Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella (IESP)
Màster
Semi-presencial
64 Crèdits
  • Barcelona
5.600 €

Màster en Teràpia Familiar

Descripció

Tots aquells que treballem en Psicoteràpia i en Intervenció Psico-bio-social coneixem la importància de la intervenció familiar com a forma de potenciar el canvi de manera ràpida, efectiva i qualitativa. Per això, el coneixement dels jocs familiars, el domini de l'estratègia i el maneig de la tècnica és indispensable per accedir a un treball més profund, sigui en intervencions puntuals com a part d'un procés individual o de parella, o bé com a forma d'intervenció més directe amb la família.Per tant, la formació en l'àmbit del treball sistèmic resulta una part substancial per accedir als casos difícils bé per la seva cronicitat, bé per la seva gravetat simptomàtica o relacional o bé per l'etapa del cicle vital que s'està travessant. El nostre màster pretén una formació integradora que tingui en compte els fonaments més tradicionals de la pràctica sistèmica però que incorpori elements essencials del treball familiar des d'altres visions teòrico-tècniques. Així doncs el marc de formació és ampli i professionalitzat ja que potencia un treball d'assimilació de la intervenció, pràctic, centrat en el canvi, profund i breu.El programa de formació respon a la demanada social de professionals altament preparats, que en un període relativament breu de temps es puguin fer càrrec de l'atenció problemàtica familiar cada cop més variada.Interpersonal,  juntament amb l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella portem a terme des de fa anys un treball de suport a les famílies que sol·liciten els nostres serveis. Aquests serveis estan prestats per professionals que tenen un mestratge en teràpia familiar, mentre que altres són formadors en programes docents amb aquestes característiques.
Veure més

Temari del curs

Primer curs 
 
Les bases
1. El pas de la linealitat a la circularitat: Fonaments de la intervenció familiar des d'una perspectiva sistèmica
2. Els fonaments del funcionament familiar: estructura familiar i modes de funcionament bàsics
3. Triangulacions i símptomes
4. Els jocs patològics
5. Dificultats de funcionament familiar: Cicle vital, transicions, bloquejos en el canvi i tipologia simptomàtica
6. Seminari d'Integració: observació avaluatiu
7. Sessió de Treball vivencial amb la família
 
Estratègies d'Intervenció
1. Procediments generals d'intervenció: Planificació dels moviments tàctics
2. La formació del sistema terapèutic: tècniques d'acomodació familiar. L'ús de la PNL.
3. El maneig de la primera entrevista: redefinició i fixació d'objectius
4. La intervenció terapèutica i el canvi del flux comunicatiu. Procediments i tècniques.
5. La intensificació de l'estrès relacional com a forma potenciadora del canvi familiar
6. Integració
7. Lectura del projecte de memòria
 
 
Segon curs 
 
La intervenció. 2a  part
1. El maneig de la resistència familiar. La posició paradoxal.
2. La intervenció estratègica breu a la família. Procediments i tècniques.
3. La utilització de tasques en el canvi familiar
4. El treball vivencial amb la família
5. Seminari d'Integració
 
Tècniques Específiques
1. Constel•lacions i escultures familiars. 
2. El treball amb les emocions familiars. Sanar ferides, perdonar. Rituals de sanació. 
3. La intervenció en el canvi de constructes familiars.
4. Les cartes terapèutiques
 
Intervenció En Tipologies concretes familiars
1. Intervenció en famílies en processos de dol.
2. Intervenció en famílies amb pacient identificat amb trastorns alimentaris
3. Intervenció en famílies amb pacient identificat amb dependències
4. Intervenció amb famílies amb pacient identificat amb trastorn psicòtic.
5. Intervenció amb famílies amb pacient identificat amb malaltia crònica.
 
Integració i tancament
Veure més

Destinataris

Aquest curs està dirigit exclusivament a graduats i llicenciats en psicologia i/o medicina, i excepcionalment, s'admetran estudiants d'últim curs.

Metodologia

La metodologia de treball del Màster es fonamenta en la combinació de les presentacions i aportacions teòriques per part del professorat, juntament amb els treballs individuals i en grup que es proposaran en les sessions presencials, així com en l?anàlisi de casos clínics aportats pels diferents professionals que intervenen en el curs. El conjunt del treball es desenvoluparà en un doble format: presencial i a distància.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Horari/Torn

1 o 2 caps de setmana al mes. Dissabtes de 9:30 a 18:30 hores. Ocasionalment sessions en divendres tarda. Pràctiques entre setmana.

Lloc on s'imparteix el curs

Gran Via de les Corts Catalanes 617, 3-3, 08007 Barcelona

Objetius

Els objectius d'aquest màster són:

  • Dotar als alumnes dels coneixements teòrics bàsics del Treball Sistèmic.

  • Potenciar l'assimilació dels elements avaluatius per a determinar el grau de funcionalitat familiar i la necessitat d'una intervenció terapèutica per promoure el canvi.

  • Promoure l'aprenentatge de les estratègies bàsiques d'intervenció familiar, així com dels recursos tècnics per aplicar aquestes intervencions.

  • Impulsar la incorporació de recursos tècnics que provenen d'altres enfocaments. psicoterapèutics com a elements de treball que facilitin el canvi familiar.

  • Adquirir la destresa en el treball pràctic en teràpia familiar.

  • Explorar l'aplicació pràctica en diferents àmbits dels coneixements adquirits.Titulació obtinguda

Diploma de Màster en teràpia familiar. Perspectiva sistèmica integradora, lliurat per la Universitat de Girona

Promocions

Pot sol·licitar-se el pagament fraccionat

Preu

5.600 €
Primer curs: 2.900 euros
Segon curs: 2.700 euros

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Teràpia Familiar