Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (UOC-UB) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (UOC-UB) (UOC)

Descripció

El màster universitari de Bioinformática i Bioestadística de la UOC i la UB permet adquirir un perfil particularment adaptat a les necessitats actuals, amb continguts equilibrats de bioinformática i de bioestadística orientats a adquirir competències en la gestió de les dades, la intel·ligència artificial, el modelatge i l'anàlisi estadística de problemes bioinformáticos.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) han unit la seva experiència i els seus coneixements de bioinformática i bioestadística amb la finalitat d'oferir aquest màster universitari, una formació de qualitat i amb rigor acadèmic que permet a l'estudiant adquirir un perfil professional altament demandat per empreses i centres de recerca.

Disciplines com la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia estan generant una enorme quantitat de dades. Per extreure el màxim profit d'aquestes dades ómicos i poder avançar en aquestes disciplines, es necessiten professionals experts en el maneig, anàlisi i interpretació d'aquestes dades: professionals de bioinformática, genòmica, biologia computacional o biocomputación.

El màster es dirigeix principalment a titulats universitaris en enginyeria informàtica, matemàtiques, estadística, biologia, medicina, farmàcia o altres titulacions d'enginyeria, ciències o ciències de la salut que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit.

L'estudiant realitza una formació obligatòria que li permet adquirir les bases de coneixement de bioinformática i bioestadística i aprendre a manejar a nivell avançat el programari especialitzat d'aquest àmbit.

D'altra banda, el màster ofereix la flexibilitat i l'optativitat necessàries perquè l'estudiant pugui especialitzar-se en els aspectes que més li interessin. Les assignatures optatives inclouen temes com a tendències del sector bioinformático,biologia molecular i biologia estructural, disseny i anàlisi d'experiments, anàlisis de supervivència o anàlisi multivariante, i aprenentatge automàtic o machine learning, així com la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses.

En acabar la formació, l'estudiant serà capaç d'aplicar i integrar els coneixements adquirits a situacions i problemes concrets de la bioinformática i la bioestadística a través dels treballs finals de màster.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.
Veure més

Temari del curs

Per completar el màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística, l'estudiant deure cursar 5 assignatures obligatòries, 4 assignatures optatives i el Treball final de màster, de caràcter obligatori.
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatoris 25
Optatius 20
Treball final de màster 15
Total 60

Tipologia:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • Programari per a l'anàlisi de dades (5 crèdits ECTS).
 • Inferència estadística (5 crèdits ECTS).
 • Regressió, models i mètodes (5 crèdits ECTS).
 • Genòmica computacional (5 crèdits ECTS).
 • Anàlisi de dades òmics (5 crèdits ECTS).
Assignatures optatives - Crèdits:
 • Eines informàtiques per a la bioinformàtica (5 crèdits ECTS).
 • Programació per a la bioinformàtica (5 crèdits ECTS).
 • Aplicacions i tendències del sector (5 crèdits ECTS).
 • Biologia molecular (5 crèdits ECTS).
 • Biologia estructural (5 crèdits ECTS).
 • Disseny i anàlisi d'experiments (5 crèdits ECTS).
 • Anàlisi de supervivència i dades longitudinals (5 crèdits ECTS).
 • Anàlisi multivariant (5 crèdits ECTS).
 • Machine learning (5 crèdits ECTS).
 • Pràctiques en empreses (5 crèdits ECTS).
Treball final de màster (15 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

Perfils:

Per a cursar el màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística es recomana que s'hagi cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Enginyeria Informàtica o enginyeria de Telecomunicació (grau, enginyeria, enginyeria tècnica).

 • Grau, enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura de l'Àrea d'Enginyeria i Arquitectura.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'Àrea de Ciències. Per exemple, Matemàtiques o Estadística.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura de l'Àrea de Ciències de la Salut. Per exemple, Biologia, Medicina, Farmàcia o Veterinària.Amb l'objectiu de què l'estudiant pugui superar amb èxit el programa, i en cas que es consideri necessari, es recomanarà als estudiants que cursin complements formatius de manera prèvia o simultània amb el màster. Aquesta recomanació es farà mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Per cursar el màster universitari de Bioinformática i bioestadística és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Enginyeria Informàtica o Enginyeria de Telecomunicacions (grau, enginyeria, enginyeria tècnica).

 • Grau, Enginyeria, Enginyeria tècnica, llicenciatura o diplomatura del Àrea d'Enginyeria i Arquitectura.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura del Àrea de Ciències. Per exemple, Matemàtiques o Estadística.

 • Grau, llicenciatura o diplomatura del Àrea de Ciències de la Salut. Per exemple, Biologia, Medicina, Farmàcia o Veterinària.Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici: 20 de setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu principal del màster és la formació d'especialistes en els àmbits de la bioinformàtica i la bioestadística que puguin satisfer la demanda creixent d'aquests professionals per part de les empreses, institucions i universitats.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Bioinformàtica i Biostadística de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El perfil professional per al qual forma el màster de Bioinformàtica i bioestadística permet prendre responsabilitats identificades i etiquetades en el món laboral com:
Expert en camps quantitatius en bioinformàtica i bioestadística.
Expert en anàlisi estadística de problemes bioinformàtics.
Analista de dades o professional que sigui expert en l'ús d'eines informàtiques.
Aquests perfils corresponen a professionals capaços de:
Gestionar, visualitzar i analitzar ingents quantitats d'informació de la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia.
Extreure coneixement dels experiments a gran escala.
Explotar dades amb finalitats mèdiques, com ara avançar en la detecció, el diagnòstic i la prevenció de malalties (biomedicina).
Desenvolupar aplicacions informàtiques que automatitzin certs processos i aplicar coneixements estadístics especialitzats que permetin analitzar informació.

Promocions

Promoció:

Fraccionament
del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).