Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic (UOC)

Descripció

Últims dies de matrícula!!.Un màster per a formar professionals de l'empresa i de les Ciències Socials en l'anàlisi econòmica.Les contínues i profundes transformacions socials i econòmiques fan cada vegada més necessari que la major part de professionals tinguin coneixements d'Economia, sigui quina sigui la procedència acadèmica d'aquests professionals. El Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic (MUAEE) ofereix una formació en l'àmbit de les Ciències Econòmiques que habilita als titulats i professionals dels diversos àmbits per comprendre i actuar en un mon cada vegada més global, complex i canviant. La combinació d'uns sòlids coneixements sobre la matèria i el domini de les eines analítiques adequades, permeten el desenvolupament d'unes competències i habilitats que potencien l'activitat dels professionals.Promoció:

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.
Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

El tutor, a la vista de la trajectòria de l'estudiant, així com de l'orientació professional que aquest vulgui donar als seus estudis, atenent al seu perfil personal i professional, orientarà l'estudiant en la seva matrícula de manera que s'adeqüi a les seves necessitats i expectatives .
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
obligatòries 36
optatives 15
pràctiques 3
Treball final del màster 6
total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:

Tècniques d'anàlisi econòmica (6 crèdits ECTS).
Seguiment conjuntural de l'economia (6 crèdits ECTS).
Comportament i regulació dels mercats (6 crèdits ECTS).
Model productiu i política econòmica (6 crèdits ECTS).
Elements i actors de la globalització (6 crèdits ECTS).
Economia del coneixement (6 crèdits ECTS).
 
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:

Temes actuals d'economia internacional (3 crèdits ECTS).
Geografia econòmica (3 crèdits ECTS).
Factors de competitivitat empresarial (3 crèdits ECTS).
Tècniques per a l'elaboració d'estudis de mercat (3 crèdits ECTS).
Internacionalització i pimes (3 crèdits ECTS).
Mercats de treball i globalització (3 crèdits ECTS).
Economia de la Unió Europea (3 crèdits ECTS).
Catalunya en l'economia global (3 crèdits ECTS).
 
Assignatures pràctiques - Crèdits ECTS:
Pràctiques professionals (3 crèdits ECTS).
 
Treball final de màster - Crèdits ECTS:

Treball final de màster (6 crèdits ECTS).
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Al llarg d'aquest màster, els estudiants:

Aprendran a entendre el funcionament d'una realitat econòmica altament complexa i ràpidament canviant, a través de la recerca de les dades i informacions rellevants, elaborant mapes conceptuals,...

Aprendran a valorar críticament situacions econòmiques concretes, identificant els seus elements claus i establint diagnòstics sobre la seva evolució

Aprendran a dissenyar i desenvolupar informes econòmics que contribueixin a millorar els processos de presa de decisions tant d'organitzacions públiques com privades

Aprendran a transmetre informació econòmica a públics no experts en Economia

Destinataris

A qui va dirigit?:Els perfils acadèmics als que preferentment va dirigit el MUAEE són:

  • Titulats de les branques d'Empresa (ADE, Turisme, Màrqueting, Relacions Laborals,...) i de les enginyeries que, en l'exercici de la seva professió, necessitin ampliar els seus coneixements d'Economia, especialment quan desenvolupin les seves activitats en empreses internacionalitzades, en procés d'estar-ho o en vocació de ser-ho.

  • Titulats de qualsevol titulació, especialment de l'àmbit de les Ciències Socials que, en l'exercici de la seva professió, necessitin ampliar els seus coneixements d'Economia: politòlegs, sociòlegs, periodistes, geògrafs, historiadors,...

  • Altres titulats superiors que, per interès professional o personal, requereixin o desitgin ampliar i aprofundir en l'estudi de l'Economia: professors de secundària, batxillerat o formació professional, diplomàtics, professionals de la gestió pública,...Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs específics de l'àmbit de les ciències econòmiques. No obstant això, amb l'objectiu de compensar possibles mancances formatives en relació amb els titulats propis de l'àmbit, es podrà recomanar la realització de crèdits de formació complementària. Aquesta recomanació es farà mitjançant una tutorització personalitzada de cada estudiant.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula!!.

Durada

Data inici: 19 octubre 2016.
Durada: 1 any.

Últims dies de matrícula!!.

Objetius

Els objectius del Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic són:
  • Assolir un elevat nivell de coneixements sobre l'entorn socioeconòmic en el què es mouen i desenvolupen actualment els diferents actors (institucions, empreses, consumidors, ciutadans,...).

  • Adquirir el domini dels instruments i les eines necessàries per ser capaç d'analitzar permanentment la dinàmica d'una realitat socioeconòmica, cada vegada més global, complexa i canviant.Titulació obtinguda

Títol oficial en acabar els estudis: màster universitari d'Anàlisi de l'entorn econòmic.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del màster són:

Professionals d'empreses internacionalitzades, en procés d'estar-ho o en vocació de ser-ho

Professionals d'òrgans de l'administració pública vinculats al desenvolupament econòmic territorial (ajuntaments, consells comarcals, etc.)

Professionals d'institucions, públiques i privades, vinculades al desenvolupament empresarial (associacions empresarials, etc.)

Analistes de serveis d'estudis i de think tanks (consultores, organismes públics, bancs i institucions financeres, sindicats, centres d'opinió, etc.)

Mitjans de comunicació

Docència en ensenyaments d'estudis secundaris, batxillerat i cicles formatius

Promocions

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).