Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

La responsabilitat social de les empreses ve donada per les iniciatives voluntàries d'aquestes, més enllà de les seves obligacions legals, per aconseguir millores socials i ambientals en el seu entorn, alhora que s'obtenen progressos en la seva situació competitiva, valorativa i el seu valor afegit.

El gran repte de la nova economia és aconseguir un desenvolupament sostenible que garanteixi la preservació dels recursos del planeta. La ciutadania està cada vegada més sensibilitzada i el consumidor exigeix negocis responsables. Es tracta d'un nou context que obliga les empreses, organitzacions i administracions a adaptar el seu model productiu i de creixement, i que requereix professionals amb competències per a abordar aquests canvis de manera adequada i eficaç.

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en línia de la UOC forma a professionals capaços de respondre a les necessitats i demandes de l'empresa en matèria de responsabilitat social, desenvolupament sostenible i ètic.

Aquest programa proporciona una sòlida base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la responsabilitat social corporativa (RSC).

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competència general

Abordar de manera innovadora i respondre satisfactòriament a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.

Competències transversals

Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari.

Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte per als altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

Liderar, dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora contínua.

Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.

Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.

Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.

Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori.

Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o forma.

Veure més

Temari del curs

Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • Temes actuals en responsabilitat social corporativa 4
 • La funció directiva i la responsabilitat social corporativa 4
 • Organització i implantació de la responsabilitat social corporativa 4
 • Finances i inversió responsables 4
 • Direcció responsable de persones
 • Abastament responsable i logística inversa 4
 • Producció neta i bones pràctiques ambientals 4
 • Sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa 4
 • Màrqueting responsable i gestió de la reputació 4
Assignatures optatives - Crèdits
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Direcció de la innovació 4
 • Promoció de nous projectes 4
 • Canvi climàtic i petjada de carboni 4
 • Prevenció i correcció de la contaminaci ó4
 • Territori i sostenibilitat 4
 • Economia social, cooperativisme i responsabilitat social corporativa 4
 • Consum responsable i intel·ligència de mercat 4
 • Multinacionals i drets humans 4
 • Mètodes de recerca quantitativa 4
 • Mètodes de recerca qualitativa 4
Pràctiques i Treball final de màster - Crèdits
 • Pràctiques (optatives) 4
 • Treball final 8
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'estudiant serà capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de l'RSC en qualsevol empresa o organització, transformant-la perquè sigui sostenible a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social.

Destinataris

El programa està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en l'aplicació de l'RSC, ocupar càrrecs directius de departaments relacionats amb la responsabilitat i dirigir projectes emprenedors, tant si tenen formació prèvia en administració i direcció d'empreses, com si provenen d'altres àmbits.El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC es dirigeix a:

 • Graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.

 • Titulats universitaris en altres branques de coneixement que tinguin interès personal i professional a aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb l'RSC.

 • Professionals amb titulació superior que duguin a terme la seva activitat professional en departaments relacionats amb l'RSC en grans empreses.

 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o negocis familiars que desitgin utilitzar l'RSC com a eina de transformació professional.

 • Professionals de l'assessoria i consultoria en l'àmbit de l'RSC.

 • Responsables de l'RSC a l'Administració pública, organitzacions no governamentals i cooperatives.

 • Investigadors i professors en l'àmbit de l'RSC.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UEIdiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici curs: 14 març 2018.

Objetius

Proporcionar a l'estudiant un coneixement avançat, multidisciplinari i actualitzat de la responsabilitat social corporativa en tots els seus vessants: governança, sostenibilitat, medi ambient i territori, política de compres i proveïdors, màrqueting responsable, recursos humans, finances, acció social, etc.

Adquirir coneixements de la legislació vigent en matèria d'RSC.

Obtenir coneixements dels elements de gestió de l'RSC i les bases per a la seva integració en l'estratègia, els òrgans de govern i la gestió empresarial.

Adquirir i desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar i gestionar processos d'innovació i canvi en l'empresa, o qualsevol tipus d'organització, institució o administració seguint criteris de sostenibilitat i d'RSC.

Adquirir la capacitat per a gestionar de manera estratègica i prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions empresarials.

Dotar l'estudiant d'una correcta deontologia i ètica professional compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.

Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements, tant oralment com per escrit.

Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge i presa de decisions.

Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

 

Titulació obtinguda

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC capacita per a les sortides professionals següents:
Directius, tècnics superiors i en general responsables encarregats de la gestió i la certificació dels aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa.
Directius i propietaris de petites i mitjanes empreses amb un perfil d'emprenedors en el camp de la responsabilitat social corporativa.
Consultors i assessors en matèria de responsabilitat social corporativa.
Investigadors i professors en matèria de responsabilitat social corporativa.
Directius i responsables encarregats de la gestió i la implementació de la responsabilitat social corporativa a l'Administració pública, en organitzacions no governamentals o en cooperatives.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

El màster d'RSC de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i professionals experts que porten a l'aula les seves experiències.

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)