Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)

Descripció

El màster universitari que forma professionals del turisme capaços de donar resposta a les necessitats del sector i de la societat actual en clau de sostenibilitat, TIC, i inclusió i governança.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

El màster en Turisme sostenible i TIC és una titulació oficial d'alt nivell i rigor acadèmic dirigida als professionals que us vulgueu especialitzar en la disciplina turística. L'objectiu és formar professionals del turisme capaços de liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector turístic i de donar resposta a les necessitats de les organitzacions i de la societat actual.

Aquest màster ofereix a l'estudiant una formació que permet entendre les claus, des d'un punt de vista crític, del funcionament i dels canvis que s'estan produint en el sector turístic, i també dominar tècniques, eines i procediments per a adoptar noves maneres d'entendre, gestionar i promocionar el turisme.Competències:

Les competències del màster universitari de Turisme sostenible i TIC que ofereix la UOC es divideixen en transversals i específiques. A continuació es detallen les competències més destacades de cada grup.Competències transversals

 • Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual, internacional i multidisciplinari.

 • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat.
Competències específiques

 • Dominar el significat i el rol de la sostenibilitat en l'activitat turística amb la finalitat d'afrontar els reptes d'entorns internacionals, complexos i dinàmics, i aprofitar les oportunitats a escala local.

 • Manejar i aprofitar de manera avançada les potencialitats de les TIC i les xarxes amb l'objectiu d'incrementar la capacitat competitiva, d'innovació i de cooperació de les organitzacions turístiques.

 • Elaborar estratègies de governança per implementar processos d'equitat i inclusió en les organitzacions turístiques.

 • Desenvolupar, implementar i avaluar instruments de gestió i planificació innovadors que tinguin en compte un desenvolupament sostenible des de la perspectiva mediambiental, sociocultural i econòmica.

 • Dissenyar el procés complet de posada en marxa de nous productes i projectes d'empreses i serveis turístics, utilitzant les metodologies i els instruments de gestió adequats i identificant les diverses vies de finançament per a dur-los a terme.

 • Desenvolupar projectes de recerca aplicant metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística.

 • Dissenyar i desplegar accions de comunicació i promoció turística adaptades als mercats globals, utilitzant la xarxa i les solucions tecnològiques de manera efectiva.

 • Prendre decisions i resoldre problemes vinculats amb la gestió eficient de la informació i l'adopció i l'ús de solucions tecnològiques en les organitzacions turístiques.


Competències propies de la UOC


 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 39
Optatives 12
Treball final del màster 9
Total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries:
 •     Sostenibilitat i turisme 5 crèdits ECTS.
 •     Sistemes d'informació i comunicació per a la sostenibilitat turística 5 crèdits ECTS.
 •     Turisme, cultura i societat 5 crèdits ECTS.
 •     Gestió i planificació sostenible de destinacions turístiques 3 crèdits ECTS.
 •     Sostenibilitat i nous productes turístics 3 crèdits ECTS
 •     Gestió de sistemes d'informació en turisme 3 crèdits ECTS
 •     Emprenedoria, lideratge i gestió del canvi 3 crèdits ECTS
 •     Mètodes d'investigació en turisme 3 crèdits ECTS
 •     Xarxes socials i turisme intel·ligent 3 crèdits ECTS
 •     Governança i resiliència social en destinacions turístiques 3 crèdits ECTS
 •     Turisme, mobilitats i sostenibilitat 3 crèdits ECTS

Assignatures optatives:
Orientació professionalitzadora en Estratègies de sostenibilitat aplicades a productes i destinacions turístiques (a escollir 12 crèdits entre les seguents assignatures i / o Pràctiques externes)
 •     Esdeveniments, societat i sostenibilitat 3 crèdits ECTS
 •     Estratègies de revitalització per a destinacions madures sostenibles 3 crèdits ECTS
 •     Turisme inclusiu 3 crèdits ECTS
 •     Turisme creatiu, destinacions creatius 3 crèdits ECTS
Orientació professionalitzadora en ús avançat de les TIC en turisme (a escollir 12 crèdits
entre les seguents assignatures i / o Pràctiques externes)
 •     Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la comercialització turística 3 crèdits ECTS
 •     Sistemes d'informació geogràfica aplicats al turisme 3 crèdits ECTS
 •     Sistemes d'informació turística avançats 3 crèdits ECTS
 •     Tecnologies mòbils i nous canals 3 crèdits ECTS
Orientació recerca (a cursar els 12 crèdits)
 •     Mètodes d'investigació quantitatius 4 crèdits ECTS
 •     Mètodes d'investigació qualitatius 4 crèdits ECTS
 •     Temes de recerca avançada en turisme sostenible i TIC 4 crèdits ECTS

Pràctiques externes 6 crèdits ECTS
 
Treball final de màster:
Treball final de màster 9 crèdits ECTS
Veure més

Destinataris

Perfils:

El perfil preferent i recomanat dels estudiants als quals va dirigit aquest màster són els titulats en Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.

Concretament:

 • Titulats en Turisme.

 • Titulats en Administració i Direcció d'Empreses.

 • Titulats en Màrqueting i Recerca de Mercats.

 • Titulats en Relacions Laborals i Ocupació.

 • Titulats en Humanitats.

 • Titulats en Enginyeria Informàtica.


També hi tindran accés els titulats que, independentment de la seva professió, tinguin un interès personal i professional d'aprofundir i obtenir els coneixements necessaris per a analitzar amb criteri i rigor les àrees tractades en el màster de Turisme sostenible i TIC:


 • Titulats en qualsevol ensenyament universitari de nivell superior.

 • Professionals amb titulació superior que exerceixin l'activitat professional en l'àmbit turístic.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici curs: 18 octubre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El màster de Turisme sostenible i TIC de la UOC té tres objectius clars per a preparar i especialitzar l'estudiant per al seu futur professional:

 • Formar professionals del turisme capaços de liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector turístic mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat, un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió turística.

 • Preparar els futurs professionals perquè sàpiguen gestionar de manera estratègica i puguin prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions turístiques i impulsar processos d'innovació i millora.

 • Formar futurs investigadors en el camp de la gestió turística que puguin desenvolupar més endavant estudis de doctorat, i fomentar, d'aquesta manera, l'enfortiment acadèmic de la disciplina turística.Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Perspectives laborals

El màster en Turisme sostenible i TIC proporciona les competències, el coneixement i les habilitats necessàries per a desenvolupar una activitat professional i investigadora molt especialitzada. Els graduats están capacitats per a les següents sortides i perfils professionals:

Professional de l'àrea de la planificació i gestió de destinacions capaços de definir una destinació turística, establint les bases per a fer-ne la gestió, planificació i promoció amb criteris de sostenibilitat i inclusió i utilitzant les TIC de manera eficient.

Professional especialista i implicat en la creació, el desenvolupament i la promoció de productes turístics.

Professional especialista en la gestió de la informació, la intel·ligència competitiva i les TIC capaç de fer-se responsable de la innovació d'una organització o bé de gestionar comunitats virtuals (community manager) amb finalitats comercials o de màrqueting.

Professional de l'administració pública de l'àmbit del turisme.

Promocions


Promoció:

Fraccionament del pagament en quotesPreu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari de Turisme sostenible i TIC (UOC)