Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)

Descripció

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

8% dte. per matrícula anticipada fins el 30 de juny 2017
La gestió de la informació i el coneixement s'ha arribat a considerar un punt crític en qualsevol tipus d'organització, tant en el món empresarial com dins de la mateixa administració pública, i fins i tot en entitats del tercer sector. S'ha produït, doncs, una evolució de la visió de les organitzacions i les empreses. Si en èpoques anteriors els recursos fonamentals eren la terra o el capital, a partir de la dècada dels anys noranta del segle passat es percep el coneixement com el més important.Així, cada vegada més en les operacions de cada dia d'empreses i institucions hi ha un component considerable de gestió d'informació i també sovint de creació o transmissió de coneixement. Per aquest motiu cada vegada calen més professionals de la informació en aquests nivells operatius.

No obstant això, és en l'àmbit estratègic on un tractament adequat dels recursos d'informació i del coneixement pot donar a l'organització avantatges competitius decisius. Efectivament, si la informació i el coneixement són recursos clau, és imprescindible que tinguin un paper important en el disseny de l'estratègia, la seva implementació i el desenvolupament de l'organització adequada per a dur-la a terme.

El concepte de gestió estratègica s'ha desenvolupat fonamentalment en l'àmbit de l'administració i direcció d'empreses. La nostra proposta incorpora una visió multidisciplinària en la qual la informació i el coneixement adquireixen el lloc preferent que requereixen com a element central de l'activitat de les organitzacions. Aquesta visió ens ha portat a dissenyar un programa innovador per oferir la formació adequada als professionals i estudiosos que es vulguin especialitzar en la gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions.

El màster universitari en Gestió de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions dona accès al Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC.
Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

El programa del màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions consta de 60 crèdits ECTS.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 25
Pràctiques 5
Treball final de màster 6
Total 60

El programa del màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions consta de 60 crèdits ECTS.

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
Gestió estratègica del coneixement (6 crèdits ECTS).
Xarxes socials, informació i coneixement (6 crèdits ECTS).
Estratègia i organització (6 crèdits ECTS).
Innovació (6 crèdits ECTS).


 
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
Anàlisi estratègica d'informació (5 crèdits ECTS).
Intel·ligència estratègica (5 crèdits ECTS).
Mètrica de la informació (5 crèdits ECTS).
E-research (5 crèdits ECTS).
Propietat intel·lectual i seguretat de la informació (5 crèdits ECTS).
 
Assignatures obligatòries de l'itinerari professionalitzador - Crèdits ECTS:

Empren (5 crèdits ECTS).
Gestió de projectes (5 crèdits ECTS).
Pràctiques professionals (5 crèdits ECTS).
Treball final de màster professionalitzador (6 crèdits ECTS).
 
Assignatures obligatòries de l'itinerari de recerca- Crèdits ECTS:
Gestió d'informació per a la investigació (5 crèdits ECTS).
Metodologies d'investigació quantitativa (5 crèdits ECTS).
Metodologies d'investigació qualitativa (5 crèdits ECTS).
Treball final de màster investigador (6 crèdits ECTS).

Complements de formació:
Els estudiants que no provinguin de les titulacions recomanades en l'espai de Requisits d'accés (titulats en l'àmbit de les ciències econòmiques, polítiques i empresarials; titulats en l'àmbit de la comunicació, informació i documentació; titulats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, tecnologies de la indústria o enginyeries superiors) un cop feta la valoració per part del tutor, podran ser requerits a cursar un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 2 assignatures:
  • Introducció a la informació i la documentació (6 crèdits)
L'assignatura tracta de despertar la curiositat i iniciar a la capacitat d'anàlisi, com a primer pas per a la formació de professionals capaços de contribuir proactivament a la millora en els diversos i canviants entorns organitzacionals i socials on els correspongui actuar.
 
  • Introducció a l'empresa (6 crèdits)
L'assignatura constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per, posteriorment, centrar-se en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, d'operacions i de màrqueting.
La identificació dels complements formatius anirà a càrrec del tutor i es desenvoluparà de manera personalitzada durant el període d'incorporació, previ a la primera matrícula.
Es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en un any en el cas que el cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys, segons el model flexible de la universitat.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 18 octubre 2017.
Durada: 1 any.

Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.
Títol oficial en acabar els estudis: Màster universitari de Gestió estratègica de la informació i del coneixement en les organitzacions.

Perspectives laborals

Més de 1.000 empreses a tot el món confien en els estudiants i graduats UOC i valoren la seva professionalitat, formació i característiques diferencials.
A més, la UOC té més de 200 empreses associades que col · laboren amb la UOC i els seus estudiants, empreses de tot tipus, des de grans empreses fins a petites i mitjanes empreses més locals.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

8% dte. per matrícula anticipada fins el 30 de juny 2017

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement a les organitzacions (GEICO) (UOC)