primera entrevista.
 2. Tècniques d'acomodació del setting al client.
 3. La reformulació de la demanda.
Hipotetització
 1. La conjugació de models.
 2. Les preguntes bàsiques: Encaix de peces.
La construcció de la relació terapèutica
 1. Construcció de la vinculació.
 2. Clients difícils, vinculacions difícils.
Disseny del procés terapèutic
 1. Negociació d'objectius implícits i explícits: L'agenda secreta del client i l'agenda secreta del terapeuta.
 2. Selecció del model de treball en funció de la fase i dels objectius implícits i explícits.
La intervenció
 1. L'estratègia de la intervenció.
 2. Intervencions emocionals.
 3. Intervencions relacionals.
 4. Intervencions cognitives.
 5. Intervencions pragmàtiques.
Veure més

Destinataris

Aquest curs està dirigit exclusivament a graduats i llicenciats en psicologia i/o medicina.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en la combinació de les aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb el treball d?anàlisi de casos i històries clíniques aportades pels diferents professionals que intervenen en el curs.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Horari/Torn

1 o 2 caps de setmana al mes. Dissabtes de 9:30 a 18:30 hores. Ocasionalment sessions en divendres tarda. Pràctiques entre setmana.

Lloc on s'imparteix el curs

Gran Via de les Corts Catalanes 617, 3-3, 08007 Barcelona

Objetius

Els objectius d'aquest màster són:

 • Dotar als alumnes dels elements conceptuals necessaris per poder treballar des d'una òptica integradora.

 • Aportar als alumnes eines pràctiques per aprendre a llegir el cas en què es treballi, de forma flexible i àmplia.

 • Ensenyar als alumnes a situar-se relacionalment d'una forma adient davant del client, per tal que l'evolució del cas estigui encaminada al canvi.

 • Entrenar als alumnes en els diferents instruments tècnics necessaris per fer una intervenció integradora.

 • Treballar amb els alumnes aspectes vivencials fonamentals en el seu funcionament, perquè aquests no interfereixin en el seu treball psicoterapèutic amb certs clients.

 • Capacitar als alumnes en la pràctica clínica portant un cas supervisat en el format del màster.
 • Promoure l'adquisició d'un estil personal com a terapeuta, mitjançant el treball de les habilitats de comunicació i les habilitats de creativitat en teràpia.Titulació obtinguda

Diploma de Màster en Psicoteràpia integradora, lliurat per la Universitat de Girona

Promocions

Pot sol·licitar-se el pagament fraccionat.

Preu

3.950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Psicoteràpia integradora