Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
72 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari d'Enginyeria de telecomunicació (UOC)

Descripció

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) té un paper estratègic en l'economia. La gestió tecnològica de la informació s'ha convertit en un element indispensable per al funcionament de qualsevol negoci, empresa o institució. En conseqüència, l'enginyeria de telecomunicacions és un sector amb molta demanda de professionals, i es preveu que continuarà creixent en els propers anys.Dins d'aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix el màster interuniversitari d'Enginyeria de telecomunicació 100% en línia, una titulació oficial que ofereix una formació teòrica i pràctica d'alt nivell i rigor acadèmic.

L'estudiant del màster d'Enginyeria de telecomunicació esdevé un professional expert en el disseny, l'anàlisi, la implementació, l'explotació i la gestió de sistemes, components i processos de l'àmbit de les TIC. Aquest programa forma professionals capacitats per desenvolupar la seva carrera en àmbits de direcció. Una part important de la formació es centra en la gestió de projectes i d'organitzacions, i en les competències transversals.Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

La UOC: una manera diferent d'aprendre

Com a part fonamental de la formació, els estudis inclouen pràctiques per desenvolupar les assignatures aplicades, mitjançant laboratoris virtuals i entorns de simulació de programari, laboratori a casa i laboratoris remots.

L'equip docent està integrat per un professorat que combina el coneixement de l'entorn professional amb la dimensió acadèmica. A més, la UOC té més de quinze anys d'experiència en els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.Objectius:

• Proporcionar a l'estudiant la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en qualsevol àmbit.

• Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en el sector de la telecomunicació, i desenvolupar la capacitat de seguir les actualitzacions i els canvis en la normativa.

• Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per a assessorar, dissenyar, administrar, instal·lar i mantenir productes, components, processos, instal·lacions, serveis i infraestructura de qualsevol entitat, empresa o administració.

• Adquirir i consolidar la capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, i també de presa de decisions. Desenvolupar la capacitat per analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.

• Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.

• Desenvolupar la capacitat de transmetre conclusions de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.

• Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

• Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la formació de manera autònoma.

• Desenvolupar la capacitat per adaptar-se a entorns nous i a TIC emergents actualitzant les competències professionals.

• Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Veure més

Temari del curs

El màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació té una càrrega lectiva total de 72 crèdits ECTS.
En funció de la via d'accés, l'estudiant haurà de cursar fins a un màxim de 60 crèdits ECTS com a complements de formació. Per a més informació, podeu consultar l'apartat de «Requisits d'accés i titulació».
Per poder determinar quins complements de formació ha de cursar, primer cal formalitzar l'accés al màster i contactar amb el tutor.

12 assignatures obligatòries. Crèdits: 60
1 treball final. Crèdits: 12
L'estudiant pot escollir el nombre de les assignatures que cursarà cada semestre en funció de la seva preferència i de la seva disponibilitat de temps.

Assignatures obligatòries:
• Direcció estratègica d'organitzacions intensives en SI / TI
• Disseny de sistemes de comunicació
• Disseny i aplicacions d'antenes
• Gestió avançada de projectes
• Instrumentació electrònica
• Microelectrònica
• Planificació de xarxes de Telecomunicació
• Processament avançat
• Xarxes de nova generació
• Xarxes distribuïdes
• Sistemes de comunicació òptics
• Sistemes de radionavegació
• Treball final de màster
Complements de formació:
Segons la via d'accés, l'estudiant haurà de cursar complements de formació, fins a un màxim de 60 ECTS. Per poder determinar quins complements de formació haurà de cursar, primer cal que formalitzi l'accés al màster i contacti amb el seu tutor.
A continuació, es detallen els complements de formació que s'han de cursar segons la titulació d'origen de l'estudiant. Informa't.
Aquesta planificació és adequada per als estudiants que es dediquin al màster a temps complet. Per adaptar-se al perfil característic de l'estudiant de la UOC, la Universitat fomenta que cada semestre sigui el mateix estudiant qui triï el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular, d'acord amb el temps que tingui disponible per a l'estudi.
Segons la trajectòria de l'estudiant i l'orientació professional que vulgui donar als seus estudis, el tutor l'orientarà ¿atenent al seu perfil personal i profesional¿, en la matriculació de les assignatures que li permetin consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster d'Enginyeria de telecomunicació capacita per a l'exercici de la professió d'enginyer de Telecomunicació. En l'àmbit de direcció de les TIC, permet desenvolupar principalment les funcions professionals següents: Directors de departaments Direcció d'equip Direcció de projectes TIC Direcció de producte Direcció de màrqueting de serveis L'enginyer de Telecomunicació també està qualificat per a la direcció tècnica de les àrees següents : Operadores de Telecomunicació (ràdio, televisió, telefonia, internet, etc.) empreses de desenvolupament d'equips i tecnologia de telecomunicacions empreses del sector de l'enginyeria electrònica empreses del sector de l'enginyeria de comunicació de dades Disseny de xarxes de comunicació Consultoria d'empreses de TIC Disseny d'aplicacions de programari i multimèdia Empreses de sectors afins (energia, salut, automoció, transport terrestre, etc.)

Destinataris

El màster es dirigeix als perfils següents:

Enginyers tècnics de Telecomunicació en qualsevol de les seves especialitats (Sistemes de Telecomunicació, Telemàtica o Sistemes Electrònics).

Graduats de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura, especialment en els àmbits que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic de Telecomunicació.

Graduats en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i Enginyeria Superior d'Informàtica.

Altres graduats de les àrees d'Enginyeria i Arquitectura.

Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Poden accedir al màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació:

Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de la EEES que faculti, en el país d'expedició del títol, per accedir a ensenyaments oficials de màster en alguna de les titulacions següents:

• Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de Telecomunicació

• Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica

• Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes Electrònics

• Grau o Enginyeria Tècnica de Telecomunicació que doni accés a la professió regulada d'enginyer tècnic de Telecomunicació, especialitat de So i Imatge.

• Grau d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes, Enginyeria Superior d'Informàtica

• Altres graus de l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 20 setembre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Titulació obtinguda

Titulació oficial El màster universitari d'Enginyeria de telecomunicació de la UOC està en procés de verificació, fruit d'un canvi en el pla d'estudis homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat al BOE núm. 34-2013 el 2013.02.08.

Perspectives laborals

Directors de departaments Direcció d'equip Direcció de projectes TIC Direcció de producte Direcció de màrqueting de serveis Operadores de Telecomunicació (ràdio, televisió, telefonia, internet, etc.) Empreses de desenvolupament d'equips i tecnologia de telecomunicacions Empreses del sector de l'enginyeria electrònica Empreses del sector de l'enginyeria de comunicació de dades Disseny de xarxes de comunicació Consultoria d'empreses de TIC Disseny d'aplicacions de programari i multimèdia empreses de sectors afins (energia, salut, automoció, transport terrestre, aeri i marítim, banca i sector financer, seguretat i defensa, sistemes de control, ciutats intel·ligents i domòtica, etc.)

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).